Hopp til innhold

Avlyttet i fengsel: Dette er de hemmelige Krekar-opptakene

PST-opptak fra Kongsvinger fengsel viser at mulla Krekar etter alt å dømme er oversatt feil om å «brenne Stortinget» i terrordommen fra Italia. Opptakene er aldri spilt av i norske domstoler.

Krekar løslates fra Kongsvinger fengsel 25. januar 2015

NETTVERK: Mulla Krekar ble løslatt fra Kongsvinger fengsel i 2015. Under deler av oppholdet avlyttet Politiets sikkerhetstjeneste Krekars besøk. Opptakene viser ifølge italiensk påtalemyndighet at Krekar var med i et internasjonalt terrornettverk, som planla aksjoner i Europa.

Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

2. mars 2013 snakker Najmuddin Faraj Ahmad med sin svigersønn i et av besøksrommene i Kongsvinger fengsel.

Ahmad – mest kjent som «mulla Krekar» – har sittet i fengselet i ett år, etter å ha blitt dømt for trusler. Tilnavnet har han tatt for å vise at han har studert koranen.

Det Krekar ikke vet, er at besøksrommet har vært avlyttet av Politiets sikkerhetstjeneste i et halvt år.

Opptaket fra samtalen, som NRK har fått tilgang til, inngår i en større etterforskning, ledet av italiensk politi.

Ifølge den italienske terrordommen mot Krekar fra i fjor sommer, er samtalen på besøksrommet denne marsdagen «ekstremt viktig». Grunnen er at Krekar snakker om hvor viktig det er å gjennomføre en voldelig aksjon i Europa – spesielt mot landet som holder ham fanget.

Altså Norge.

I dommen er Krekar gjengitt slik på hva man bør gjøre, om noen brenner koranen.

«De skal fortelle dem at som et første steg har de besluttet å brenne det norske flagget og at de ved neste anledning vil «brenne deres grunnlov» og som et tredje steg vil de oppsøke parlamentet for å brenne det...»

  • Hør PSTs opptak fra Kongsvinger fengsel her:
Forskjellene i PSTs avlyttingsmateriale og den italienske dommen mot Krekar

Forskjellen i Krekars uttalelser i PSTs opptak fra Kongsvinger fengsel, oversatt av en statsautorisert tolk for NRK(øverst), og deler av den samme uttalelsen, slik den er gjengitt i den italiensk dommen mot Krekar.

Foto: Grafikk / NRK

– Noe helt annet å brenne en bok

NRK har bedt en uavhengig, statsautorisert tolk oversette innholdet i opptaket fra kurdisk til norsk.

Av oversettelsen fremgår det at Krekar ikke snakker om å brenne ned selve «parlamentet», eller stortingsbygningen.

Det er mer nærliggende å forstå Krekars uttalelser som at han vil brenne ett eksemplar av grunnloven, inne på Stortinget:

Vi skal gå frem steg for steg. I første steg brenner vi flagget, neste steg brenner vi deres lovverk, tredje steg vi brenner det på stortinget deres.

Najumuddin Faraj Ahmad (alias mulla Krekar) / Skjult opptak fra Kongsvinger fengsel, 2. mars 2013. Oversatt av tolk på vegne av NRK

Jusprofessor Mads Andenæs ved Universitetet i Oslo har fått se oversettelsen fra den statsautoriserte tolken, og måten den samme samtalen er gjengitt på i dommen fra Italia.

Andenæs mener nyanseforskjellen i de to gjengivelsene er helt avgjørende for straffbarheten.

Jusprofessor Mads Andenæs ved Universitetet i Oslo

Jusprofessor Mads Andenæs ved Universitetet i Oslo mener de upresise gjengivelsene i den italienske dommen mot Krekar bør få konsekvenser for utleveringssaken.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

– Det er noe helt annet å brenne en bok, på Stortinget, selv om det er grunnloven, enn å brenne ned Stortinget. Det er ingen som skal kunne straffes for å brenne en bok.

– Lukker øynene

Tirsdag ble det klart at Høyesterett har forkastet Krekars anke i utleveringssaken. Dermed er det opp til Justisdepartementet å vurdere om Krekar skal sendes ut av landet – nesten 30 år etter at han første gang kom til Norge som kvoteflyktning.

Den italienske dommen mot Krekar har vært avgjørende for at norske domstoler har kommet til at det er skjellig grunn til å mistenke at Krekar har planlagt terror, og at vilkårene for å utlevere ham til Italia er til stede.

