Ikke E. coli-agurker i Norge

De spanske agurkene som har forårsaket et stort utbrudd av E. coli i Tyskland, er trolig ikke å finne i Norge, opplyser Mattilsynet.

I Nord-Tyskland og flere andre delstater har det denne måneden pågått et alvorlig og omfattende utbrudd av sykdomsfremkallende E. coli-bakterier. Folkehelsa i Norge er bekymret og advarer alle som har vært i Tyskland.

To døde i Tyskland

I Tyskland er flere tusen personer smittet, og hittil har mer minst 214 personer utviklet nyresykdommen HUS (hemolytisk-uremisk syndrom) som komplikasjon. De fleste er voksne kvinner.

To personer har dødd som følge av sykdommen.

Flere svenske og danske pasienter med HUS mistenkes å være smittet under opphold i Tyskland. Det er også rapportert tilfeller i Storbritannia og Nederland.

Tyske myndigheter opplyste på en pressekonferanse torsdag ettermiddag at E. coli-bakterier er påvist i et parti med agurker fra Spania, men man er foreløpig ikke helt sikre på om dette er smittekilden.

Ifølge EU-kommisjonen har agurker fra to provinser i Spania, Almeria og Malaga, blitt identifisert som to av årsakene til sykdomsutbruddet. Man undersøker også et parti agurker fra Nederland.

Ikke slike agurker i Norge

Mattilsynet har jobbet med å finne ut om de mistenkte varene er importert til Norge, og opplyser til NRK at de trolig ikke er distribuert i Norge. Tilsynet venter bare på svar fra én importør.

E. coli er tarmbakterier som normalt finnes i store mengder hos mennesker og dyr. Tarmbakteriene er vanligvis ufarlige, men enkelte grupper av dem, som EHEC, kan forårsake alvorlig sykdom.

Personer som skal reise til Tyskland advares mot å spise tomat, agurk og salat. Personer som har vært i Tyskland og har blitt syke bes kontakte sin fastlege.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger