Høyesterett skal finne ut om lekdommer sovnet

To menn som ble dømt for grov korrupsjon i Borgarting lagmannsrett, anket dommen etter at et medlem av lagretten skal ha sovnet.

De to mennene ble i juni i år dømt til fengsel i ett år og seks måneder for grov korrupsjon og grov utroskap.

Nå har Høyesteretts ankeutvalg tillat at anken deres skal behandles i Høyesterett.

Rettssak Moss tingrett

FORNØYD: – Vi mener dommen må oppheves fordi et medlem av lagretten ble observert sovende, sier forsvarer Tone Monclair.

Foto: Rune Fredriksen / NRK

– Veldig viktig

– Vi er meget fornøyd med at ankeutvalget tar dette inn til behandling, sier Tone Monclair, forsvarer for en av mennene.

– For oss er det veldig viktig. Vi mener dommen må oppheves fordi et lagrettemedlem ble observert sovende, noe vi har anket som en saksbehandlingsfeil.

Lagrette er betegnelsen på juryen som avgjør skyldspørsmålet i straffesaker i lagmannsretten, hvor tiltalte risikerer mer enn seks års fengsel.

Lagretten består av ti lekdommere. Minst sju av dem må svare ja på skyldspørsmålet for at tiltalte kan kjennes skyldig.

Saken kan måtte gå på nytt

Advokat Lars Christian Sunde intervjues av NRK

ANKET: – Dersom anken fører frem i Høyesterett, vil det medføre at saken må gå på nytt i lagmannsretten, sier forsvarer Lars Christian Sunde.

Foto: Anders Brekke / NRK

– Jeg la ikke selv merke til at vedkommende sov, men det var noen av de andre advokatene som observerte det, sier Lars Christian Sunde, forsvarer for den andre mannen som ble dømt i saken.

Nå skal Høyesterett ta stilling til om det faktisk var slik at én av lekdommerne i den aktuelle rettssaken sovnet, og hvilken betydning det i så fall kan ha hatt for saken.

– Jeg har ikke opplevd noe lignende tidligere. I den enkelte straffeprosess er det naturligvis alvorlig hvis en av dommerne sover. Retten må jo få med seg det som kommer frem under forhandlingene, sier Sunde.

– Dersom anken fører frem i Høyesterett, vil det medføre at saken må gå på nytt i lagmannsretten.

SISTE NYTT

Siste meldinger