Hopp til innhold

Johnsen må svare Stortinget

Mens Sigbjørn Johnsen i ni år var styreleder i det delvis statseide Cermaq, kjøpte datterselskapet flere tusen tonn omstridt fiskeolje fra Vest-Sahara. Nå må Johnsen svare for sin rolle i saken.

Sigbjørn Johnsen

Sigbjørn Johnsen må svare på hvilket ansvar han hadde da selskapet han var styreleder i, var involvert i handel med Vest-Sahara.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

Etter at det ble kjent at GC Rieber Oils importerte store mengder fiskeolje fra det okkuperte Vest-Sahara, et område norske myndigheter fraråder handel med, har nåværende finansminister Sigbjørn Johnsen nektet kommentere saken.

Johnsen var i ni år fra 2000 til 2009 styreleder i Cermaq, det delvis statlige selskapet som eier Ewos, fiskefôrprodusenten som har kjøpt den omstridte oljen fra Rieber Oils.

Ordknapp Johnsen

I dag sier Johnsen til NRK at han ikke var informert om handelen, men vil fremdeles ikke uttale seg om han mener at han som styreleder burde ha visst om en handel som var i strid med norsk utenrikspolitikk.

– Konsernstyret i Cermaq har aldri behandlet saken, og jeg var ikke informert om innkjøpskontrakten, sier Johnsen til NRK.

– Burde du ha kjent til det?

– Jeg har ikke noe annet svar. Dette har ikke vært noen styresak, og styret har aldri vært informert om den aktuelle kontrakten med Rieber.

– Hva synes du om at du ikke ble informert?

– Jeg har ikke noen annen kommentar enn det jeg har sagt.

– Hva synes du om at et delvis statseid selskap kjøper olje fra Vest-Sahara?

– Det har jeg ingen kommentar til. Jeg holder meg til det jeg har sagt nå, at det ikke har vært en styresak i Cermaq.

– Har et ansvar som styreleder

Nå må Sigbjørn Johnsen også gi sitt svar til Stortinget. Gunnar Gundersen (H), medlem i Finanskomiteen på Stortinget, har i dag sendt et skriftlig spørsmål til finansministeren og bedt han avklare hvilket ansvar han mener han hadde:

«Statsråden var dermed styreleder i selskapet i mange år mens handelen foregikk. Hvilket ansvar mener statsråden at han som styreleder i Cermaq i store deler av den perioden der handelen har foregått, har i forhold til at selskapet ikke har hatt rutiner som avdekket handelen?»

Gunnar Gundersen, Høyre

Gunnar Gundersen (H) krever svar fra finansministeren.

Foto: Mette Finborud Børresen

– Jeg vil ha svar på hans egne vurderinger i forhold til sin egen rolle og det ansvar man faktisk har som styreleder i selskapet. Det er en sak som allerede har felt en NHO-president, og det er en sak som også dreier seg om prinsipper, sier Gundersen til NRK.

– Her har finansministeren sittet som styreleder for et selskap som ikke ha helt visst hva det har holdt på med, og det er interessant å få belyst.

– Burde ha informert

Men det var ikke alle i Cermaq som var helt uvitende om handelen med det okkuperte området. NRK fortalte i forrige uke at daglig leder Geir Isaksen innrømmet å ha kjent til handelen helt siden 2005.

I tillegg har Ewos opplyst at Cermaq ble formelt varslet om kjøpene av fiskeolje fra Vest-Sahara i 2008.

Til tross for dette, og til tross for at Utenriksdepartementet (UD) i 2007 innskjerpet sine retningslinjer og ga norske bedrifter det klare rådet om å avstå fra handel med Vest-Sahara, skal altså Isaksen ikke ha informert Cermaq-styret.

– Det er nærliggende å si at han burde han gjort noe med det, sier advokat Rolf Christian Trolle Andersen, ekspert på selskapsrett.

Han fritar heller ikke styret for ansvar, selv om det ikke skal ha blitt informert.

– Styret har ansvaret for at det i selskapet er på plass rutiner og retningslinjer som gjør at de enkelte i organisasjonen vet når de selv skal avgjøre saker, eller når de skal bringe sakene oppover i systemet, sier Trolle Andersen.

AKTUELT NÅ