I dommen vises det gjentatte ganger til de avlyttede samtalene fra Kongsvinger fengsel, som bevis for at Krekar er en del av et nettverk som planla terrorhandlinger i Europa.

Mulla Krekars forsvarer Brynjar Meling har flere ganger hevdet at den italienske dommen inneholder alvorlige oversettingsfeil.

Han reagerer kraftig på at Kongsvinger-opptakene ikke er spilt av i retten, og deler skylden mellom Politiets sikkerhetstjeneste og norske domstoler.

– De kan ikke bevisst lukke øynene. Jeg har ikke bedt dem gjøre en jobb, jeg har selv framskaffet opptakene fra Italia, men jeg har ikke fått lov å legge dem fram i saken, sier Meling.

Stortinget i Oslo

Planla mulla Krekar og hans nettverk å «brenne» Stortinget? Oversettelser NRK har gjort underbygger ikke denne påstanden fra italiensk påtalemyndighet.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

«Missile launches»

NRK har den siste tiden gjort en egen gjennomgang av lydopptakene i Kongsvinger fengsel.

Gjennomgangen viser at Krekar etter alt å dømme er oversatt feil når han snakker om å brenne grunnloven. I tillegg er det minst ett eksempel på at Krekars uttalelser er satt i feil kontekst.

Ett av eksemplene NRK har gjennomgått er fra en avlyttet samtale fra 16. mars 2013.

I den italienske dommen brukes samtalen til å underbygge anklagen om at Krekars nettverk skal holde seg skjult, mens det forbereder seg til «voldelig motstandskamp».

Ifølge dommen snakker Krekar med en ikke-navngitt person om at gruppa må bygge seg opp og forberede seg på «det neste rakettangrepet».

I dommen er Krekar gjengitt slik:

«Han (Krekar, red.anm.) sier at deres eneste nåværende oppgave består av to handlinger: Å fortsette å rope «Allahu Akbar» (Allah er størst), og forsøke å holde dem som kan avfyre raketter i live».

  • Hør lydopptaket her:

NRKs tolk har oversatt en lengre versjon av det aktuelle lydopptaket. I opptaket sier Krekar at han en gang ba en palestinsk opprørsleder om råd. Ifølge Krekar svarte opprørslederen at «det å jobbe i en gruppe er som å sette opp en bombekaster».

– Først finner du plassen, så beregner du avstanden og balanserer underlaget. Så legger du pent opp granater og annet. Du leser gradene. Du må øve. Så de ikke vet. For når du først avfyrer, blir du oppdaget, sier Krekar i opptaket fra 16. mars, ifølge NRKs oversettelse.

NRKs oversettelse viser at det like nærliggende å tolke den aktuelle samtalen i Kongsvinger fengsel som at Krekar snakker om å bygge opp en organisasjon i skjul, som at han snakker om konkrete rakettangrep:

Vi må ha tilfluktplassen klar ved første bombeangrep, så vi ikke blir truffet av deres kanoner. De vil tro at vi er oppløst. Men vi vil fortsette med arbeidet vårt (...).

Ved å gjenta Allahu Akbar vil vi enda en gang gi mot til våre allierte. Vår jobb nå er å si Allahu akbar, og bevare bombekasterne våre.

Najumuddin Faraj Ahmad (alias mulla Krekar) / SKJULT OPPTAK FRA KONGSVINGER FENGSEL, 16. MARS 2013. OVERSATT AV TOLK PÅ VEGNE AV NRK

– Har rekruttert 1086 til jihad

I lydopptakene fra Kongsvinger fengsel fremgår det at Krekar i august 2012, da avlyttingen startet, allerede hadde opprettet en organisasjon som i hovedsak går under navnet «Rawti Shax».

I opptakene fra Kongsvinger fengsel, som NRK har hørt, snakker Krekar om å rekruttere opp mot 100.000 medlemmer over en periode på fem til syv år.

Den overordnede planen er å styre et område i Nord-Irak, med utgangspunkt i islamsk salafisme. I den italienske dommen står det at Krekar ønsker å opprette et såkalt «kalifat» i Nord-Irak.

Den engelske versjonen av den italienske dommen mot Krekar

mulla Krekar ble dømt til 12 års fengsel i domstol i Bolzano i Nord-Italia i fjor sommer. To andre menn bosatt i Norge og Krekars svigersønn ble også dømt. Krekar har anket dommen.

