Hopp til innhold

Konkurransedirektøren vil ha et tilsyn for å hindre anbudsjuks

Offentlig sektor kjøper inn varer og tjenester for mer enn 500 milliarder kroner hvert år. Likevel har ingen ansvar for å føre tilsyn med offentlige anskaffelser med mindre noen klager.

Konkurransedirektør Lars Sørgard

Konkurransedirektør Lars Sørgard mener det er et hull i regelverket rundt offentlige anskaffelser.

Foto: Pressebilde / Konkurransetilsynet

Dette taper samfunnet enorme beløp på hvert år, mener Konkurransetilsynet.

– Bare det siste halvåret har vi sett flere eksempler. Vi har sett to bompengeselskaper, Ferde i Bergen og Fjellinjen i Oslo, der det har vært rapporter som har vist at de har brutt regelverket, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Se kommentar fra bompengeselskapet Ferde nederst i saken.

Han mener det er et hull i regelverket rundt offentlige anskaffelser der problemet er at ingen har ansvar for å undersøke om alt har gått riktig for seg når det offentlige kjøper inn.

– Vegrer seg for å klage

Klagenemnda for offentlige anskaffelser følger opp hvis noen klager – men i mange tilfeller kommer det ingen klage. Årsaken kan være at de som tapte ikke vil gjøre seg til uvenn med oppdragsgiveren i fremtiden, mener konkurransedirektøren.

– Øygarden kommune har innrømmet at kommunen har brutt reglene for offentlige anskaffelser. Entreprenører sier at de vegrer seg for å klage. Grunnen er at hvis de klager så vil de ha et dårlig forhold til kommunen i neste omgang når det skal lyses ut nye oppdrag.

– De ønsker et godt samarbeid med kommunen, og dermed så blir det kanskje ingen klage.

I desember skrev Bergens Tidende om Øygarden kommune som innrømmet å ha brutt anbudsreglene. Byggingen av prosjektet Hjeltefjorden Fjordpark skal ha kostet kommunen 27 millioner kroner og vært gjort uten anbudsutlysning.

– Det er vedrørende Hjeltefjorden Fjordpark jeg først og fremst innser at vi har forbrutt oss, men hvor mye det dreier seg om - og hva som er grensene - må man undersøke nærmere om man skal finne eksakte svar, sa rådmann Siri Fahlvik Pettersen til BT.

Ser til Sverige

I Sverige kan et tilsyn selv avgjøre om de vil gå inn i en konkret anbudssak - og eventuelt ilegge bøter.

Konkurransetilsynet vil ha samme ordning i Norge, og mener at det vil kunne ha stor betydning for etterlevelsen av innkjøpsregelverket.

– Erfaringen fra konkurransereglene tilsier at veien å gå for å disiplinere de offentlige innkjøperne er å ha en mest mulig reell trussel om sanksjoner dersom reglene brytes, sier Sørgard.

Hvis man forbedrer innkjøpene med bare én prosent, dreier det seg om enorme beløp.

– Vi snakker om beløp på mellom 500–600 milliarder kroner i året. Det er store beløp. Så kan vi tenke oss at hvis det er slik at vi får bedre offentlige anskaffelser, mer konkurranse, så er bare en prosentvis besparelse snakk om her 5–6 milliarder kroner, sier Sørgard.

Kommunerevisjonen kan ikke ilegge bøter

Forvaltningsrevisor Johannes Nestvold i Revisjon Midt-Norge skriver i en epost til NRK at det gjennom kommunal revisjon føres kontroll og tilsyn med kommunens håndtering av regelverket knyttet til offentlige anskaffelser.

– Siden 2005 og frem til i dag er det gjennomført ca 300 forvaltningsrevisjoner knyttet til anskaffelsesområdet. Dette er ikke et stort antall, men heller ikke et ubetydelig antall. Min oppfatning er at antallet revisjoner på dette området er økende, sier Nestvold.

Konkurransedirektør Lars Sørgaard sier i en kommentar at det er riktig at det er kommunal revisjon, men at det ikke er et slikt tilsyn han etterlyser.

– De har ikke myndighet til å ilegge bøter eller andre sanksjoner slik tilsynsmyndighetene har i Sverige, sier han.

Avventer tiltak

I en stortingsmelding som ble lagt frem i fjor, ville ikke regjeringen ha tilsyn med offentlige innkjøp. I stedet ble det lagt opp til å gjennomføre en rekke tiltak, blant annet å styrke kompetansen.

Næringsminister Iselin Nybø sier at man nå må vente på at tiltakene får tid til å virke.

Iselin Nybø

Næringsminister Iselin Nybø.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / Håkon Mosvold Larsen

– Jeg utelukker ikke at det kan bli aktuelt på sikt, men nå vurderte vi dette i stortingsmeldingen som ble lagt fram i fjor, for mindre enn ett år siden, og da ble det konkludert med at det ikke var veien å gå på dette tidspunkt, sier hun.

Men har staten så god råd at det ikke er så farlig om man betaler én prosent eller tre for mye for offentlige innkjøp?

– Det er akkurat det vi også ønsker å gjøre noe med. Det er bare det at problemet er først og fremst manglende kompetanse og ikke først og fremst vond vilje, sier Nybø.

Kommunikasjonssjef Marit Husa i Ferde sier i en kommentar til NRK at Ferde gikk fra å være et privat til offentlig selskap over natten, og har fått kritikk for brudd på regelverket om offentlige anskaffelser, men ikke lovbrudd. Hun sier bompengeselskapet er i prosess med å få på plass system og rutiner som bidrar til å sikre at anskaffelser blir gjort i henhold til regelverket.

NRK har også vært i kontakt med bompengeselskapet Fjellinjen som ikke ønsker å kommentere saken.

Saken er oppdatert etter publisering med kommentarer fra Revisjon Midt-Norge og et nytt sitat fra konkurransedirektør Lars Sørgard.

NRK anbefaler

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger