Krever bedre sikring av usikrede planoverganger

Når så mange av ulykkene på jernbanen er knyttet til usikrede planoverganger er det åpenbart at noe må skje, sier Senterpartiet.

Planovergang tog Finstad

Planovergang på Rørosbanen ved Finstad, rett sør for Løten stasjon.

Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

– Selv én ulykke i året er én for mye, og da er det klart at noe må skje som fort som bare mulig, sier Bengt Fasteraune, stortingsrepresentant for Senterpartiet.

Mellom år 2000 og 2010, var det om lag to dødsfall på planoverganger per år. Mellom 2010 og 2017 har det i snitt vært ett dødsfall i året.

Lørdag formiddag omkom Kim Andre Nielsen (34) og sønnen Benjamin (7) da bilen deres ble truffet av et tog i Danmark.

– Må prioriteres

Bengt Fasteraune

Stortingsrepresentant Bengt Fasteraune (Sp)

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Man må intensivere dette arbeidet og gjøre det til en prioritet. Jeg vil at Bane Nor straks skal sette seg ned og sanere, og finne ut hvordan man kan sikre disse planovergangene, sier Fasteraune.

– Når så mange av ulykkene på jernbanen er knyttet til usikrede planoverganger er det åpenbart at det trengs fortgang i arbeidet.

Det finnes 117 slike planoverganger i Norge hvor jernbanen krysser offentlig vei, og hvor det kun varsles med lys og lyd.

I tillegg er det i underkant av 1000 planoverganger på privat vei eller rene landbruksoverganger, hvor det ikke er krav til fysisk sikring. Det er også over 200 planoverganger som er åpne for fotgjengere.

Fasteraune får støtte fra Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant for SV. Han viser til at spørsmålet om usikrede planoverganger er tatt opp før, men at Samferdselsministeren da har vist til Bane Nor.

Lars Haltbrekken (SV)

Lars Haltbrekken i SV

Foto: Jo Straube

– Det er en ren ansvarsfraskrivelse for sikkerheten til innbyggerne i dette landet, og et resultat av oppsplitting av ansvar til ulike selskaper, sier Haltbrekken.

– Regjeringen har ansvaret, og at det er nok midler til at det skjer – også før det skjer flere ulykker i Norge.

– Bane Nor har ansvaret

Nils Aage Jegstad representerer Høyre på Stortinget, og er medlem av transport- og kommunikasjonskomiteen. Han beskriver ulykken i Danmark som dypt tragisk, og forklarer at usikrede planoverganger er en problemstilling også i Norge.

Fylkesordfører Nils Aage Jegstad

Stortingsrepresentant Nils Aage Jegstad

Foto: Dag Aasdalen / NRK

– På mange av togstrekningene er det tett mellom planovergangene. Da er ett av alternativene å lage en samlevei og lage én trygg overgang. Det jobbes også med, sier Jegstad.

– Mye av denne sikringen skjer i forbindelse med oppgradering av jernbanen. Da kan jeg oppfordre Bane Nor til å prioritere de aller farligste stedene.

Jegstad påpeker at ansvaret for planovergangene ligger hos Bane Nor, og at det gjerne ikke handler om store økonomiske investeringer. Han er derfor ikke sikker på om sikring av planoverganger bør inn i den nasjonale transportplanen.

– Her bør man se konkret på hver enkelt overgang, og så vurdere hva som er tilstrekkelig sikring. Og så er det klart at man ikke må frata trafikantene alt ansvar, da de også må følge signaler og sperringer, sier han, og viser til tilfeller hvor bilister har kjørt forbi halvbommer og ignorert lyssignaler.

– Man blir minnet på at det gjenstår en stor jobb også her når slike ulykker skjer.

SISTE NYTT

Siste meldinger