Hopp til innhold

Justistoppbyråkrat kalte politiets beredskapssenter for «symboltiltak»

Justisdepartementets øverste embetsmann, Tor Saglie, kalte regjeringens prestisjeprosjekt etter 22. juli-kritikken, politiets beredskapssenter, for et «symboltiltak» under et foredrag på universitetet. Uttalelsen skaper reaksjoner.

Departementsråd Tor Saglie kalte politiets beredskapssenter for symboltiltak.

TERRORMOTTILTAK: Det planlagte beredskapssenteret for nødetatene ska ligge på Taraldrud i Ski i Akershus, og har vært omtalt som ett av de viktigste tiltakene etter terrorangrepene 22. juli.

Det var under et foredrag på høstseminaret til Universitetet i Oslo 26. oktober at departementsråd Tor Saglie stilte spørsmål ved om tiltakene som er gjort for å øke beredskapen etter terroren 22. juli er fornuftige.

Departementsråden, som er administrativ sjef for departementet og statsrådens nærmeste administrative rådgiver, sa blant annet i foredraget at:

  • Det har vært brukt nær 3 milliarder kroner på politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud, uten at det har vært gjennomført kost/nytte-analyse «rett og slett fordi politikerne har ønsket å få en rask gjennomføring av synlige og klare tiltak».
  • På bakgrunn av dette er beredskapssenteret, som det er lagt stor politisk prestisje i (red.anm.), egentlig «et klart symboltiltak».
  • At beredskapsarbeidet først nå, seks år etter terroren på Utøya og i regjeringskvartalet, har kommet over i en fase «der man litt mer fritt kan se på hva som faktisk virker og hva som ikke virker så godt».
Dette var noe av det embetsmannen fra justis sa under seminaret på universitetet i oktober i år.

Hør utdrag av hva Tor Saglie sa under seminaret til Universitetet i Oslo 26. oktober i år.

– Fokuset i dette (beredskapsarbeidet, red.anm.) har i altfor stor grad vært å sjekke ut om vi har gjennomført de 130 tiltakene som er i tiltakspakken. Det har jeg forsøkt å motvirke noe, sa Saglie i foredraget før han fortsatte:

– Det var full enighet i Stortinget om disse tiltakene, og det skapte ro rundt arbeidet med beredskap, som det var et helt klart behov for etter 22. juli. Det er ingen som har villet stille spørsmål ved om det var de riktige tiltakene. Når Gjørv-kommisjonen hadde sagt det, så skulle det gjennomføres. Det var slik det var, sa Saglie.

Sp: – Særdeles kraftig salve

Sigbjørn Gjelsvik

– Her blir det skapt et bilde av at regjeringen ikke prioriterer tiltak i tråd med faglige råd, og det har regjeringen et ansvar for å informere Stortinget om, sier Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Foto: Anders Fehn / NRK

Stortingspolitiker Sigbjørn Gjelsvik fra Senterpartiet kaller Saglies utspill for «utrolig oppsiktsvekkende», og mener det gir god grunn til å grave videre i saken.

Det er en særdeles kraftig salve. Nå har Saglie gitt en tydelig melding tilbake på at det kanskje er andre tiltak som burde ha blitt prioritert, ikke minst lokalt, og forebyggende arbeid. Det kommer jeg til å utfordre justisministeren på, sier Gjelsvik til NRK.

Han mener Saglie er en viktig faglig stemme, som «tydelig ikke har blitt lyttet til at regjeringen».

– Men dere i Stortinget har heller ikke hørt på ham?

Per-Willy Amundsen

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Trudvang Amundsen (Frp) var heller ordknapp da NRK spurte ham om Saglies uttalelser. Bildet er hentet fra en pressekonferanse i september.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Nei, Stortinget må også vise ansvar og se om bestillinga vi har gitt har vært den rette. Men Stortinget har først og fremst vært opptatt av at norsk beredskap skal styrkes, og det er regjeringens ansvar å fremme tiltak som er best egnet for å følge opp nettopp det.

Ifølge Gjelsvik er uttalelsene først og fremst et problem for justisministeren.

– Her blir det skapt et bilde av at regjeringen ikke prioriterer tiltak i tråd med faglige råd, og det har regjeringen et ansvar for å informere Stortinget om, sier Gjelsvik.

Justis- og beredskapsminister Per- Willy Trudvang Amundsen (Frp) var heller ordknapp da NRK spurte ham om Saglies uttalelser:

– Jeg tenker at Tor Saglie får svare for sine kommentarer til NRK.

Magnus Takvam kommenterer Tor Saglies uttalelser om beredskaps- senteret

NRKs politiske kommentator Magnus Takvam sier toppbyråkratens uttalelser er oppsiktsvekkende.

Avviser at han har talt imot sin egen ledelse

I intervju med NRK en måned tid etter sine uttalelser medgir Saglie at han kunne ha ordlagt seg litt annerledes, men sier at poenget ikke var å gi inntrykk av at han mente beredskapssenteret var unødvendig.

– Jeg står ved at senteret er viktig rent politisk, som en markering av en politisk vilje til å satse på norsk terrorberedskap, og slik sett er det et symbol på den politiske viljen, ja, men tiltaket er konkret og det er viktig rent operativt for å gjennomføre denne styrkingen av den operative terrorberedskapen i Norge.

– Er det eksempel på symboltiltak?

– Jeg vil ikke bruke det ordet isolert, svarer Saglie.

– Kan du og statsråden leve med at du så tydelig motsier din egen politiske ledelse?

– Jeg kan ikke si at jeg motsier min egen politiske ledelse. Vi er helt enige om at dette beredskapssenteret er svært viktig for norsk terrorberedskap, og viktig at det blir gjennomført.

Departementsråden Tor Saglie sier han ikke mente at beredskapssenteret var unødvending.

Departementsråd Tor Saglie, som er administrativ sjef for departementet og statsrådens nærmeste administrative rådgiver, medgir at han kunne ha ordlagt seg litt annerledes, men mener begrepet "symboltiltak" må sees i kontekst.

Ifølge Saglie var poenget at store reformer må vurderes både ut fra et faglig perspektiv, men også ut fra hva som er politisk riktig å gjøre i en bestemt situasjon.

– I dette tilfellet var det veldig viktig at regjeringen kom raskt på banen etter 22. juli med å synliggjøre at man ønsket å satse på norsk beredskap. Derfor var beredskapssenteret et veldig viktig signal, selv om det ikke var ferdig utredet, sier Saglie.

Departementsråden understreker at beredskapssenteret er utredet i ettertid, og at det var ønsket av beredskapstroppen. Under intervjuet benektet Saglie også at han har forsøkt å motvirke de 131 tiltakene.

– Tvert imot, har jeg arbeidet for å gjennomføre hvert eneste av dem. Det jeg har forsøkt å motvirke, er å bare å fokusere på disse 131 tiltakene. Jeg ønsket også å se på andre tiltak som vi etter hvert har sett at er nødvendige å gjennomføre for å styrke norsk beredskap allment.

AKTUELT NÅ