Hopp til innhold

Gartner om strømpriser: – Jeg føler meg lurt av myndighetene

Agurk- salat- og tomatprodusenter vurderer å redusere produksjonen i vinter. Årsaken er høye og ustabile strømpriser. Nå ber gartnerne om økonomisk strømhjelp fra myndighetene.

Kristian Solberg på Solberg gartneri på Vettre i Asker

AGURKGARTNER: Etter år med energieffektivisering og overgang fra olje til strøm, hadde Kristian Solberg håpet på noe annet enn høye strømpriser. Daglig leder i Solberg gartneri mener myndighetene er ansvarlige for høye og ustabile prisene på strøm.

Foto: Hallgeir Aunan / NRK

Idet NRK ankommer Solberg gartneri på Vettre i Asker går strømmen i området. Tusenvis av lamper i gartneriet slukkes brått.

Uten strøm kan man ikke drive vinterproduksjon av grønnsaker.

Agurk hos Solberg gartneri

TRENGER LYS OG VARME: Dyrking av agurk i veksthus gjennom vinteren krever mye strøm.

Foto: Hallgeir Aunan / NRK

Men et kortvarig strømbrudd er ingen krise. Det som kan bli kritisk, er hvis prisen på strøm fortsetter å være høy gjennom vinteren. For et gartneri som dette betyr det millioner i økte utgifter til lys og varme.

– Det er ikke samfunnsmessig rasjonelt at energiprisene går helt av skaftet, sier Kristian Solberg, som er tredje generasjons gartner.

I gartneriet dyrkes 3 millioner agurker i året. Som andre gartnerier har de gått fra olje til strøm. Flere investeringer er gjort for å drive mer energieffektivt. Nylig gikk Solberg over til LED-lys. Det var en stor investering som må nedbetales de neste årene.

Kristian Solberg, daglig leder i Solberg gartneri på Vettre i Asker

3 MILLIONER AGURKER: Gartneriet produserer millioner av agurker hvert år. Coop er den viktigste kunden.

Foto: Hallgeir Aunan / NRK

Nå føler Solberg seg lurt av myndighetene. Han mener myndighetene har lagt opp til et system der prisene er helt uforutsigbare.

– Utviklingen i kraftmarkedet har utelukkende skjedd på kraftprodusentenes premisser. Forbrukernes behov har blitt neglisjert, sier Solberg.

Agurkprodusenten frykter at uforutsigbarheten i strømprisen vil vare over flere år.

Ber om hjelp for å redde vinterproduksjon

I kontorene til Norsk Gartnerforbund, i en bakgård på Grønland i Oslo, er det en travlere høst enn vanlig.

– Vi får mange henvendelser fra medlemmer som er svært bekymret. Prisen på energi betyr mye, og med høye strømpriser blir det ulønnsomt å dyrke gjennom vinteren.

Det sier Katrine Røed Meberg, generalsekretær i Norsk Gartnerforbund.

Katrine Røed Meberg, Generalsekretær/ Dr.Scient
Norsk Gartnerforbund

BER OM HJELP: I veksthusene dyrkes det blomster, krydder, salater, agurk og tomter gjennom vinteren. Alle rammes av de høye prisene sier generalsekretær i Norsk Gartnerforbund, Katrine R. Medberg.

Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Flere gartnere vurderer å redusere produksjonen i vinter. Fra Gartnerforbundet etterlyses tiltak fra myndighetene.

Det dreier seg om produsenter av tomater, agurker, salater, krydderplanter og blomster.

– Det må økonomiske tiltak til, og det haster. Gartneriene må få en kompensasjon, som gjør at de kan fortsette å produsere gjennom vinteren, sier Meberg.

Denne uken har hun og kollegene kontaktet både myndigheter og politikere, slik at gartneriene ikke må produsere med tap.

Å legge ned produksjonen er problematisk, da gartneriene har forpliktende avtaler med dagligvarekjeder og Bama.

NRK har ved flere anledninger bedt om intervju med landbruksminister Sandra Borch (Sp) om denne saken. Men så langt vil ikke ferske landbruksministeren uttale seg om utfordringen til gartneriene.

Sandra Borch

TRAVEL: Den ferske landbruksministeren, Sandra Borch, har foreløpig ingen kommentar til gartnerienes utfordringer.

Foto: NRK

NRK får beskjed om at landbruksminister Sandra Borch (Sp) ikke har tid til å snakke med oss.

Et europeisk problem

I nabohuset til Garnerforbundet holder Agri Analyse til.

– Hvis det ikke er økonomi i produksjonen så reduserer man produksjonen. Dette er et problem også andre steder i Europa, sier Chr. Anton Smedshaug, daglig leder i Agri Analyse.

Christiaa Anton Smedshaug, daglig leder, AgriAnalyse

FORESLÅR STRØMSTØTTE: – På samme måte som koronastøtte ble innført for bedrifter, bør myndighetene innføre strømstøtte, sier Chr. Anton Smedshaug i Agri Analyse.

Foto: AgriAnalyse

Det varierer hva produsentene har som smertegrense på strømpris.

– Noen tåler 80 øre per kwh over tid, men for mange er det for høy pris. De kan risikere å tape store penger, sier Smedshaug.

Smedshaug peker på fare for vesentlig reduksjon i gartnernæringen fremover.

– Man har gode erfaringer med koronatiltak. Her er det økning av kostnad som bør kompenseres. Det bør ikke være så vanskelig. Alt som trengs er politisk vilje, sier Smedshaug.

Vanskelig å sikre seg

Private bedrifter har ikke anledning til å inngå fastprisavtaler.

Tidligere var det enklere å sikre seg mot store svingninger for bedrifter som Solberg gartneri.

Solberg må kjøpe strøm på spot, time for time, og så gjøre finansielle sikringer i det han kaller et regulert «røvermarked».

– Normalt skjer sikring mot systempris. Denne har tidligere ligget ganske likt med områdepris i Norge. Når har det skjedd store endringer. Differanse mellom system og område er nå over 50 øre. Da hjelper sikring mot systempris svært lite, sier Solberg.

Kristian Solberg, Solbergs gartneri på Vettre i Asker
Foto: Hallgeir Aunan / NRK

Gartneren på Vettre irriterer seg over utenlandskablene og mangelen på reguleringer fra myndighetene. At ikke kraftmarkedet reguleres bedre, mener han er et politisk valg.

– Ekspertene har sagt at utenlandskablene skal gi oss sikkerhet i kraftforsyningen og et mer stabilt prisnivå. Det fremstår som en stor bløff. Og et svik mot det norske folk, sier Solberg.

Problemene med høye energipriser påvirker vinterproduksjon av grønnsaker i flere land. I Nederland har flere gartnerier bestemt seg for ikke å produsere tomater gjennom vinteren. Kostnadene for energi, gass, frakt og råvarer er for høye.

Høyere priser på råvarer, frakt og energi, er ventet å føre til økt inflasjon i Nederland neste år.

tomater

TOMAT-STANS: I Nederland har flere tomatprodusenter stoppet vinterproduksjonen. Prisen på strøm og gass er for høy.

Foto: Dani California / Unsplash

AKTUELT NÅ