Klimakampanjen lansert

Miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV) lanserte klimakampanjen Klimaløftet i dag.

Miljøvernminister Helen Bjørnøy.
Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Kampanjen retter seg mot folk flest, næringslivet, kommuner og offentlige etater. Målet er å redusere klimautslippene.

Miljøvernministeren begynte med å bekrefte at klimaendringene rammer svært urettferdig.

Miljøvernminister, Helen Bjørnøy (SV)
Foto: Tonje Bergmo / NRK

- Den rike delen av verden, som forrurenser mest, rammes minst, sier Helen Bjørnøy, som mener vi kun har muligheter til å endre utviklingen ved å ha en bred forankring i samfunnet.

Løfter sammen

- Dette er et klimaforlik på tvers av alle deler av samfunnet. Sammen skal vi løfte for et bedre klima og vi skal forplikte oss til å redusere utslippene, sier Bjørnøy, som for å illustrere forpliktelsen lanseringen også kom med et løfte direkte på vegne av Miljøverndepartementet.

- Miljøverndepartementet skal minimere egne klimautslipp. Vi skal be om opprinnelsesgaranti for strømmen vi bruker og vi skal få en Enøkanalyse i egne lokaler.

Siri Kalvig
Foto: Tonje Bergmo / NRK

Egen nettportal

I forbindelse med lanseringen har miljøvernministeren også åpnet en egen nettportal, www.klimaloftet.no.

Klimaløftet - klimakampanjens nettportal

Portalen skal tilby gode tips om løsninger, råd, eksempler og resultater. Både de som har faktakunnskap om klimaendringer og de som jobber med løsningene, blir å finne på nettportalen.

Vegard Ulvang
Foto: Tonje Bergmo / NRK

Miljøkjendiser

Miljøvernministeren har fått med seg en rekke kjente personligheter og organisasjoner som samarbeidspartnere.

Blant disse er Siri Kalvig (Storm Weather Centre), Eli Arnstad (ENOVA), Rasmus Hansson (WWF), Pål Prestrud (CICERO), Vegard Ulvang (Hvit Vinter),

Finn Bergesen, NHO
Foto: Tonje Bergmo / NRK

Lars Haltbrekken (Norges Naturvernforbund), Finn Bergesen (NHO), Atle

Sommerfeldt (Kirkens Nødhjelp) og Bård Lahn (Natur og Ungdom).

Lenke til Miljøverndepartementet

SISTE NYTT

Siste meldinger