Her skuffer Knut Arild sitt eget ungdomsparti

KrF-lederen mener den tredje kjønnskategorien «hen» er skivebom og sier det er uaktuelt for KrF å støtte den. Det får ungdomspartiet hans til å fortvile.

Knut Arild Hareide

KrF-leder Knut Arild Hareide har lukket døren ettertrykkelig for «hen»

Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Tidligere i uken sa partiledelsen i KrF at de vil utrede en tredje kjønnskategori. Det skapte håp i ungdomspartiet. Der trodde man moderpartiet var på glid, og at de skulle få støtte til innføringen av kategorien «hen» som KrFU har gått inn for.

I går lukket partileder Knut Arild Hareide døren ettertrykkelig.

På egen facebook-profil skrev han blant annet:

«Det er ikke aktuelt for KrF å støtte en innføring av et tredje kjønn. Kjønnskategoriene mann og kvinne er grunnleggende for både familie og samfunn. Det er viktig å fastholde de to kjønnene som likeverdige og likestilte, men like fullt forskjellige. Å bestrebe kjønnsnøytralitet tror vi er en skivebom og en undergraving av faktiske og fysiske realiteter.»

Og nå fortviler ungdomspartiet.

KrFU skuffet over «hen»-avgjørelse

JARLE AARBAKKE TOLLAKSEN i KrFU

Politisk nestleder Jarle Aarbakke Tollaksen i KrFU lover å fortsette kampen for «hen».

Foto: David Vojislav Krekling / NRK

– Vi er tydelige på at vi ønsker å åpne for en tredje kjønnskategori. Det er noen som opplever at de faller utenfor de to kjønnskategoriene som vi opererer med i dag. De ønsker en tredje kjønnskategori, og det har vi lyst til å tilby dem, sier politisk nestleder Jarle Aarbakke Tollaksen i KrFU.

Nå er ungdomspartiet skuffet over at partiledelsen har forskuttert sin konklusjon i saken før utredningen i det hele tatt har begynt.

– Jeg synes det er synd at KrF har bestemt seg før utredningen er gjennomført. Det hadde vært bedre å få all informasjon på bordet, og så konkludert.

Nestleder Olaug Bollestad i moderpartiet KrF mener KrFU har misforstått hva partileder Hareide la i uttrykket «utrede» da han uttalte følgende til blant annet NRK i begynnelsen av uken:

– KrF er nok i utgangspunktet skeptisk for å åpne for en kjønnsbetegnelse med hen. Men vi ønsker å utrede dette, og vi ønsker å vite konsekvensene av dette, før vi konkluderer.

Skal utrede, men ikke «hen»

Ungdomspartiet var ikke de eneste som mistolket meningen i det Hareide uttalte den gangen.

– Vi har fått spørsmål om hva vi mente, og da har vi vært mer konkrete. Vi har sagt at vi gjerne vil ha en utredning fordi vi ønsker å ivareta denne gruppen, men vi tror ikke løsningen er å innføre et nytt kjønn, sier Bollestad.

Det utløser følgende løfte fra Tollaksen og KrFU:

– Vi kommer til å fortsette å kjempe for en tredje kjønnskategori.

SISTE NYTT

Siste meldinger