Hopp til innhold

Hussain fengsles i to uker

Ubaydullah Hussain varetekstsfengsles i to uker med brev og besøksforbud etter trusler mot journalister og Det mosaiske trossamfunn. Påtalemyndigheten ville ha fire, men fikk ikke medhold i gjentakelsesfare.

Ubaydullah Hussain i fengslingsmøte i Oslo tingrett 27 . oktober 2012

Ubaydullah Hussain kjent fra demonstrasjoner og organisasjonen Profetens Ummah blir fengslet i to uker.

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

– Retten finner at siktede med skjellig grunn kan mistenkes for en straffbar handling som kan medføre høyere straff enn fengsel i 6 måneder, skriver dommerfullmektig Inger Unn Olsen i kjennelsen.

Retten finner det sannsynliggjort at siktede kan ha overtrådt straffelovens paragraf 227 om trusler som kan føre til alvorlig frykt.

Ubaydullah Hussain har selv sagt at e-postene til journalistene ikke var ment som trusler. De var mer tenkt som advarsler har han uttalt.

Retten mener derimot ikke at det kan legges vekt.

– Siktede har forklart at han ikke mente å true noen, og at han da ville formulert seg annerledes. Dette endrer imidlertid ikke rettens vurdering om at det foreligger sannsynlighetsovervekt for at siktede har utvist tilstrekkelig grad av skyld, skriver retten i sin kjennelse.

Etter fengslingsmøtet mener retten å kunne slå fast at det er bevisforspillelsesfare, og at Hussain derfor bør holdes i varetekt.

Hussain får også medieforbud i perioden.

Ikke gjentakelsesfare

Påtalemyndigheten ba om fire uker varetekt for Ubaydullah Hussain.

Retten har derimot redusert varetektstiden de innvilger fra fire til to uker.

I begjæringen for å få Hussain fengslet har politiadvokaten lagt vekt på både bevisforspillelsesfare og fare for gjentakelse.

Dommerfullmektig Inger Unn Olsen mener derimot at det ikke foreligger gjentakelsesfare.

– Etter rettens vurdering foreligger det ikke sterk grad av sannsynlighetsovervekt for at siktede vil begå en ny straffbar handling hvis han løslates, skriver hun i kjennelsen.

Dermed blir vurderingen av lengden på fengslingen påvirket av dette.

Retten mener politiet bør rekke å gjøre de nødvendige undersøkelsene innen to uker.

– Slik retten vurderer det vil politiet på bakgrunn av de opplysningene retten har, kunne få foretatt mange av de varslede etterforskingsskritt i løpet av en periode på to uker, står det i kjennelsen.

Forsvarer John Christian Elden opplyser overfor NRK at han og klienten tar betenkningstid for om de vil anke fengslingskjennelsen.

Klienten hadde på forhånd uttrykt at han mente at det ikke var grunnlag for fengsling.

– To uker er to uker for mye, sier Elden til NRK.

Utvidet siktelsen

Ubaydullah Hussain møtte smilende til fengslingsmøte i Oslo tingrett lørdag ettermiddag. Han unnlot likevel å håndhilse på den kvinnelige aktoren Kathrine Kristoff før forhandlingene startet.

Påtalemyndigheten ønsket å varetektsfengsle Ubaydullah Hussain i fire uker.

Begjæringen om varetektsfengsling kom etter at Hussain sendte det som påtalemyndigheten anser som trusler til to journalister.

Aktor Kathrine Kristoff

Aktor Kathrine Kristoff la ned påstand om fire uker i varetekt for Hussain.

Foto: Fredrik Varfjell / NTB Scanpix

I tingretten ble det også klart at siktelsen var utvidet til å også omfatte trusler mot Det Mosaiske Trossamfund i Oslo framsatt på Facebook tidligere i uka.

Aktor Kathrine Kristoff sa etter fengslingsmøtet at det er viktig å varetektsfengsle Hussain både på grunn av gjentakelsesfare og bevisforspillelsesfare.

– Det virker som den siktede er i en eskalerende periode. Det er også opplysninger om at han har truet andre, noe vi må undersøke videre, sa Kristoff.

Torsdag denne uka aksjonerte bevæpnet politi ved mannens husvære i Oslo, men han var ikke hjemme. Senere samme dag meldte Hussain seg til politiet, og ble da pågrepet.

Truet journalister på e-post

Truslene fra Hussain skal ha kommet på e-post med en ukes mellomrom til to ulike journalister.

Dagsavisens Nina Johnsrud har stått fram som en av de to journalistene som har blitt truet.

Trusselen kom etter at hun skrev om hvordan medlemmer av Hussains organisasjon Profetens Ummah hadde deltatt på jegerprøvekurs for å kunne skaffe seg våpen lovlig.

Ifølge henne var trusselen formulert slik til henne:

«Artikkelen er mottatt av kjente og ukjente brødre, og den er IKKE godt mottatt. At du har snoket i folks privatliv har satt sinnene i kok og du må ikke bli overrasket dersom noe eller noen dukker opp i privatlivet ditt også. Med ord eller handlinger, det vet ikke jeg! Dette er ikke en trussel, kun nyttig informasjon til ditt eget beste.
Ubaydullah Hussain Profetens ummah.»

Ubaydullah Hussain

Hussain har markert seg som leder for en organisasjon som kaller seg Profetens Ummah. Organisasjonen omtales av flere som ekstremistisk, og det er kjent at tidligere terrortiltalte Arfan Bhatti har tilknytning til organisasjonen.

Foto: Lien, Kyrre / NTB scanpix

Senere framsatte Hussain også utsagn på Facebook om Det Mosaiske Trossamfund i Oslo. Meldingen som ble lagt ut var denne:

«Jeg skal gi dem beskyttelse jeg. inshAllah. Så fort jeg har tatt jegerprøven og får tak i en AK47», skrev han på Facebook, med lenke til en VG-artikkel om at jøder i Norge savner politibeskyttelse.

AKTUELT NÅ