Hopp til innhold

Koronahåndtering granskes – to statsråder skal redegjøre

Regjeringen vil komme med en samlet oversikt over hvordan pandemien ble håndtert. To statsråder skal redegjøre om korona i Stortinget.

Koronavirus gir stille bygater i Oslo

KONTROLL: Hele pandemihåndteringen bli nå gjenstand for en omfattende gransking på Stortinget.

Foto: Heiko Junge / NTB

Det kommer fram i et brev fra statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til Stortinget.

Regjeringen ønsker å gi Stortinget «en samlet gjennomgang av regjeringens oppfølging av Koronakommisjonens og Koronautvalgets rapporter,» heter det i brevet.

– Jeg anmoder Stortingets presidentskap om at justis- og beredskapsministeren og helse- og omsorgsministeren i løpet av vårsesjonen får redegjøre for den samlede oppfølgingen, skriver Støre.

Det betyr at SV og Venstre får gjennomslag for sitt krav om en full gjennomgang av pandemihåndteringen.

– Det er bra at statsministeren og regjeringen ser behovet for demokratisk kontroll med håndteringen av pandemien, sier SVs medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen Audun Lysbakken.

– Det har aldri vært lagt sterkere bånd på nordmenns frihet i fredstid. Det er naturlig og riktig at Stortinget får gå håndteringen etter i sømmene, sier han.

3z9d0yUA0pI

REDEGJØRE: Statsminister Jonas Gahr Støre (t.v.) ber om at både justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (i midten) og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol får redegjøre i Stortinget.

Foto: NTB

Trolig kontrollsak

De to partiene mener det er en oppgave for Stortinget å føre kontroll med hvordan pandemien ble håndtert og føre en politisk debatt om erfaringene.

Rett over nyttår fikk Venstre og SV med seg en enstemmig kontroll- og konstitusjonskomité på kravet om at pandemien må bli gjenstand for en skikkelig gjennomgang.

Alt tyder dermed på at det blir kontrollsak og etter hvert en åpen høring om saken på Stortinget i løpet av våren.

Audun Lysbakken og Grunde Almeland.

GJENNOMSLAG: SVs Audun Lysbakken (til venstre) og Venstres Grunde Almeland vil ha søkelys på hvordan pandemien ble håndtert.

Foto: Kristian Skårdalsmo / NRK

– Mange betalte en stor pris for pandemien, og ikke bare dem som ble syke. Mange bedrifter gikk under, og ikke minst barn og unge betalte en uforholdsmessig stor del av regningen, sier Lysbakken.

– Selv om myndighetene gjorde mye riktig er det naturlig å evaluere og diskutere håndteringen mer enn vi har gjort til nå.

Les også SV og Venstre vil ha kontrollsak om pandemien på Stortinget

Lettelser i koronarestriksjonene

Varsler tiltak

Støre viser i sitt brev til at regjeringen følger opp forslag til endringer fra de utvalgene og kommisjonene som har evaluert koronahåndteringen.

Konkret nevner han et nytt lovverk knyttet til helseberedskap og smittevern, arbeid med å økte intensivkapasiteten og -beredskapen ved sykehusene og et styrket system for helseberedskap.

Regjeringen har også lagt fram en opptrappingsplan for psykisk helse og vil i løpet av vinteren legge fram nasjonal helse- og samhandlingsplan.

«Pandemien rammet hele samfunnet og den ble langvarig. Regjeringen er opptatt av å styrke samfunnssikkerheten, slik at vi er bedre rustet ved neste alvorlige hendelse,» skriver Støre.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger