Jensen: – Større skattekutt med økt oljepengebruk

STORTINGET (NRK): Finansminister Siv Jensen (Frp) mener skattekutt stimulerer til mer arbeid.

Finansminister Siv Jensen legger frem statsbudsjettet for 2016 i Stortinget

REKORDMYE OLJEPENGER: Regjeringens oljepengebruk møter kritikk fra opposisjonen, men finansminister Siv Jensen mener det gir lavere skatter - noe hun omtaler som det fremste tiltaket for å fremme omstilling.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– Vi er klar på at den økte bruken av oljepenger også skal føre til lavere skatter og avgifter, sa finansminister Siv Jensen (Frp) da hun i Stortinget onsdag redegjorde for regjeringens hovedprioriteringer i forslaget til statsbudsjett.

Regjeringen foreslår å bruke 25 milliarder oljekroner mer neste år enn i år, og øker den totale innsprøytingen av oljepenger i budsjettet til 194 milliarder kroner.

Regjeringens oljepengebruk har fått opposisjonspolitikerne til å reagere.

Totalt foreslår regjeringen skattelettelser på 9,1 milliarder kroner. I inneværende budsjett er det fra før vedtatt skattelettelser på 13 milliarder kroner.

– Et lavere skattenivå og et skattesystem som fremmer bedre ressursutnyttelse, er det fremste tiltaket for å fremme omstilling, verdiskaping og arbeidsplasser i næringslivet, sa Jensen.

– Når den enkelte kan bestemme mer over egen inntekt, stimulerer det flere til å jobbe mer. Og når vi senker skatten for næringslivet, blir det mer gunstig å investere, satse og skape arbeidsplasser i Norge.

Den største foreslåtte skattelettelsen kommer på selskapsskatten. Den vil regjeringen redusere fra 27 til 25 prosent, og også gjøre det samme med inntektsskatten for personer.

En oversikt fra Finansdepartementet viser at du får i underkant av 100 kroner i skattelettelse i måneden, til sammen 1100 kroner i året, dersom du har en årlig bruttoinntekt på 450.000-500.000 kroner.

– Retter innsatsen mot områder rammet av oljeprisfallet

Finansministeren begynte fremleggingen av statsbudsjettforslaget med å minne om økonomiske utsikter som krever omstilling.

– Dette statsbudsjettet er blitt til i en tid hvor de økonomiske utviktene er annerledes enn vi har vært vant til de siste 10-15 årene. Fallet i oljeprisen er en påminnelse om at norsk økonomi skal gjennom en omstilling. Det vi har i dag, forandres, sa Jensen.

Hun mener det viktigste regjeringen må gjøre nå, er å stimulere konkurranseutsatte bedrifter.

– Oljen blir ikke lenger den samme vekstmotoren i økonomien. Stilt overfor en krevende omstilling i økonomien, er det aller viktigste vi kan gjøre, å stimulere til vekst i privat, konkurranseutsatt næringsliv. Vi retter innsatsen på de områder som er blitt hardest rammet av fallet i oljeprisen.

– Kan ikke ta på oss oppgaver vi ikke kan håndtere

Siv Jensen sa i sin finanstale også at Norge skal ta sin del av ansvaret i situasjonen med økt flyktningstrøm. Hun minnet likevel om at Norge er et lite land.

– Vi kan ikke ta på oss oppgaver vi ikke kan håndtere. Allerede er det køer i asylsystemet. Over tid er det avgjørende at de som får opphold, får et hjem, lærer seg norsk og vinner innpass i arbeidsmarkedet, sier Siv Jensen.

I regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år, vil de øke kapasiteten i Utlendingsdirektoratet.

Regjeringen foreslår også å bruke 8,8 milliarder kroner på bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere i 2016. Det meste av pengene er tilskudd til kommunene for å integrere flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag.

Finansminister Siv Jensen står på talerstolen i Stortinget

– KREVENDE: – Stilt overfor en krevende omstilling i økonomien, er det aller viktigste vi kan gjøre, å stimulere til vekst i konkurranseutsatt næringsliv, sa finansminister Siv Jensen.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

SISTE NYTT

Siste meldinger