Huseier ga seg ikke, vant strid mot Enova

Han søkte Enova om tilskudd til et energitiltak i boligen, men ble avvist gjentatte ganger på grunn av en formell feil ved søknaden. Så ba han om innsyn i reiseregningene til Enovas ledergruppe. Etterpå vant han fram. Tilfeldig, mener Enova.

Lars Kristian Nørgaard på verandaen i huset sitt på Høn i Asker.

– Jeg oppfattet kundebehandlingen som forbausende arrogant og lite kundevennlig, sier Lars Kristian Nørgaard om erfaringen med å søke tilskudd hos Enova til energitiltak i boligen i Asker.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

– Jeg fikk raskt et inntrykk av at de ikke er særlig kundevennlige, sier Lars Kristian Nørgaard.

Enova er et statlig foretak som gir økonomisk støtte til miljøtiltak. Huseiere kan søke om støtte når de skal bygge eller pusse opp hus med energitiltak.

Huseieren, som er advokat, søkte om tilskudd fra Enova til en akkumulatortank i familiens bolig på Høn i Asker. Hensikten er å få luft-vann-varmepumpa til å gå jevnere. Han fikk 992 kroner i tilskudd til selve tanken, men søkte også tilskudd til arbeidet med å montere den (3.938 kroner), slik ordningen gir ham rett til.

Men rørleggeren hadde ikke spesifisert nøyaktig hva som gjaldt akkumulatortanken og hva som gjaldt det vannbårne systemet ellers.

– Jeg var usikker på om jeg kunne legge ved den samme fakturaen to ganger, sier Nørgaard.

Lars Kristian Nørgaard

– Hvis mine gamle foreldre skulle søkt om dette tilskuddet, ville det nok ikke ha vært helt lett for dem, sier Lars Kristian Nørgaard.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Når den er sendt er det for sent

Seks minutter etter søknaden, sendte han derfor en e-post for å forklare.

– Jeg fikk til svar at det ikke går an å spørre om noe etter å ha levert søknaden. Den hadde gått til automatisk behandling, sier Nørgaard.

Han stusset, e-post og søknad ble sendt så å si samtidig.

Enova avslo denne delen av søknaden fordi han ikke hadde lagt ved fakturaen samtidig. Nørgaard fikk også beskjed om at det ikke var mulig å klage.

Også tidligere har huseiere opplevd Enova som firkantet.

– Jeg har veldig sansen for effektiv forvaltning av støtteordninger. Men det må jo ikke bli sånn at den minste bagatell gjør at du ikke får et tilskudd du ellers ville ha fått, sier Lars Kristian Nørgaard.

Saken er avsluttet, slutt å mase!

Huseieren fra Asker ga seg ikke. Han viste til det offentliges veiledningsplikt, og argumenterte for at Enovas saksbehandling ikke var forsvarlig.

Enova svarte med å vise til likhetsprinsippet og at det var gjort klart at vedlegg måtte sendes sammen med søknaden.

– Jeg fikk jo korte setninger til svar som egentlig betød; saken er avsluttet, slutt å mase, sier Nørgaard.

Lars Kristian Nørgaard i stua der tømmeret i veggene er fra 1736.

Tømmeret i veggene i huset er fra 1736. Lars Kristian Nørgaard er fornøyd med renoveringen.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Ville se på Enovas egen pengebruk

Nørgaard oppfattet at han ikke kom noen vei med å klage og bestemte seg istedenfor å se på hvordan ledelsen i Enova selv bruker penger.

– Jeg oppfattet kundebehandlingen som forbausende arrogant og lite kundevennlig. Jeg ble derfor nysgjerrig på om dette kunne være et symptom på noe i organisasjonen.

Han ba om innsyn i reiseregningene til ledergruppa i Enova. Han skrev også at han ville klage til departementet om han ikke fikk det.

Etter noen uker fikk han innsyn i reiseregningene.

– Men samtidig fikk jeg jo også beskjed om at de hadde sett på saken min på nytt og reflekterte over at de kanskje kunne gjort den jobben litt bedre. Så da ga de meg beskjed om at hvis jeg sendte inn søknaden på nytt, så ville de vurdere den på nytt.

– Så da fikk du pengene?

– Da fikk jeg pengene, ja.

Akkumulatortank tilknyttet lutft til vann-varmepumpe.

Her er akkumulatortanken i kjelleren. Familien fikk støtte til selve tanken, men avslag på tilskudd til monteringsjobben fordi det var en formell feil ved søknaden.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Tilfeldig?

– Hvilken betydning tror du det hadde at du ba om innsyn i Enova-ledelsens reiseregninger?

– Jeg skal ikke spekulere i hva Enova har vurdert i saken. Men det er et merkelig sammenfall i tid mellom at jeg at jeg ber om innsyn i reiseregninger og at de tar en ny kikk på søknaden min og mener at den plutselig er riktig – en måned etter at de ga meg et bastant avslag.

– Ingen sammenheng

Markedssjef Bygg, bolig, energisystem i Enova, Anna Barnwell, understreker at et automatisert system krever at søkeren må sette seg nøye inn i vilkårene og bekrefte at han har forstått dem.

– Men denne saken viser at veiledningsbehovet er større enn som så. Vi konkluderte med at veiledningen kunden fikk ikke var tilstrekkelig og at fleksibilitet i saksbehandlingsrutinen dermed var nødvendig, skriver Anna Barnwell til NRK.

Enova konkluderte med at de bør kunne åpne for å endre på søknaden hvis dokumentasjon tilfeldigvis har blitt glemt.

.

Anna Barnwell

Markedssjef Bygg, bolig, energisystem i Enova, Anna Barnwell.

Foto: Enova

– Nørgaard mener det er påfallende at dere snudde først etter at han sto hardt på at han ville ha innsyn i reiseregningene til ledelsen i Enova?

– Han fikk endret sin sak fordi vi hadde gjort en feil i saksbehandlingsrutinen og vurderte at veiledningen ikke hadde vært bra nok. Det er ingen sammenheng i disse sakene, sier Anna Barnwell.

Hun sier at de aller fleste av de om lag 8.000 som årlig får Enovatilskuddet, er svært fornøyde.

Hva inneholdt reiseregningene?

Lars Kristian Nørgaard i det nyrenoverte huset.

Lars Kristian Nørgaard syntes det var et mystisk sammentreff at Enova ombestemte seg først etter at han krevde innsyn i reiseregningene deres.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Hva så med reiseregningene Nørgaard fikk innsyn i?

– De viser at Enova-ledelsen ikke ser ut til å være så flinke til å planlegge reisene sine med tanke på rimelige flybilletter. Og at de er veldig glade i å fly med SAS, sier han.

Til dette svarer kommunikasjonssjef Eiliv Flakne at Enova har en god del reiser gjennom året, men at pandemien vist at digitale møter kan erstatte mange reiser.

Eiliv Flakne, kommunikasjonssjef i Enova

Kommunikasjonssjef Eiliv Flakne i Enova.

Foto: LASSE BERRE

Reiseutgiftene ble redusert med 71 prosent i fjor og Enova ser muligheter for å bruke mindre penger på reiser framover.

– Alle ansatte i Enova skal reise på rimeligst mulig måte. Det gjelder også ledelsen. Hvilke flybilletter vi kjøper og hvilke hotell vi bruker, er avhengig av pris, tidsperspektiv og behov for fleksibilitet på reisen, skriver han.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger