Hopp til innhold

Mener informasjonen til norske utenlandsstudenter har vært sen og vag

Flere norske utenlandsstudenter reagerer på at norske myndigheter ikke er tydeligere på om de bør komme hjem eller ikke.

University College London

Storbritannia er landet med klart flest norske utenlandsstudenter. Her fra University College London.

Foto: Toby Melville / Reuters

– Vi synes kanskje informasjonen kom noe sent fra norske myndigheter når vi ser hvor utrolig hurtig jordanske myndigheter har reagert på virusets utvikling her til lands, og oppfordringen fra UD var også veldig vag, skriver Robert Brun til NRK.

Han studerer til daglig arabisk ved Universitetet i Oslo, men befinner seg nå på utveksling i Amman, hovedstaden i Jordan.

Mandag reiser han hjem til Norge, etter at ambassaden i Jordan søndag sendte ut en e-post hvor de anbefaler nordmenn i landet å reise hjem før flyplassene og havnene i Jordan stenges på tirsdag.

Utvekslingsstudent Robert Brun

REISER HJEM: Utvekslingsstudenten Robert Brun reiser hjem til Norge på mandag.

Foto: Privat

Han reagerer på at Kunnskapsdepartementets retningslinjer for norske utenlandsstudenter, utarbeidet i samråd med UD, kun har rådet studenter til å vurdere hjemreise, og bedt den enkelte vurdere lokale forhold, egen situasjon og hjemreisemuligheter.

– Det har virket som en vennlig anmodning heller enn en streng oppfordring helt til ambassaden i dag ga oss mer klar ordlyd på det.

Også på den andre siden av jordkloden, i Australia, savner norske studenter tydeligere råd.

– Alt i alt oppleves situasjonen som ganske kaotisk. På grunn av tidsforskjellen våkner vi til det som oppleves som en helt ny situasjon, med nye råd og anbefalinger fra Norge, enn hva vi la oss med kvelden før, skriver utvekslingsstudenten Julie Elise Strand Thonhaugen til NRK.

Hun studerer psykologi ved NTNU, og har nettopp startet på et utvekslingsår ved University of Queensland i Australia.

Hun forteller at mange av hennes medstudenter allerede har reist hjem, og at mange har bestilt billetter. Selv er hun avventende, og peker på at en eventuell hjemreise helt til Nordland vil innebære et par mellomlandinger på veien.

– Om jeg skulle få korona, risikerer jeg i verste fall å spre smitten til ganske mange personer på turen hjem. Man føler jo derfor på et visst ansvar for å holde seg i ro.

Disse rådene har norske studenter i utlandet fått

Statsminister Erna Solberg oppfordret lørdag alle norske borgere som er på reise i utlandet til å vurdere å reise hjem så snart som mulig.

Samtidig understreket hun at norske flyplasser fortsatt vil være åpne for norske borgere som skal hjem.

Nå har Kunnskapsdepartementet lagt ut sine retningslinjer for norske utenlandsstudenter.

Der presiseres det at utvekslingsstudenter på kortere opphold regnes som reisende, mens studenter som tar en hel grad i utlandet regnes som bosatte.

«Dette er likevel ikke et absolutt skille eller anbefaling. Situasjonen i land er svært ulik og den enkelte må derfor vurdere både lokale forhold, egen situasjon og hjemreisemuligheter», skriver departementet.

Alle som reiser hjem til Norge må i karantene.

  • Utvekslingsstudenter og VGS-elever på utvekslingsopphold skal forholde seg til sin norske skole, høyskole, organisasjon eller universitet.
  • Studenter som tar en hel grad i utlandet skal forholde seg til utdanningsinstitusjonen de studerer ved.
  • Alle kan ta kontakt med sin ambassade eller utenriksstasjon ved behov for konsulær bistand. Det kan for eksempel være utfordringer med hjemreise, visum og reisedokumenter.
  • Alle som vurderer å reise hjem bør følge Utenriksdepartementets reiseråd.

Lånekassen opplyser at alle studenter fortsatt vil få utbetalt lån og stipend, selv om de må reise hjem fra praksis, utveksling eller studier i utlandet.

Studenter bes om å skaffe dokumentasjon hvis de ikke får tatt eksamen, går glipp av undervisning eller må avbryte studieopphold i utlandet. Endringer må meldes inn.

– Veldig mange ønsker å dra hjem

Studentorganisasjonen Association of Norwegian Students Abroad (ANSA) ber alle medlemmer om å følge anbefalingene fra norske myndigheter og lokale myndigheter i landet man er i.

– Telefonene har gått litt i ett. Det er mange som har tatt kontakt, spesielt etter at myndighetene ba alle nordmenn om å vurdere å reise hjem. Det skaper forvirring blant utenlandsstudentene, sier Ansa-president Hanna Flood.

Hanna Flood, Ansa

Hanna Flood er president i Association of Norwegian Students Abroad (Ansa).

Foto: Ansa

Flood forteller at flere studenter som tar hele grader i utlandet føler sterkere tilknytning til Norge enn til landet de studerer i, der de regnes som lokalt bosatte.

– Det er en vanskelig situasjon, og de savner klare råd fra myndighetene. Det blir komplisert når norske reiseråd kommer i konflikt med rådene fra lokale myndigheter, og da er det mange som blir veldig urolige i en så usikker situasjon, sier Flood.

– Veldig mange ønsker å dra hjem. Vi ser at det skaper mye uro. Flere land stenger grensene sine, flyavganger innstilles og det er en del stengt infrastruktur som gjør det vanskelig å komme seg hjem. Vi skulle ønske det ble gitt tydeligere signaler slik at de har noe håndfast å følge, sier hun.

Anbefaler hjemreise

NTNU-rektor Anne Borg valgte lørdag å komme med en sterk anbefaling til alle NTNU-studenter i utlandet om å reise hjem.

«Det gjelder spesielt hvis du oppholder deg i et land med dårlig utbygd helsevesen. Det gjelder også for land med dårlig kollektiv infrastruktur, som for eksempel USA. Det samme gjelder hvis du ikke har helseforsikring,» skriver Borg.

Universitetet i Oslo skriver på sine nettsider at de ber studenter ta kontakt dersom de reiser hjem, og at universitetet vil dekke reisekostnader dersom det ikke går gjennom forsikring.

Universitetet i Bergen anbefaler også hjemreise, og tilbyr både økonomisk og praktisk bistand.

NRK anbefaler

AKTUELT NÅ