Hopp til innhold

Får ikke betalt Krekars advokat: Banken har låst pengene

Den italienske rettsprosessen mot Najumuddin Faraj Ahmad står helt stille, ifølge Brynjar Meling. En konto med 50.000 kroner er fryst, fordi Ahmad står på FNs terrorliste.

Mulla Krekar i fengslingsmøte i Oslo tingrett i juli 2017

UTLEVERT: Najumuddin Faraj Ahmad er en av grunnleggerne av den væpnede opprørsgruppen Ansar al-Islam i Nord-Irak. Han er dømt til 12 års fengsel i Italia for å ha ledet et internasjonalt terrornettverk.

Foto: Carina Johansen / NTB

Najumuddin Faraj Ahmad, mest kjent i Norge som «mulla Krekar», sitter for tiden fengslet i Italia. 63-åringen ble sendt ut av Norge i mars i fjor, etter en omfattende utleveringsprosess.

Ahmad er dømt til 12 års fengsel for terrorvirksomhet, og venter på å få saken behandlet i italiensk Høyesterett. Men nå står saken bom stille, ifølge hans norske advokat Brynjar Meling.

Grunnen er at Krekars italienske advokat ikke får betalt.

Meling raser

Krekars familie har gjennomført en innsamlingsaksjon for å lønne den terrordømte 64-åringens italienske advokat, Vittoria Plati. Meling hevder pengene er øremerket juridisk bistand, og sier det ikke er tvil om at de skal gå til lovlige forhold.

Advokat Brynjar Meling

Advokat Brynjar Meling.

Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Men Sandnes Sparebank har sperret kontoen med om lag 50.000 kroner for utgående transaksjoner.

– Vi valgte å være åpne å lage en egen klientkonto med hans navn på. Da er vår bankforbindelse forpliktet til å låse pengene så lenge han er oppført på FNs terrorliste. Da er det kun departementet som kan åpne opp den, så advokaten kan få betalt for å hjelpe mulla Krekar, sier Meling.

Kontoen er opprettet gjennom Advokatfirmaet Meling AS, og er merket med navnet «Najmuddin Faraj Ahmad».

I en redegjørelse skriver banken at man er forpliktet til å holde tilbake pengene, i tråd med gjeldende sanksjoner mot terrororganisasjoner. Krekar har stått på FNs terrorliste siden 2011.

Meling raser nå mot norske myndigheter.

– I motsetning til det som er lagt til grunn fra norske myndigheters side, så får ikke Krekar fri rettshjelp. Først avslår man hans søknad om fri rettshjelp i Norge, så sender man mannen til Italia. Så beslaglegger man de pengene som er samlet inn i Italia. Her gjør man det man kan for å bidra til å gjøre justismordet komplett.

Familiebesøksrommet i Kongsvinger fengsel

En sentral del av terrordommen mot Najumuddin Faraj Ahmad er avlyttede samtaler fra besøksrommet i Kongsvinger fengsel.

Foto: Audun Torsdalen / NRK

Ingen direkte kontakt

Regelverket sier at norske myndigheter kan gjøre et unntak for utgifter til juridisk bistand. I en e-post fra banken heter det at banken «ikke kan fjerne sperren før Utenriksdepartementet beslutter dette».

Meling har derfor bedt Utenriksdepartementet om å frigi pengene til den tidligere geriljalederen umiddelbart.

– Det burde ha skjedd for lenge siden. Vi sendte en purring før helgen og håper det skal løse seg raskt.

Krekar sitter i fengsel i Milano. I juli i fjor tapte Krekar en ankerunde. Familiens hans skrev da i en e-post til NRK at de reagerte på at Krekar hadde hatt minimalt kontakt med sin italienske forsvarer.

– Jeg har enda ikke, etter ett år, hatt kontakt med ham direkte. Han har en samtale i uken på videolink med familien. Han har ennå ikke hatt besøk av advokat der nede. Dette er bare en bekreftelse på det vi var bekymret for, at dette er en farse, sier Meling.

I mars 2012 deltok mulla Krekar på en demonstrasjon mot koranbrenning i Oslo. Med på demonstrasjonen var også en italiensk statsborger, som senere er dømt som en del av Krekars terrornettverk.

I mars 2012 deltok mulla Krekar på en demonstrasjon mot koranbrenning i Oslo. Med på demonstrasjonen var også en italiensk statsborger, som senere er dømt som en del av Krekars terrornettverk.

UD: – Folkerettslig forpliktet

Utenriksdepartementet vil ikke stille til intervju, men bekrefter at de har henvendelsen til behandling. I en e-post til NRK skriver kommunikasjonsrådgiver Siri R. Svendsen at UD ikke kjenner seg igjen i Melings påstand.

Svendsen skriver også at Norge er folkerettslig forpliktet til å gjennomføre sanksjoner ilagt av FNs sikkerhetsråd.

Siri R. Svendsen, kommunikasjonsrådgiver i Utenriksdepartementet

Siri R. Svendsen, kommunikasjonsrådgiver i Utenriksdepartementet.

Foto: Utenriksdepartementet / Presse

Departementet bekrefter på generelt grunnlag at personer som har fått sine midler frosset etter å ha blitt listeført, kan få unntak for utgifter som skal gå til juridisk bistand. Dette forutsetter en dialog mellom staten der midlene er frosset og sanksjonskomiteen.

«For at vi skal kunne ta stilling til om en enkelt betaling eller transaksjon ut fra en frosset konto kommer inn under unntaket kreves en nærmere vurdering av utgiftene, for eksempel i form av faktura eller lignende», skriver Svendsen.

Et svar med lignende ordlyd er også sendt til Brynjar Meling.

«Først når dette er på plass, kan departementet henvende seg til Sanksjonskomiteen i FN og avklare om utbetalingen kan foretas», svarer Utenriksdepartementet.

I et rettsmøte om utlevering i desember 2019 uttalte Krekar at den italienske terrordommen er en "pose med løgner".

I et rettsmøte om utlevering i desember 2019 uttalte Krekar at den italienske terrordommen er en «pose med løgner».

AKTUELT NÅ