Foto: Skjermdump / Bolzano court of Assize

En samtale i fengselet med en mann som er ukjent for italiensk politi betegnes som vesentlig i den forbindelse. Samtalen, som altså ble avlyttet, er fra 3. mars 2013.

Ifølge dommen snakker Krekar med mannen om at det ikke er nødvendig å begynne med kamptrening, fordi det er viktigere å rekruttere medlemmer til hellig krig, slik han selv har gjort.

«(...) Det som betyr noe er å finne folk å rekruttere dem for deg, til jihad. Jeg klarte å samle og rekruttere 1086 personer som er dedikert til jihad».

I dommen er det ikke konkretisert hvilken tidsperiode Krekar snakker om.

Hør opptaket av samtalen her:

Ifølge forsvarer Brynjar Meling snakker Krekar her om personer han rekrutterte til kampen mot Saddam Hussein i borgerkrigen i Irak i 1993.

Oversettelsen gjort av en statsautorisert tolk på vegne av NRK gir ikke noe entydig svar, men tyder på at Krekar snakker om ting som har skjedd tilbake i tid:

Ved gud, du lærer alt i løpet av en måned. Men det viktige er at du drar personen med inn til jihad, at han selv kommer. Personlig rekrutterte jeg 1086 personer til jihad i Erbil (hovedstad i Kurdistan, red. anm.), i løpet av én dag. Men hvor er de nå?

Najumuddin Faraj Ahmad (alias mulla Krekar) / Skjult opptak fra Kongsvinger fengsel, 3. mars 2013. Oversatt av tolk på vegne av NRK

Gleder seg over terrorangrep

I andre deler av Kongsvinger-samtalene kommer det frem at Krekar gleder seg over terrorangrep i Europa, blant annet drapet på en britisk soldat i London i mai 2013. Meling sier dette ligger utenfor den italienske tiltalen mot Krekar.

Brynjar Meling

Mulla Krekars forsvarer Brynjar Meling reagerer på at norske domstoler ikke har hørt på Kongsvinger-opptakene.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Det kan oppleves som usmakelig, uforståelig og vanskelig for oss å forholde oss til hvordan mennesker med hans ståsted reagerer. Men det ligger langt utenfor et utleveringsgrunnlag, sier Meling.

I den italienske dommen mot Krekar heter det at nettverket har et mål om å gjennomføre voldelige aksjoner i Europa, for å legge press på vestlige myndigheter.

I den forbindelse nevnes en samtale fra fengselet, der Krekar snakker om at «nordmenn er feige». Samtalen er gjengitt av flere norske medier – deriblant NRK – som at Krekar snakker om en «selvmordsbomber».

I den engelske oversettelsen av dommen er betegnelsen «aktivist-martyr» brukt, med «selvmordsangrep» i klamme.

Ikke konkrete trusler

Ifølge NRKs oversettelse av den samme samtalen, sier Krekar at om det finnes «en person som er klar til å ofre seg, vil det få Norge til å skjelve».

Bakgrunnen for samtalen er at det diskuteres passende reaksjoner for å markere avsky mot koranbrenning, viser NRKs oversettelse. Ordet selvmordsbomber er ikke nevnt direkte.

Meling sier samtalen ikke kan settes i sammenheng med at Krekar har planer om å starte en terrororganisasjon.

– Diskusjonen om en er personer er villig til å ofre seg, kommer når man diskuterer effekten av å holde en demonstrasjon. Det er der mulla Krekar sier «er det bare slike ting som får norske folk til å reagere?» Det er ikke noe straffbart, det er et bilde, så får man vurdere hva det er for noe.

NRK har ikke funnet andre eksempler på at Krekar snakker om konkrete trusler mot Norge i Kongsvinger-samtalene som er gjengitt i dommen.

I mars 2012 deltok mulla Krekar på en demonstrasjon mot koranbrenning i Oslo. Med på demonstrasjonen var også en italiensk statsborger, som senere er dømt som en del av Krekars terrornettverk.

I mars 2012 deltok mulla Krekar på en demonstrasjon mot koranbrenning i Oslo. Med på demonstrasjonen var også en italiensk statsborger, Abdul Rahman Nauroz, som senere er dømt som en del av Krekars terrornettverk.

– Uvanlig å ikke utlevere

I juli i fjor ble Krekar dømt til 12 års fengsel for terrorplanlegging, sammen med fem andre menn. To av disse er bosatt i Norge og besøkte Krekar i fengselet. Også Krekars svigersønn ble dømt. Dommen er anket.

Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Kort tid etter dommen mottok Justisdepartementet begjæring nummer to om å utlevere Krekar til Italia.

Etter gårsdagens avgjørelse fra Høyesterett er det Justis – og beredskapsdepartementet som skal ta stilling til om Krekar kan utleveres. Om vedtaket påklages, avgjøres saken endelig av Kongen i statsråd.

Justisdepartementet sa tirsdag at spørsmålet om å utlevere Krekar kommer til å ta «noe tid».

Justis - og innvandringsminister Jøran Kallmyr sier til NRK at utleveringen av Krekar skal behandles på samme måte som andre utleveringssaker.

– På et generelt grunnlag kan jeg si at det er uvanlig at Norge, i en sak som er behandlet av domstolene, lar være å utlevere en utlending til et annet europeisk land, som også har ratifisert menneskerettighetskonvensjonen, og har de samme forpliktelsene som Norge har, sier Kallmyr.

– Kan ikke utleveres

Jusprofessor Mads Andenæs er forelagt NRKs eksempler på unøyaktigheter i dommen fra Italia.

Andenæs forklarer at justisministeren etter loven har en plikt til å gjøre en uavhengig vurdering av utleveringsspørsmålet.

– Da må justisministeren vurdere spørsmålene som har kommet opp gjennom det arbeidet dere har drevet, og som forsvareren helt sikkert vil legge fram, sier Andenæs.

– Om disse eksemplene i den nye oversettelsene er riktige, er det så alvorlige feil i dommen at Krekar ikke kan utleveres, sier jusprofessor Andenæs.

Ikke spilt av i norske domstoler

Verken tingretten, lagmannsretten eller Høyesterett har hørt de avlyttede samtalene fra Kongsvinger fengsel, til tross for at saken har blitt behandlet i to omganger de siste årene.

I lagmannsrettens kjennelse fra desember i fjor vises det blant annet til at PST mener «innhenting av lydopptak og oversettelse av disse vil være svært tidkrevende».

Lagmannsretten viste også til en kjennelse fra Oslo tingrett fra den forrige utleveringsrunden, i 2016.

Her heter det at retten holder sannsynligheten for at samtalene fra Kongsvinger «er blitt oversatt, redigert iblandet vurderinger på en slik måte at de gir et feilkaktig helhetsbilde, som liten».

I den forbindelse ble det vist til at PSTs politioverbetjent Geir Øvstedal uttalte i retten at PST «ikke har sett store misforhold» i måten materialet er gjengitt på i de italienske kjennelsene.

Geir Øvstedal i Bolzano

9. oktober 2018 vitnet politioverbetjent Geir Øvstedal fra PST i den italienske straffesaken mot mulla Krekar og fem andre medlemmer av Krekars nettverk.

Foto: Ines Margot Zander / NRK

Habilitet

Politiets sikkerhetstjeneste har fått flere forespørsler, men ønsker ikke å kommentere denne saken.

I et rettsmøte i desember sa PSTs politiadvokat Per Niklas Hafsmoe følgende om de angivelige oversettingsfeilene i Kongsvinger-opptakene:

– Disse lydfilene er sendt til Italia. Det er de som har behandlet det, oversatt det, og brukt det i sine straffebehandlinger der nede.

Hafsmoe uttalte også at PST har lagt til grunn at det materialet italienske domstoler bygger sine mistanker på er så «riktig og fullstendig som det bør være».

Meling frykter at en eventuell utlevering til italia medfører at Krekar blir sendt videre til Irak – der han risikerer dødsstraff – uavhengig om han skulle bli frikjent i en italiensk ankesak.

Meling vil kreve at oppnevnes en settestatsråd fra et annet parti enn Høyre eller Frp for å vurdere utleveringsspørsmålet.

– Habilitetsspørsmålet kommer vi til å vurdere på vanlig måte, svarer justisminister Jøran Kallmyr.

  • NRK sendte før helgen en epost til italiensk påtalemyndighet og domstolen i Bolzano med flere spørsmål knyttet til opptakene i Kongsvinger fengsel. Eposten er foreløpig ikke besvart.

AKTUELT NÅ