Hopp til innhold

SV vil granske egen regjering for hemmelighold om olje i nord

Den rødgrønne regjeringen holdt tilbake informasjon fra Stortinget om at Barentshavet kunne bli et tapsprosjekt. Nå vil SV ha kontrollsak på Stortinget, og får støtte fra Venstre.

Bård Vegar Solhjell og Ola Borten Moe

Daværende oljeminister Ola Borten Moe (Sp) (t.h.) forsvarer sitt eget departement, selv om han selv aldri var kjent med lønnsomhetsvurderingen av Barentshavet sørøst. Heller ikke Klima- og miljøminister Bård Vegar Solhjell (SV) (t.v.) var informert.

Foto: Heiko Junge / NTB

CO₂ i atmosfæren
417.5 ppm
1,5-gradersmålet
+1.02 °C
Les mer  om klima

SV ber kontrollkomiteen på Stortinget granske Olje- og energidepartementets håndtering av Barentshavet sørøst.

Det skjer etter at NRK tirsdag kunne fortelle om en rapport som viste risiko for at oljeleting i området kunne bli ulønnsomt. Olje- og energidepartementet visste om rapporten, men valgte å ikke dele med Stortinget.

Stortinget ble informert om at Barentshavet sørøst kunne gi mellom 50 og 280 milliarder kroner i statskassen. Åpningen ble enstemmig vedtatt.

Nå vil Freddy André Øvstegård (SV) i kontrollkomiteen finne ut av om departementet har holdt tilbake informasjon i andre saker.

– Vi må finne ut om denne rapporten bevisst ble holdt tilbake, hvem som tok den beslutningen og hvem som visste om det, sier han til NRK.

Visste ikke om saken

– Men det var jo dere som satt i regjering den gang? Skal dere granske dere selv?

– Vi har et soleklart ansvar for å ta tak i saken. Hadde SV fått denne informasjonen, hadde vi hatt helt andre kort for å få stoppet det vi i utgangspunktet var mot. Vi tar nå ansvar for feilene som skjedde og betydningen dette har fremover, sier Lars Haltbrekken i SV.

Lars Haltbrekken

Lars Haltbrekken (SV) mener Stortinget må granske den rødgrønne regjeringens håndtering av åpningen av Barentshavet sørøst i 2013.

Foto: Terje Pedersen / NTB

Også daværende Klima- og miljøminister Bård Vegar Solhjell (SV) sier til NRK at han aldri ble informert rapporten.

Det trengs en opprydding, mener Haltbrekken:

– I verste fall har vi en oljeforvaltning i dette landet som holder kritisk informasjon unna politikere.

Også Venstre vurderer kontrollsak

Venstre sier departementet må svare svært godt for seg hvis partiet ikke skal be om kontrollsak.

– Vi er klare til å varsle kontrollsak, sier Terje Breivik (V) i kontrollkomiteen.

Breivik mener det er paradoksalt, men også fint, at SV nå vil granske seg selv.

Venstre Terje Breivik

Terje Breivik (V) i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget mener det skal mye til for at ikke Venstre vil åpne kontrollsak mot Olje- og energidepartementet i saken om Barentshavet sørøst.

Foto: Berit Roald / NPK

Da Stortinget behandlet Barentshavet sørøst i 2012 hadde Venstre to stortingsrepresentanter. Trine Skei Grande var én av dem.

– Venstre var tvilende til hva vi skulle stemme i denne saken. Men med den informasjonen vi fikk, landet vi på å stemme for. Hadde vi vært kjent med rapporten fra Oljedirektoratet, ville vi definitivt landet på å stemme imot, sier hun til NRK i dag.

Venstre stemte mot Aasta Hansteen-feltet, med begrunnelsen at partiet ikke trodde det kom til å bli lønnsomt.

Tirsdag avgjør komiteen om det blir sak

Leder i kontrollkomiteen, Dag Terje Andersen (Ap), sier det er naturlig at det blir stilt spørsmål om denne saken.

– Vi er allerede i gang med intern kommunikasjon om å ta opp saken til behandling når vi møtes på tirsdag. Det blir naturlig å starte med å stille spørsmål, og så vurdere på grunnlag av svarene vi får om vi oppretter sak.

Flere komitémedlemmer NRK har snakket med sier de ikke har bestemt seg for om det skal åpnes kontrollsak eller ikke.

– Vi må ta en diskusjon i komiteen og undersøke litt først, sier Svein Harberg (H).

For å åpne sak trengs det støtte fra minst en tredjedel av kontrollkomiteens medlemmer, men komiteen har de siste årene etterstrebet enstemmighet.

Også MDG ønsker at det åpnes kontrollsak. Men de har ingen representant i kontrollkomiteen.

Partiet sier de vil levere inn et forslag til Stortinget om å stenge Barentshavet sørøst for oljevirksomhet, og at nye konsesjoner stanses. De vil også be om å få et regnskap over hva åpningen av området har kostet samfunnet så langt.

Fikk ikke all informasjon

Det var i juni 2013 at Stortinget gikk enstemmig inn for oljeleting i området sørøst i Barentshavet.

De hadde fått en rapport fra Ola Borten Moes oljedepartement om at verdiene der kunne ligge på mellom 50 og 280 milliarder kroner.

Men Oljedirektoratet hadde laget en annen utregning, som Stortinget aldri fikk se. Den så ikke på lønnsomheten for enkeltfelter, men slo fast at området samlet sett kunne bli et tapsprosjekt om oljeprisen sank med 30 prosent.

Rapporten dukket opp først nå, i forbindelse med at Høyesterett skal behandle klimasøksmålet. Altså sju år etter at Stortinget behandlet åpningen av havområdet for oljeleting.

Interne e-poster viser frustrasjon hos Oljedirektoratet over at oljedepartementet blandet seg inn i deres faglige vurderinger.

Fra: Henriksen Benvenutta
Til: Sørenes Terje
Sendt: 18. mai 2012
Emne: Det_nordøstlige_norskehav_ 19032012_mEAHkommentarer120516[1]
(...) Her har espen redigert i vei. Vet ikke helt hva vi skal gjøre. Jeg kjenner en begynnende kvalme. Men kanskje det er å overreagere. (...)
Fra: Sørenes Terje
Til: Henriksen Benvenutta
Sendt: tirsdag 22. mai 2012 14:06
Emne: Det_nordøstlige_norskehav_ 19032012_mEAHkommentarer120516[1]
(...) Synes det er problematisk at OED skriver notatet fra OD til OED. (...)

Personen det refereres til som «har redigert i vei» var underdirektør Espen Andreas Hauge i Olje- og energidepartementet0. E-postene mellom en seniorøkonom og en seniorrådgiver i direktoratet vitner om frustrasjon over hvordan departementet håndterte prosessen med Norskehavet og Barentshavet sørøst, som løp parallelt.

Direktoratet fikk beskjed om at verdivurderingen klart skal indikere at området bør åpnes, og at Barentshavet sørøst ikke skal snakkes ned.

Til slutt bestemte embetsverket i Olje- og energidepartementet at Stortinget ikke trengte å se anslagene som viste hvor stor usikkerhet det var om lønnsomheten i området.

Daværende olje- og energiminister Ola Borten Moe sier Stortinget fikk all relevant informasjon. Han sier han selv aldri så det som både departementet og direktoratet i dag kaller et internt notat.

Har du tips?

Vet du mer om saken? Tips meg på e-post eller kryptert med Signal på 990 01 023.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger