NRK Meny
Normal

Justisministeren vil vurdere å ta passene fra overgrepsdømte

Frp og Høyre vil se på muligheten til å følge etter Australia, som vil inndra passene til 20.000 som er dømt for seksuelle overgrep mot barn.

Per Willy Amundsen på Storskog

I FINNMARK: Justis- og beredskapsminister Per Willy Amundsen (Frp) er tirsdag på besøk på Storskog. Derfra kommenterer han loven som den australske regjeringen vil innføre. Han ønsker å se på muligheten for å gjøre det samme i Norge.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Den australske regjeringen sier de som det første landet i verden vil innføre loven som hindrer at overgrepsdømte kan reise ut av landet. Dette skal særlig beskytte barn i Sørøst-Asia.

Justisminister Per-Willy Amundsen sier det er aktuelt å følge etter.

– Hvis du har sonet en dom for overgrep, kan det være aktuelt å inndra passet permanent?

– Jeg mener det er noe vi må vurdere. Jeg har ikke konkludert om det, men det vil selvfølgelig kreve et større arbeid, selv om jeg har forståelse for at man ser behovet for å innføre den type ordninger, så er det noe som må vurderes i en bredere sammenheng.

Saken var tema i Dagsnytt 18

Krever lovarbeid

Amundsen trekker en parallell til fremmedkrigere.

– Vi har klart å forhindre at fremmedkrigere forlater landet, altså personer som står i fare for å tilhøre den kategorien. Når vi snakker om såpass alvorlige overgrep som vi snakker om her, så ser jeg ikke det som unaturlig at vi også i den sammenheng skal klare å ha gode regler, som forhindrer den type utreise.

Han svarer slik på spørsmålet om dette bryter med prinsippet om at man har gjort opp for seg når man har sonet ferdig:

– Derfor må vi se nærmere på det, det er et lovarbeid. Det som er viktig for meg å understreke er at når du prøveløslates, så er det på vilkår. Et av vilkårene er at du ikke skal forlate landet, og da mener jeg det er viktig at vi som samfunn sørger for at du heller ikke i praksis har mulighet til å forlate landet.

Ja fra Høyre

Peter Christian Frølich

JA FRA HØYRE: Justispolitiker Peter Christian Frølich fra Høyre er positiv til å inndra passene til overgrepsdømte.

Foto: Hans Jørgen Brun

Høyre er også klare for å innføre dette i Norge.

– Vi er positive til dette. Et forslag om dette i en eller annen form vil være høyaktuelt i Norge også. Men dette er et helt ferskt forslag, og det må innføres på riktig måte, sier Peter Christian Frølich, som sitter i justiskomiteen for Høyre.

– Er du sikker på at dette lar seg gjennomføre juridisk?

– Det er viktig at dette utredes nærmere. Vi skal ikke bryte menneskerettighetene eller grunnloven. Jeg er jurist selv, og er helt sikker på at en variant av dette fint kan forsvares. Dette er en grotesk overgrepsturisme, sier Frølich.

NRK har også vært i kontakt med Arbeiderpartiet som dessverre ikke hadde mulighet til å stille til intervju, men som er positive til å vurdere forslaget.

KrF: Må beskytte barn

KrF vil også vurdere dette.

– Vi er villig til å se på det for visse lovbrudd, og ikke minst gjentakende domfellelser bør vurdere å innføre noe lignende for Norge, sier Kjell Ingolf Robstad, som sitter i justiskomiteen for KrF.

Han mener det trengs en helhetlig gjennomgang av hvilke lovhjemler Norge har på området.

– Det er et svært inngripende forslag. Vi har jo et prinsipp om at når man har sonet sin dom, skal man få begynne på nytt. Dette gjelder også overgripere. På den andre siden er det helt klart at et barn er et barn, og vi må beskytte barn uavhengig av om de bor i Thailand eller Norge, sier Robstad til NRK.

Senterpartiets Jenny Klinge sier at å inndra pass kan være et viktig tiltak, men at hun vil se nærmere på saken før hun konkluderer om hvilke grupper av overgrepsdømte det burde gjelde.

– Det er ikke sikkert det er rett å inndra passet til alle som er dømt for overgrep mot barn uavhengig av alvorsgrad og hvilket straffebud det gjelder. Det vil likevel kunne være rett å nekte en del av de overgrepsdømte å reise ut av landet fordi faren for at de begår overgrep der faktisk er stor, sier Klinge til NRK.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger