Hopp til innhold

Innvandrere kan få doblet uføretrygden

Regjeringen planlegger å styrke uføretrygden til innvandrere kraftig. Nyankomne innvandrere kan få mer enn en dobling av stønaden i forhold til i dag.

Video Innvandrere kan få doblet uføretrygden

Se video: Dagsrevyen innslag om superpensjonene.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

I dag må man ha bodd i Norge i 40 år for å få full uførepensjon. På den måten har man gjort seg fortjent til trygden.

Nå skal uførepensjonsordningen endres.

Får opptil 300.000

Knut Røed

Seniorforsker Knut Røed ved Frischsenteret er med i utvalget som nå foreslår endringer.

Foto: NRK

I dagens ordning får en 57-åring som kom til Norge for fem år siden drøyt 68 000 kroner i trygd hvis han blir ufør i dag. Har han bodd i Norge i 10 år får han 97 000, og etter 20 år får han 156 000 kroner.

Men med den nye ordningen, som uførepensjonsutvalget foreslår, får 57-åringen 300 000 kroner før skatt uavhengig av hvor lenge han har vært i landet. Denne utregningen er tatt i betraktning av at personen da har tjent minimum 450.000 kroner i året.

Årsaken er at bare inntekten i de tre beste av de siste årene før man blir ufør skal telle når trygden beregnes. Man får da 66 prosent av den inntekten man har når man blir ufør. På denne måten forenkles utregningsprosessen.

I dag beregnes uførepensjonen på samme måte som alderspensjonen, blant annet ut i fra hvor mange år man har bodd i landet og hvor lenge man har stått i arbeid, forteller utvalgsmedlem Knut Røed.

– De som alt i alt kommer litt bedre ut her er de som har arbeidet relativt mye eller har hatt god inntekt de siste årene rett før uførheten inntreffer, sier Røed.

– Og da kan det forekomme at man har kommet til Norge forholdsvis sent, men likevel vil få full uførepensjon?

– Ja, det kan tenkes.

– Vi har også bygget opp landet

I lokalene til eldreforeningen på Grønland er interessen for forslaget fra uførepensjonsutvalget stor.

– Vi har også jobbet for å bygge Norge, sier Saeed Qaiser, nestleder i Norsk-pakistansk eldreforening på Grønland.

– Vi er ikke pakistanere. Vi er norske statsborgere, og dermed nordmenn, sier Jahan Dad Khan.

(Saken fortsetter under bildet)

Eldreforeningen på Grønland

Eldreforeningen på Grønland mener de fortjener gode trygdeordninger, selv om de har kommet til Norge i senere tid.

Foto: NRK

Mange av medlemmene i eldreforeningen på Grønland kom til Norge på 70-tallet og jobbet intenst i 10-15 år. Etter 25 år var halvparten av arbeidsinnvandrerne uføretrygdet.

– Mange hadde minst to jobber, og da kommer alder og sykdom fortere, sier Qaiser.

– Mange vil stusse

Alexandra Plathe

Pensjonsekspert Alexandra Plathe ved Steenberg & Plathe.

Foto: NRK

Utvalget forslår at det ikke skal spille noen rolle hvor lenge man har bodd i Norge. Kilder i regjeringspartiene NRK har snakket med sier det er dette de har jobbet ut fra.

Men etter å ha forelagt regnestykkene for Arbeidsdepartementet fikk Dagsrevyen fredag opplyst at botidskravet skal bestå. Likevel, selv da vil 57-åringen kunne komme inntil dobbelt så godt ut som i dag.

– Særlig de som får godskrevet kort botid hos folketrygden vil komme vesentlig bedre ut i et nytt system, sier Alexandra Plahte som er pensjonsekspert ved Steenberg & Plahte.

– Er det rimelig?

– Det skal andre få svare på, men jeg tror nok det er en del som vil stusse over dette. Og spørsmålet er om dette virkelig var intensjonen, sier Plahte.

– Intensjonen er neppe å gjøre trygd langt mer lønnsomt for en gruppe som allerede er mer trygdet og mindre yrkesaktiv enn andre, legger hun til.

– Endres ikke

Jan-Erik Støstad

Statssekretær Jan-Erik Støstad i Arbeidsdepartementet.

Foto: Ilja C. Hendel / Arbeidsdepartementet

Arbeidsdepartementet ville opprinnelig ikke la seg intervjue om saken, men kom i 23-tiden søndag kveld med følgende kommentar:

– Botidsreglene for innvandrere i uføreordningen endres ikke, skriver statssekretær Jan-Erik Støstad i Arbeidsdepartementet i en e-post til NRK.

– Så vidt vi kan se er tallene i innslaget heller ikke sammenliknbare blant annet når det gjelder skatt. Eventuelle forskjeller mellom dagens og ny uføreordning, som Regjeringen ikke har konkludert på, vil altså uansett ikke skyldes botidsreglene, skriver Støstad videre.

Hør hva Siv Jensen mener om forslaget ved å klikke på videoen under:

Video Siv Jensen reagerer på superpensjon

Se video: Siv Jensen (Frp) reagerer på forslaget om ny superpensjon.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger