Hopp til innhold

Bønder varsler dyrere grønnsaker og mer import

Norges Bondelag mener norske grønnsakprodusenter og forbrukere blir en stor taper når regjeringen øker CO2 -avgiften kraftig.

Even Byfuglien

PRODUSENT: Even Byfuglien bruker drivhus og veksthus til kålplanter og agurk, på Lønne gård i Ringsaker. Han mener at næringen vil bli hardt rammet av en økning i co₂-avgiften.

Foto: privat

– Det er både oppsiktsvekkende og svært skuffende at den avtroppende regjeringa velger å foreslå en klimaavgift på norsk grønnsakproduksjon. Det vil svekke konkurransekrafta mot importerte grønnsaker, sier leder i Innlandet Bondelag Elisabeth Gjems.

Hun reagerer kraftig på at regjeringen i statsbudsjettet legger opp til en kraftig økning av CO2-avgiften på 28 prosent.

Rammer driften

Grønnsaksprodusent Even Byfuglien mener hele næringa blir rammet.

– Det er vanskelig å se på dette som en satsing på grøntproduksjon og norsk matproduksjon. Jeg tviler på at optimismen øker i næringa. Det er nok et lodd å bære.

Mange drivhus i landbruket blir varmet opp ved hjelp av gass. Dermed vil nå den norske produksjonen av grønnsaker bli dyrere, mener bøndene.

– Jeg blir bekymret for driften fremover. Selv om det ikke vil ramme meg med voldsomme beløp, er jeg redd det vil belaste næringa. Særlig rammer det de som har investert nå i det senere.

– Oppsiktsvekkende og svært skuffende

Norges Bondelag steiler over CO2-avgiften. De sier det vil øke prisen på norske grønnsaker, og ødelegge for norsk grønnsakproduksjon.

Elisabeth Gjems mener regjeringa også begår avtalebrudd:

– Det er også er et tydelig brudd på klimaavtalen regjeringa inngikk med landbruket i 2019.

Hun mener det står tydelig der klimatiltak ikke skal bety at norsk produksjon flyttes ut. Produksjon i andre vil ikke hjelpe på utslippene totalt sett, mener hun.

Elisabeth Gjems

KRITISK: Elisabeth Gjems i Innlandet bondelag er skuffet og opprørt over regjeringens kraftige økning i CO2-avgift. Hun sier norske matprodusenter trenger et klapp på skuldra.

Foto: Arne Sørenes / NRK

– Trenger et klapp på skuldra

Finansminister Jan Tore Sanner (H) mener klimaavgiftene er en nødvendig del av det grønne skiftet. Han påpeker at andre avgifter samtidig går ned.

– Inntektene fra høyere klimaavgifter bruker vi til å redusere andre utgifter, som trafikkforsikringsavgiften og elavgiften, sa Sanner til NRK i forbindelse med at statsbudsjettet ble lagt frem tirsdag.

Statsbudsjettet 2021 Sanner

FINANSMINISTER: Jan Tore Sanner la tirsdag frem regjeringens statsbudsjett. Økt co₂-avgift var blant det som fikk mest oppmerksomhet.

Foto: Cicilie Andersen / Cicilie Andersen

Bondelagets Elisabeth Gjems sier hun forstår at alle må bidra til det grønne skiftet, også bøndene. Hun sier at bøndene er den yrkesgruppa som merker tørke og ekstremvær på kroppen umiddelbart. Mange bønder har allerede strekker seg langt med miljøvennlige investeringer. Men hun påpeker at det må tilrettelegges.

– Vi trenger et klapp på skuldra, og ny giv, og ikke enda flere skjær i sjøen. Bare se på hvordan milliardene har sittet løst i el-bilsatsinga. Midler til klimatiltak i landbruket vil få store positive ringvirkninger.

Gjems mener nå at den rødgrønne regjeringen må ta tak i situasjonen når de overtar.

– Her trengs det en skikkelig ryddejobb av den nye regjeringen.

Landbruksforsker: – De har nok et poeng

Siri Voll Dombu, seniorrådgiver i Nibio, sier at hun forstår at Norges Bondelag føler de vil tape terreng mot konkurrentene hvis de får økt CO"-avgift.

– Hvis man bare øker avgiften i Norge og ikke i utlandet, så vil produksjonen i Norge bli dyrere sammenlignet med konkurrentene.

Hun legger til:

– De har nok et poeng i at det blir en kostnadsulempe for norske produsenter, når deres drivhus går på gass, og for eksempel tomater ikke dyrkes i drivhus i Sør-Europa.

Hun sier at CO2-avgift er et effektivt klimavirkemiddel. Men at det kan ha store konsekvenser for enkelte grupper. Hun påpeker imidlertid at det ikke bare er i Norge man diskuterer en økning av CO2-avgiften.

– EU har like store mål som Norge når det gjelder reduksjon av utslipp.

Noen barn har hatt en høstferie i jordbrukets tegn, som i gamle dager. Les saken her!

Even Byfuglien

FORVENTER: Even Byfuglien mener regjeringen må legge til rette for økt norsk matproduksjon. Han setter nå sin lit til de rødgrønne.

Foto: privat

– Redd vi får mer import

Grønnsakprodusent Even Byfuglien håper som ledelsen i Norges Bondelag at den rødgrønne regjeringen vil gjøre endringer i statsbudsjettet.

– Hvis man mener noe med en grøntsatsing, så bør man helt klart se på dette på nytt. Mitt håp er den nye regjeringa vil legge til rette for økt norsk matproduksjon.

Han sier grøntproduksjon er i skuddet, men at økningen av CO2-avgiften vil slå feil ut.

– Dette vil kunne gjøre norske grønnsaker dyrere og jeg blir redd vi får mer import. Det øker ikke selvforsyninga. Det er jo det motsatte av det vi vil.

NRK har kontaktet Landbruks- og matdepartementet, men den politiske ledelsen har ikke vært tilgjengelig for kommentar.

100 nyutdannede utslippsrådgivere og en klimakalkulator skal hjelpe bøndene å bli mer miljøvennlige. Les saken her.