Hopp til innhold

Holder renten uendret på 0 prosent: – Det er fortsatt stor usikkerhet

Norges Bank gjør som alle ventet: de holder styringsrenten på 0 prosent. Til tross for økt boligprisvekst, så ser de for seg nullrente frem til slutten av 2022.

Pressekonferanse om rentebeslutning

UENDRET: Sentralbanksjef Øystein Olsen holder styringsrenten uendret, som ventet.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Da koronapandemien gjorde at Norge stengte i mars, kuttet sentralbanken styringsrenten i rekordfart. Resultatet var at Norge for første gang i historien fikk nullrente.

På forhånd var det ventet at Norges Bank skulle holde styringsrenten uendret. For selv om det har gått unna i boligmarkedet, så halter viktige deler av norsk økonomi på grunn av koronapandemien.

Prognosene fra Norges Bank i juni var at renten skulle gradvis settes opp dra slutten av 2022. Dette holder de på.

Det kraftige økonomiske tilbakeslaget og stor usikkerhet om den videre utviklingen tilsier at renten holdes i ro til man ser klare tegn til at forholdene i økonomien normaliseres, er sentralbankens vurdering.

– Det er fortsatt stor usikkerhet om den videre gjeninnhentingen for norsk økonomi. Etter sommeren har smitten tatt seg opp, og videre åpninger av samfunnet er utsatt. Det kan bremse oppgangen den nærmeste tiden. Vi tror det vil ta tid før produksjon og sysselsetting er tilbake på nivået før økonomien, sier sentralbanksjef Øystein Olsen,

Prisvekst over normal

Sentralbanksjefen ser ikke for seg negative renter i Norge.

– Det betyr ikke at det er helt utelukket. Men det er vanskelig å se for en situasjon som trenger mer stimulans enn vi gjorde i mars, sier Olsen.

Målet for Norges Bank er å holde prisveksten på rundt 2 prosent over tid. Når renten settes ned, vil prisene vanligvis stige, siden flere penger jakter de samme varene. Inflasjonen er i dag over målet, men styrkingen av kronen siden mars og utsikter til lav lønnsvekst tilsier at den vil avta, ifølge sentralbanken.

– Så lenge kapasitetsutnyttelsen øker, er det begrenset risiko for at inflasjonen blir for lav, sier Olsen.

Arbeidsledighet Helt ledige i norge

127 288 total
3 319 nye
Graf fra 3. mars
Oppdatert 2. februar

Sterk boligprisvekst

I år venter Norges Bank en boligprisvekst på 3,7 prosent i år, mens de venter at prisene skal stige med 5,2 prosent neste år. Tross boligprisveksten – sentralbanken mener at de finansielle ubalansene ikke har økt etter koronautbruddet.

– Vedvarende høy boligprisvekst og økende kredittvekst i husholdningene kan imidlertid føre til at finansielle ubalanser bygger seg videre opp. Bankenes lønnsomhet økte fra første til andre kvartal, i hovedsak som følge av lavere utlånstap, skriver de i Pengepolitisk rapport.

Ser dere noen klare negative effekter av vedvarende lav rente?

– Vi ser klart flere positive effekter, derfor mener vi at det var nødvendige og riktig. Men ja, det er alltid noen sideeffekter med vedvarende lav rente. Lave renter stimulerer jo til låneopptak, og låneveksten kan bli for sterk og boligprisene kan skytte mer fart enn det vi ser nå. Det kan trekke i retning av at renteoppgangen kan komme tidligere enn ventet, svarer Olsen.

Norges Eiendomsmeglerforbund mener at det er viktig for aktiviteten i norsk økonomi at det er høy aktivitet i boligmarkedet.

– Samtidig er det en viss risiko for at lave renter fyrer opp boligprisene og folks gjeld, spesielt i Oslo-regionen hvor tilbudssiden er lavere enn normalt og renten får sterkere gjennomslag, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Venter tidligere renteheving

Danske Bank tror renteoppgangen kommer tidligere enn Norges Bank, rett og slett fordi de tror økonomien vender tilbake til normalnivå tidligere enn sentralbanken gjør.

– Vi tror økonomien kommer tilbake til normal kapasitetsutnyttelse i 2022. Det betyr at første renteøkning kommer tidligere enn først ventet. Det er også et scenario Norges Bank peker på selv, sier sjeføkonom i banken, Frank Jullum.

Sjefsøkonom i Danske Bank, Frank Jullum

TIDLIGERE: Danske Bank er mer optimistiske enn Norges Bank. De venter at både norsk og internasjonal økonomi vil ta seg opp raskere enn sentralbanken antar, sier Frank Jullum, som er sjeføkonom i Danske Bank.

Foto: PEDER BERGHOLT/NRK

Han skisserer slutten av 2021 som et mulig tidspunkt for første renteheving.

Nye smitteutbrudd og nedstenginger kan på den ene siden gjøre at gjeninnhentingen tar lengre tid enn ventet, mens en tidlig vaksine på den andre siden vil få fart på økonomien raskere.

– Det er viktig å si at usikkerheten er ekstremt stor for øyeblikket.

10.4703
Dagens kurs
€ EUR
8.5326
Dagens kurs
$ USD

AKTUELT NÅ