IEA: Verdens oljeforbruk på vei mot nye høyder

Koronapandemien førte til et kraftig fall i verdens oljeforbruk. Men uten tøffere klimapolitikk, vil fallet bare bli midlertidig, skriver Det Internasjonale Energibyrået i ny rapport.

Jeremy Heskett fyller opp bensintanken i Wetwood, Massachusetts.

PÅ VEI OPP: Verdens forbruk av oljeprodukter er på full fart opp etter at pandemien førte til et brått fall. Her fyller Jeremy bensin på tanken på en stasjon i Massachusetts, USA.

Foto: Steven Senne / AP

– Covid-19-krisen førte til et historisk fall i global oljeetterspørsel, men ikke nødvendigvis et fall som vil vare, sier IEA-sjef Fatih Birol i en pressemelding.

Fatih Birol, administrerende direktør i Det internasjonale energibyrået, oppfordrer verdenslederne til å prioritere grønn energi når de skal gjenoppbygge økonomiene sine igjen.

Fatih Birol er toppsjef i Det Internasjonale Energibyrået (IEA).

Foto: Mandel Ngan / AFP

I rapporten «Oil 2021», som ble sluppet i dag, kommer Det Internasjonale Energibyrået (IEA) med nye anslag for verdens olje- og gassforbruk de neste fem årene.

Byrået skriver at verden er på full fart vekk fra Parisavtalens mål om utslippskutt. Skal klimamålene nås, må man sørge for en raskere overgang bort fra oljen enn det det ligger an til nå, heter det.

–Det forutsetter store politiske grep fra myndigheter i tillegg til at forbrukerne må legge om vanene sine, sier Birol.

Hvis ikke dette skjer, mener IEA at verdens oljeforbruk vil komme tilbake til nivåene før pandemien – og fortsette å stige.

En viktig forutsetning for anslaget er at vaksineringen mot covid-19 går noenlunde som planlagt. IEA legger til grunn at mesteparten av befolkningen i høyinntektsland er vaksinert inne utgangen av sommeren.

Veksten kommer i Asia

Hovedgrunnen til at oljeforbruket ligger an til å vokse seg større enn før pandemien, er den økonomiske veksten i Asia.

For mens oljeforbruket er ventet å falle i både Europa og Nord-Amerika, ventes den å øke markert Asia.

Økonomisk vekst og befolkningsvekst er begge med på å øke etterspørselen etter energi i land som Kina og India.

Slik kan forbruket kuttes

De to figurene over er hovedanslaget til IEA. Det vil si at det ikke ligger inne noen ekstra tiltak for å kutte forbruket av fossile brensler utover dagens politikk.

Byrået mener dog at det definitivt er rom for å kutte, men at myndighetene da må stille tøffere krav og samtidig legge til rette for noen endringer.

  • Raskere innfasing av utslippskrav i transport
  • Hjemmekontor tre dager i uka for OECD-land, to dager i ikke-OECD-land
  • Redusere forretningsreiser med fly med 50 prosent
  • 50 prosent flere elbiler i 2026 enn i hovedanslaget
  • Redusere etterspørselen etter plast
  • Høyere avgifter på drivstoff
  • Kutte oljebruk til oppvarming på den nordlige halvkule

Dersom alle disse tiltakene blir gjennomført. vil etterspørselen etter olje falle med om lag 5.6 millioner fat olje per dag, mener byrået. Da vil i så fall oljeetterspørselen ikke komme tilbake til der den var før pandemien:

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger