Hopp til innhold

Kongens nyttårstale: – Den som er veldig sterk, må også være veldig snill

I årets nyttårstale sier kong Harald at våre ressurser gir oss betydelige muligheter og et stort ansvar, og siterer Pippi Langstrømpe: – Den som er veldig sterk, må også være veldig snill.

Kong Harald sier i årets nyttårstale at våre ressurser gir oss betydelige muligheter og et stort ansvar og siterer Pippi Langstrømpe: – Den som er veldig sterk, må også være veldig snill».

HELE NYTTÅRSTALEN: – Vi står alle i en linje. Noen gikk foran. Andre kommer etter. La oss ta vare på hverandre og sammen gjøre det beste ut av hvert øyeblikk. Vi finner nok frem. Jeg ønsker hver og en av dere et riktig godt nytt år, sier kong Harald.

Et sentralt tema i årets nyttårstale er folks pågangsmot, fellesskapsverdier og hvordan den norske befolkningen kan håndtere felles utfordringer – ved å mobilisere og stå sammen.

– Våre ressurser gir oss betydelige muligheter – og stort ansvar. Pippi Langstrømpe sier det slik: «Den som er veldig sterk, må også være veldig snill». Mange tar på seg dette ansvaret, sier kong Harald.

Kongen ber nordmenn hegne om verdier som raushet, tillit og fellesskap i møtet med flyktninger og terror. Han sier at høstens store flyktningstrøm har kommet oss tett innpå livet, og hedrer alle som har samlet inn og delt ut klær og mat, undervist i norsk og åpnet sine hjem for dem som trenger det.

– Spontane tiltak – og et uttrykk for medmenneskelighet. Slik har mennesker blitt sett og viktige fellesskap bygget, sier kongen.

Flyktninger i gummibår ved Lesvos i Hellas

FLYKTNINGSTRØM: Kongen sier at høstens store flyktningstrøm har kommet oss tett innpå livet, og roser alle nordmenn som har samlet inn og delt ut klær og mat, undervist i norsk og også åpnet sine hjem for dem som trenger det.

Foto: Santi Palacios / Ap

– Norske verdier under press

Kongen retter også en spesiell takk til nordmenn som er i andre land for å hjelpe mennesker i nød, og som bidrar i arbeidet for fred og stabilitet:

– Kvinner og menn i forsvaret, politiet, diplomatiet og humanitære organisasjoner gjør en viktig innsats vi alle kan være stolte av.

Han vier deler av nyttårstalen til terrorangrepene i Paris og andre steder. Han sier at «terroren kjenner ingen grenser, og at målet er å skape frykt i befolkningen.

– Dette setter norske verdier som raushet og tillit under press, advarer han.

Samtidig roser kongen alle som forsvarer disse verdiene og trekker frem en gruppe unge, norske muslimer som dannet ring rundt synagogen i Oslo, etter terrorangrepene mot jødene i Paris og København i år.

– Det var en enkel og svært effektfull handling som viste mot og engasjement gjennom å bry seg om andre, sier kongen.

Luftfoto av rasområdet i Longyearbyen

SVALBARD: To mennesker mistet livet da et stort snøskred lørdag 19. desember traff 10 hus i Longyearbyen på Svalbard. I nyttårstalen sender kong Harald sender sine tanker til de pårørende og dem som ble berørt av skredulykken.

Foto: Geir Barstein / Svalbardposten

– Skaper velstanden sammen

En av kong Haralds viktigste merkesteiner ble lagt i 1991. Da hans far, kong Olav V, gikk bort 17. januar 1991, begynte hans kongegjerning.

– Min kongegjerning startet med en følelse av fellesskap. Varmen fra et helt folk omfavnet vår familie og gav styrke i en tung tid, sier han.

I løpet av de snart 25 årene sier kongen at Norge har opplevd en enestående velstandsutvikling. Norges betydelige tilgang på energi og havets skatter «har gitt oss store rikdommer».

– Det er likevel ikke naturressursene alene som har gitt oss mulighetene – men i enda større grad våre felles menneskelige ressurser. Fordi svært mange deltar i arbeidslivet og dermed kan bidra til fellesskapet, er vi sammen med på å skape velstanden alle nyter godt av, sier kongen.

Kruttønden

TERROR: To ble drept og flere såret i angrepene mot en synagoge og et seminar om ytringsfrihet i København i februar. – Terroristene ønsker å frarøve oss vår livsutfoldelse. Dette skal vi kjempe mot med ulike midler, sier kongen i talen.

Foto: Ola Torkelsson / TT / NTB scanpix

– Mine tanker går til pårørende

Kongen sender sine tanker til de pårørende og dem som ble berørt av skredulykken på Svalbard rett før jul. Han roser frivillige og nødhjelpsetater som gjorde en stor innsats for å hjelpe dem som ble rammet.

Han snakker også om verdenssamfunnets forsøk på å komme til enighet på klimatoppmøtet i Paris, og at det endte adskillig bedre enn mange fryktet. Nå begynner det møysommelige arbeidet for en friskere klode, sier kongen og fortsetter:

– Vi kan ha ulike oppfatninger om hvordan vi skal håndtere våre felles utfordringer. Likevel er det viktig at vi kan snakke sammen om oppgavene, fordi vi alle berøres av dem. Vi mobiliserer ved motstand. Norge er kanskje et lite land, men i fellesskap har vi utrettet store ting.

Sundtoft

KLIMATOPPMØTE: Daværende klima- og miljøminister Tine Sundtoft jublet sammen med Norges forhandlingsleder Aslak Brun like etter at en global klimaavtale ble vedtatt i Paris i desember. I nyttårstalen roser kongen Norges rolle i forhandlingene.

Foto: Jo Randen / Klima- og miljødepartementet / NTB scanpix

– La oss ta vare på hverandre

I sin tale trekker han linjene tilbake til den gang Norge var i krig.

– Norge regnes av mange som verdens beste land å bo i. Men slik har det ikke alltid vært. Det kan være lett å glemme at det bare er 70 år siden deler av landet vårt lå i ruiner. Mange vendte tilbake til ødelagte boliger, og atskillige kom fra en flyktningetilværelse, sier kong Harald.

Kongen sier at fellesskap bygges i et land befolket av mennesker med visjoner og tanker om at Norge en dag skal overlates til våre barnebarn.

– Jeg er derfor optimist. Dersom vi fortsatt kan være tro mot, og fortsatt kan utvikle våre verdier – som tillit, fellesskap og raushet – kan vi fremdeles skape et godt samfunn for de mange, sier han.

– Vi står alle i en linje. Noen gikk foran. Andre kommer etter. La oss ta vare på hverandre og sammen gjøre det beste ut av hvert øyeblikk. Vi finner nok frem. Jeg ønsker hver og en av dere et riktig godt nytt år, sier kongen avslutningsvis i talen.

AKTUELT NÅ