Hopp til innhold

Staten mener hun vil dø innen to år

Jannikes kreft ble oppdaget for sent. Hun fikk tilkjent full erstatning. Så snudde Norsk pasientskadeerstatning, og sa de mener hun bare har to år igjen å leve.

Kreft - Norsk pasientskadeerstatning

Jannike Nilssen lever med uhelbredelig kreft, men mener hun holder den stabil med medisin

Foto: William Jobling / NRK

– Jeg er kampklar, jeg har ingen planer om dø, smiler Jannike Nilssen.

Hun sitter med en protese fra leggen og ned etter at legene oppdaget beinkreften hennes for sent. Nå er den uhelbredelig.

Hun kan ikke jobbe, men hun holder kreften stabil med en nyere type med medisin.

I februar sendte den statlige etaten Norsk pasientskadeerstatning (NPE) brev. Hun skulle få full erstatning, en såkalt engangssum. Så kommer kontrabeskjed.

– Nå skal jeg få terminvis utbetaling. Det betyr langt mindre penger totalt. Det er fordi de har engasjert en egen spesialist som har gjort en ny vurdering der han mener at prognosen for min levetid er under to år.

– Er det en lege du har møtt?

– Nei.

En lang vei

Det var omtrent fire år siden. Jannike var gravid. Det ene beinet hovnet mer opp. Også senere var det hovent. Var det en kul?

Jannikes leger burde oppdaget at det var kreft før den spredte seg, slo Norsk pasientskadeerstatning fast. Saksbehandleren ringte selv opp Jannike i februar og fortalte at hun skulle få en større engangssum.

Kreft - Norsk pasientskadeerstatning

Staten sier at beinkreften burde vært oppdaget før, men varsler at engangssummen kanskje ikke blir utbetalt.

Foto: William Jobling / NRK

– I juli fikk jeg også et forslag satt opp på hvordan engangsutbetalingen blir, forteller Jannike

Jannike og advokaten leverte etterpå mer dokumentasjon i saken. Da tok NPE på eget initiativ kontakt med en ny sakkyndig spesialist.

Ved å lese journaler, men uten å snakke med Jannike eller hennes lege, slo han fast at levetiden er under to år. Den nye levetiden begynner å løpe fra den nye legen har gjort sin vurdering.

– Jeg er reagerer jo på at den legen som kan aller minst om situasjon skal komme med denne konklusjonen, sier Jannike

Dette er praksisen til NPE. De følger en regel om at pasienter bare får delutbetaling hver termin hvis gjenværende levetid er antatt å være mindre enn to år.

Vil ikke si noe om levetid

Jannike ba sin egen lege, en overlege ved Radiumhospitalet, om en egen vurdering. I vurderingen skriver han blant annet:

«Vi mener et estimat av forventet levetid er beheftet med betydelig usikkerhet og at det er vanskelig, om ikke umulig, å konkludere (….)

Legen mener medisinen hjelper og at Jannike «.. har hatt en langvarig sykdomsstabilisering på pazopanib..»

Kreft - Norsk pasientskadeerstatning

Jannike Nilssen (42) har uhelbredelig kreft, fordi legene oppdaget den for sent. Likevel får hun ikke full erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning.

Foto: William Jobling / NRK

– Det Jannikes egen lege sier er viktig for saken, sier Jannikes advokat Eivind Rosseland Stokke hos advokatfirmaet Ness Lundin.

– Dessuten mener vi spesialisten til NPE har brukt statistikken feil. Jannike har allerede levd 20 måneder siden diagnosen, sier Rosseland Stokke om Jannikes utsikter.

Han er også kritisk til saksbehandlingstiden.

– Det spesielle her er at NPE i februar hadde en spesialist som sa at forventet levetid er over 2 år og at hun dermed hadde krav på en engangssum. Da reagerer vi på at man på eget initiativ engasjerer en ny spesialist som nå vurderer det annerledes. Dette tar svært langt tid og er en ekstra belastning.

De to årene begynner å løpe på nytt når ny spesialist har sagt sitt. Jannikes advokat har levert klage.

Må alltid vurdere levetid

Hos NPE svarer fungerende direktør Anne-Mette Gulaker at de er pålagt å vurdere levetid.

– Jannike ville ha vurdert noen konsekvenser av feilbehandlingen på nytt. Da ønsket også vi å hente inn nye opplysninger. Vi må følge de reglene som er i Skadeserstatningsloven, og når det er usikkerhet i forhold til dette med levetid er vi pålagt å gå inn og vurdere hvordan en erstatning skal utbetales, sier Gulaker.

Anne-Mette Gulaker

Anne-Mette Gulaker er fungerende direktør ved NPE

Foto: William Jobling / NRK

Jannike og advokaten mener det var helt uproblematisk å levere ny dokumentasjon. Advokaten stiller i tillegg spørsmål ved at NPE i mange saker opererer med en grense på to års levetid.

Spørsmål ved praksis

– Dette er en grense som ikke har blitt fastslått rettslig, men som NPE har satt opp og følger. Det skal være et unntak hvis engangssum ikke utbetales og vi stiller spørsmål ved NPEs praksis, sier Rosseland Stokke.

Vi er veldig trygge på denne prinsipielle vurderingen, sier fungerende direktør Gulaker.

– Det skal gjøres en ny vurdering hvis forventet levetid er under to år. Det er helt vanlig praksis at vi engasjerer en ny sakkyndig som leser journalene uten å møte pasient, fortsetter hun

Rossland Stokke mener det er spesielt at NPE ba om en ny vurdering etter den første. Generelt er vurderingen på to år et problem som gjelder mange pasienter.

– Det har mange som blir vurdert til under to år uten av NTP tilsynelatende har grunnlag for det. Dessverre er ikke dette skikkelig i vurdert retten siden pasientene ofte er syke og ikke orker en lang vei i rettssystemet i tillegg, sier han

Familien skal leve videre

Jannike har ektemann og en jente på tre år. Hun vet at kreften er uhelbredelig og prognosene i utgangspunktet ikke er gode. Skulle hun dø, vil familien sitte igjen med en sjettedel av den opprinnelige summen, mener familien og advokaten.

Kreft - Norsk pasientskadeerstatning

Jannike er gift og har en datter på tre år

Foto: William Jobling / NRK

– Det er en stor forskjell i utbetaling. Konkret betyr det blant annet at hvis jeg finner en alternativ behandling i utlandet, kan jeg ikke hoppe på den, sier Jannike Nilssen

Etterlatte kan også søke om annen erstatning, men summen er langt mindre, mener familien.

Ikke konkludert

NPE sier saken fortsatt ikke er konkludert. De har ikke bedt om vurdering av levetid fra Jannikes egen lege, men fått den oversendt fra advokaten hennes.

– Vi har nettopp fått nye opplysninger fra Jannike og advokat, da skal vi se på dette, saken er til behandling, sier Gulaker

Jannike håper fortsatt saken kan snu:

– Man tenker jo at Staten er den snille her, men det er jo litt sånn ... hjerterått, sier Jannike Nilssen

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger