Hopp til innhold

IMF mener Norge bør endre sykefraværsordningen

Det internasjonale pengefondet (IMF) mener det stort sett går bra for AS Norge, men peker på noen utfordringer.

Siv Jensen lytter når IMF-rapporten blir lagt fram

Finansminister Siv Jensen mottok i dag en IMF-rapport om norsk økonomi, som ble presentert av Jacqes Miniane.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

IMF anbefaler innstramming for å kunne møte fremtidige tilbakeslag og utfordringer, i en rapport som ble overlevert finansminister Siv Jensen (Frp) i dag.

De spår at fastlands-BNP vokser med rundt 2,5 prosent i år og 2 prosent i 2020 og vurderer ledigheten i Norge som lav, og lønnsveksten som god.

Vil ha flere i arbeid

Tross dette skriver IMF at en voksende eldregenerasjon kan bli en utfordring for Norge, og at det derfor er viktig å få en større andel av befolkningen i arbeidsdyktig alder ut i jobb. Pengefondet mener også at en reform av sykelønnsordningen bør prioriteres.

«Sammenliknet med andre nordiske land er det langt flere nordmenn på tiltak i stedet for i arbeid. Det er spesielt bekymringsverdig at en økene andel unge står uten arbeid,» står det i rapporten.

Under fremleggelsen av rapporten understreket Jacqes Miniane i IMF at Norge må ta grep, og at utbetalingene til unge på tiltak bør kuttes:

– Det er viktig med økt innsats på dette feltet, sånn at ikke nordmenn blir fanget på tiltak. Omskolering og videreutdanning er avgjørende, for spesielt unge kan i noen tilfeller tjene mer på tiltaksordninger enn ved å være i jobb, sier Miniane.

Siv Jensen ser den samme utfordringen.

– Jeg er først og fremst bekymret over at det er mange mennesker som ønsker å være en del av arbeidsmarkedet, som ikke er det. Hvis vi klarer å legge til rette gjennom inkluderinsdugnaden om å få flere folk i jobb hver dag, så vil det være bra for den enkelte og norsk økonomi, sier finansministeren til NRK.

Les også: Står sammen om å kutte sykelønnen

Høye boligpriser

Delegasjonen peker imidlertid på at boligprisene er høye. De mener de er noe mindre overvurdert enn for ett år siden.

Sammen med høy gjeld i husholdningene utgjør boligmarkedet likevel en risiko for norsk økonomi og finansiell stabilitet.

IMF advarer mot å myke opp tiltakene i boliglånsforskriften. De mener dessuten at den høye prisveksten i markedet for næringseiendom er bekymringsfull.

– Jeg er enig i de vurderingene, regjeringen har flere ganger gitt uttrykk for bekymring når det gjelder gjeldsveksten i norske husholdnger. Samtidig ser vi at boliglånsforskriften begynner å virke, og så sier IMF at det er mindre trykk i boligmarkedet enn de så i fjor. Det er gledelig, for det tyder på at tiltakene våre begynner å virke, sier Jensen.

Delegasjonen peker også på at norsk økonomi dreier fra olje og gass og mener derfor at andre sektorer må forbedre sin konkurranseevne.

AKTUELT NÅ