Kokkvold støtter TV2-metoder

Per Edgar Kokkvold mener TV2s bruk av skjult kamera i forbindelse med avsløringen av Bård Hoksruds sexkjøp kan forsvares.

Video 25732f56-f8c8-4759-9c5a-eb8667d9708f.gif

TV 2s skjulte kamera i Hoksrud-saken debatteres

– I dette tilfellet bryter en lovgiver loven. Det mener jeg er av vesentlig samfunnsmessig betydning, og da kan metoden forsvares, sier generalsekretær Per Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund.

I går avslørte TV2 at stortingspolitiker Bård Hoksrud (Frp) nylig kjøpte sex under en reise til Riga sammen med tre FpU-politikere.

Bård Hoksrud

Bård Hoksrud trekker seg fra alle verv i Fremskrittspartiet etter avsløringen om sexkjøp.

Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

TV2 reiste til Latvia etter å ha fått tips om Hoksrud kunne komme til å bryte norsk lov.

Kanalen dokumenterte saken blant annet ved hjelp av skjult kamera, og filmet Hoksrud da han kom ut av en bygning sammen med en prostituert.

Kanalen intervjuet også den prostituerte ved hjelp av skjulte metoder.

– I utgangspunktet bør ikke saker om hva folk driver med under beltestedet bli gjenstand for offentlig debatt. Men i denne saken forelå det konkret mistanke gjennom et tips om at en lovgiver på Stortinget bryter loven. Selv om Frp stemte mot loven betyr ikke det at Hoksrud som lovgiver er fritatt fra å følge den, sier Kokkvold.

Skjult kamera/mikrofon eller falsk identitet skal bare brukes i unntakstilfeller.
Forutsetningen må være at dette er eneste mulighet til å avdekke forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning.

Punkt 3.10 i pressens Vær Varsom-plakat

Ingen PFU-klager

Pressens Faglige Utvalg (PFU) har foreløpig ikke mottatt noen klager på TV2s metodebruk i forbindelse med Hoksruds sexkjøp.

– Vi har fått noen henvendelser, men ingen klager. Og skal saken prøves i PFU må klagen komme enten fra Hoksrud selv eller sendt med Hoksruds samtykke. Vi har hørt at flere Frp-ere håper dette vil avstedkomme en presseetisk diskusjon, og den ønsker vi velkommen, sier generalsekretæren.

Kokkvold forteller at skjult kamera eller mikrofon bare skal brukes når det er den eneste måten å avsløre forhold av «vesentlig samfunnsmessig betydning».

– Det må være eneste mulighet. Ikke enkleste mulighet, men eneste. Metoden skal ikke brukes i ren dramaturgisk hensikt, men når det foreligger kvalifisert mistanke om at noe ulovlig eller kritikkverdig har skjedd, sier han.

Generalsekretær Per Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund

Generalsekretær Per Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund mener det er av vesentlig samfunnsmessig betydning at en stortingspolitiker bryter norsk lov, og at skjult kamera dermed kan forsvares som metode.

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

– Hadde det vært greit at TV2 fulgte etter Hoksrud til Riga med skjult kamera hvis det viste seg at tipset ikke holdt vann?

– Redaksjoner har plikt til å vurdere tips kritisk: Er dette en del av en «drittpakke»? Blir vi brukt nå? Slike spørsmål må redaksjoner hele tiden stille seg. Her har TV2 åpenbart vurdert at kilden var god nok og at de hadde grunnlag for å følge opp saken, sier Kokkvold.

TV2 frykter ikke å ha blitt brukt

TV2 sier at skjult kamera var eneste måten å dokumentere Hoksruds lovbrudd på.

– Når en mann som tidligere har vært med og ryddet opp i sexskandaler i Frp og i dag innehar et sentralt verv bryter denne loven, vurderte vi det dithen at i dette tilfellet var skjult kamera akseptabelt, sier nyhetsredaktør Jan Ove Årsæther til NRK.no.

