Kan leve flere år ekstra med ny behandling

Personer som har føflekkreft med spredning kan leve tre år ekstra med en ny type kombinasjonsbehandling som nettopp ble godkjent i Norge.

Føflekksjekk

I 2013 fikk 1 719 nordmenn føflekkreft. Dette er mellom 9 og 10 ganger så mange tilfeller som på 1950 tallet.

Foto: Hege F. Andreassen / Kreftforeningen

Hvert år får rundt 250 personer i Norge den mest alvorlige varianten av føflekkreft, såkalt BRAF-mutasjon. Det er en aggressiv krefttype som ikke er mulig å kurere.

Men med en ny kombinasjonsbehandling som Norge nettopp sa ja til, kan man øke den gjennomsnittlige levetiden til kreftpasientene med opptil tre år. Behandlingen ble i april godkjent for bruk på norske sykehus.

– Man kan se pasienter som i praksis blir mye bedre i løpet av noen dager, eller få uker. Vi har pasienter som fremdeles har effekt etter tre år. Det er noe vi aldri har sett tidligere med gamle medikamenter, sier Jürgen Geisler, professor ved UiO og overlege ved kreftavdelingen på Akershus universitetssykehus til NRK.

NRK skriver i dag om John Arne Jørgensen fra Skien som har BRAF-mutasjon. Han fikk starte behandlingen akkurat i tide.

Får ekstra tid

Jürgen Geisler

Professor ved UiO og overlege ved kreftavdelingen på Akershus universitetssykehus, Jürgen Geisler, sier kombinasjonsbehandlingen er banebrytende. - For fem år siden hadde vi bare cellegift, litt kirurgi og strålebehandling. Vi hadde aldri en sjanse til å påvirke føflekkreft med spredning ordentlig, sier han.

Foto: Øystein H. Horgmo / UIO

Hvert år får 2000 nye pasienter føflekkreft som i de fleste tilfeller skyldes for mye soling.

Av disse blir mellom 80 og 90 prosent helbredet med kirurgi, mens resten får lokalt tilbakefall eller fjernspredning i løpet av livet. 50 prosent av dem, cirka 250 personer, har BRAF-mutasjon.

Behandlingen Norge sa ja til består av såkalte BRAF- og MEK-hemmere.

44 prosent av pasientene med BRAF-positiv kreft er i live etter tre år kombinasjonsbehandlingen med legemidlene Tafinlar og Mekinist, ifølge en studie som ble lagt fram på kreftkonferansen ASCO i Chicago i juni.

– Banebrytende

BRAF-hemmere har vært i bruk siden 2012, men med denne behandlingen alene blir pasienten resistent etter kort tid.

Med den nye kombinasjonsbehandlingen utsettes pasientenes resistensutvikling, sier Geisler.

– Tilbudet er helt avgjørende fordi mange av pasientene med føflekkreft med spredning har ikke mye tid igjen. Hemmerne kan snu denne trenden i løpet av kort tid, sier Geisler.

Forhandlet seg til behandling

Avdelingsoverlege Steinar Madsen i Statens legemiddelverk

Medisinsk fagdirektør hos Statens legemiddelverk, Steinar Madsen.

Foto: ARKIVFOTO: NRK

Kombinasjonsbehandlingen er svært kostbar og det var ikke gitt at den skulle innføres i Norge. Helsevesenet måtte fremforhandle en rabatt på minst 64 prosent for at behandlingen skulle være kostnadseffektiv.

Kunnskapssenteret vil ikke oppgi hvilken pris de forhandlet seg fram til på grunn av hensyn til produsenten Novartis, et sveitsisk bioteknoligselskap. Kunnskapssenteret sier de ikke strakk seg over beløpsgrensen de hadde satt.

Steinar Madsen som er medisinsk fagdirektør hos Statens legemiddelverk er glad for at de fikk forhandlet ned prisen.

– Vi nå kan tilby medisinen til norske pasienter. Dette er vi veldig glade for, sier Madsen til NRK.

Selv om kombinasjonsbehandlingen viser gode resultater, er det pasienter som kun får måneder ekstra fordi de utvikler resistens mot medisinen.

– Det er mange gode grupper på verdensbasis som forsker intenst med tanke på resistensmekanismer innenfor føflekkreftbehandling. Vi kan forvente at det kommer flere medikamenter som vil utsette resistensutviklingen enda mer i framtiden, sier Geisler.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger