IMF mener Norge bør endre sykefraværsordningen

Det internasjonale pengefondet (IMF) mener det stort sett går bra for AS Norge, men peker på noen utfordringer.

Siv Jensen lytter når IMF-rapporten blir lagt fram

Finansminister Siv Jensen mottok i dag en IMF-rapport om norsk økonomi, som ble presentert av Jacqes Miniane.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

IMF anbefaler innstramming for å kunne møte fremtidige tilbakeslag og utfordringer, i en rapport som ble overlevert finansminister Siv Jensen (Frp) i dag.

De spår at fastlands-BNP vokser med rundt 2,5 prosent i år og 2 prosent i 2020 og vurderer ledigheten i Norge som lav, og lønnsveksten som god.

Vil ha flere i arbeid

Tross dette skriver IMF at en voksende eldregenerasjon kan bli en utfordring for Norge, og at det derfor er viktig å få en større andel av befolkningen i arbeidsdyktig alder ut i jobb. Pengefondet mener også at en reform av sykelønnsordningen bør prioriteres.

«Sammenliknet med andre nordiske land er det langt flere nordmenn på tiltak i stedet for i arbeid. Det er spesielt bekymringsverdig at en økene andel unge står uten arbeid,» står det i rapporten.

Under fremleggelsen av rapporten understreket Jacqes Miniane i IMF at Norge må ta grep, og at utbetalingene til unge på tiltak bør kuttes:

– Det er viktig med økt innsats på dette feltet, sånn at ikke nordmenn blir fanget på tiltak. Omskolering og videreutdanning er avgjørende, for spesielt unge kan i noen tilfeller tjene mer på tiltaksordninger enn ved å være i jobb, sier Miniane.

Siv Jensen ser den samme utfordringen.

– Jeg er først og fremst bekymret over at det er mange mennesker som ønsker å være en del av arbeidsmarkedet, som ikke er det. Hvis vi klarer å legge til rette gjennom inkluderinsdugnaden om å få flere folk i jobb hver dag, så vil det være bra for den enkelte og norsk økonomi, sier finansministeren til NRK.

Les også: Står sammen om å kutte sykelønnen

Høye boligpriser

Delegasjonen peker imidlertid på at boligprisene er høye. De mener de er noe mindre overvurdert enn for ett år siden.

Sammen med høy gjeld i husholdningene utgjør boligmarkedet likevel en risiko for norsk økonomi og finansiell stabilitet.

IMF advarer mot å myke opp tiltakene i boliglånsforskriften. De mener dessuten at den høye prisveksten i markedet for næringseiendom er bekymringsfull.

– Jeg er enig i de vurderingene, regjeringen har flere ganger gitt uttrykk for bekymring når det gjelder gjeldsveksten i norske husholdnger. Samtidig ser vi at boliglånsforskriften begynner å virke, og så sier IMF at det er mindre trykk i boligmarkedet enn de så i fjor. Det er gledelig, for det tyder på at tiltakene våre begynner å virke, sier Jensen.

Delegasjonen peker også på at norsk økonomi dreier fra olje og gass og mener derfor at andre sektorer må forbedre sin konkurranseevne.

SISTE NYTT

Siste meldinger