Bård Hoksrud sier til NTB torsdag at han har fått antydninger om at han har blitt utsatt for en «drittpakke» eller en felle.

Nyhetsredaktør Jan Ove Årsæther i TV2.

Jan Ove Årsæther er nyhetsredaktør i TV2.

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX
Lars Helle

Lars Helle er redaktør i Dagbladet.

Foto: Berit Roald / Scanpix
Gunnar Stavrum redaktør i Nettavisen

Gunnar Stavrum er redaktør i Nettavisen.

Foto: Lise Åserud / Scanpix

TV2 sier kanalen ikke er redd for å ha blitt brukt av krefter som vil sverte Hoksrud.

– Vi hadde klare indikasjoner på forhånd om hva som var formålet med turen. Vi vet hvem som står bak tipset, og vi registrerer også at Hoksrud ikke ønsker å svare på spørsmålet om han har kjøpt sex før. Det er det jeg vil si om tipset vi fikk, sier Årsæther.

Nyhetsredaktøren vil ikke fortelle når kanalen fikk tipset, eller hvem som sto bak det.

Får støtte fra Dagbladet

Dagbladets redaktør Lars Helle mener TV2 er innenfor det presseetisk akseptable med sin bruk av skjult kamera.

– Jeg forstår at det blir diskusjon om bruken av skjult kamera, og det skal det også være. Men jeg har foreløpig problemer med å kritisere TV2. Det er nok den eneste måten å avdekke saken på. Det er grunn til å anta at avsløringen er av viktig samfunnsmessig karakter. Det er interessant at en lovgiver bryter denne loven som så mange andre har blitt tatt for, sier Helle.

– Ville Dagbladet brukt samme metode i en tilsvarende sak?

– Det blir rent hypotetisk, og umulig å svare på. Det kan godt være at vi hadde kommet til samme konklusjon, men også det motsatte, sier Dagbladet-redaktøren.

– Lite alvorlig lovbrudd

Nettavisens redaktør Gunnar Stavrum roser TV2 for godt håndverk, men mener saken ikke er så graverende som den blir framstilt.

– På den ene siden er det journalistisk godt løst, på den andre siden er dette en relativt lite alvorlig juridisk sak. Sitter du på Stortinget skal du følge loven, men jeg synes dette er ved den nedre grensen av hva man bør bruke skjult kamera til å dokumentere, sier han.

Stavrum mener Norge trenger mangfold i det politiske liv.

– Jeg er redd for hva som skjer hvis vi får et Storting fylt av prydeksemplarer. Ideen med en folkevalgt forsamling er at de skal være som folk flest, og da trenger vi ikke bare folk som aldri har gjort noe galt i hele sitt liv, sier Nettavisen-redaktøren.

Hør redaktørenes reaksjoner fra Kulturnytt:

– Ingen heksejakt

Frps nestleder Per Sandberg sier til VG at han mener media er hele tiden på jakt etter skandaler i Fremskrittspartiet, og overser andre partier.

Per Sandberg

Frp-nestleder Per Sandberg mener pressen forskjellsbehandler Fremskrittspartiet.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

– Media er etter oss. Når TV 2 nærmest leier en privatetterforsker for å følge etter ett medlem på ferie, sier det seg selv, sier Sandberg til avisen.

Per Edgar Kokkvold er uenig med Sandberg i at Fremskrittspartiet forskjellsbehandles av pressen.

– Jeg tror TV2 ville gjort dette uansett hvilket parti vedkommende tilhørte. Jeg er ganske overbevist over at det ikke er grunnlag for å påstå at mediene driver en heksejakt på Frp, sier han.

Kokkvold håper TV2s avsløring vil føre til at eventuelle liknende saker kommer fram i lyset.

– Kanskje er det naivt, men jeg håper at andre stortingspolitikere som kan ha kjøpt sex ulovlig etter at forbudet trådte i kraft har ryggrad og anstendighet til å stå fram, avslutter Kokkvold.

LES OGSÅ:

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger