Hopp til innhold

Her er de viktigste krimtallene som ble presentert i dag

Antall drap, ran og boliginnbrudd har gått ned, men anmeldte forhold på flere alvorlige områder gir grunn til bekymring.

Kriminalitetsutviklingen i 2017

PRESENTERTE TALL FOR MINISTEREN: Politidirektør Odd Reidar Humlegård presenterte onsdag statistikk om kriminalitetsutviklingen i 2017. Justisminister Sylvi Listhaug lytter til Humlegårds presentasjon.

Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Drap

25 personer ble drept i Norge i 2017. Dette er en nedgang fra året før, og det nest laveste tallet de siste ti årene, viser tall fra Kripos.

52 prosent av ofrene er menn, og 48 prosent kvinner. 83 prosent av gjerningspersonene er menn, og 17 prosent kvinner.

Utviklingen i drapssaker

RIKTIG VEI: Grafen viser utviklingen i antall drap i Norge fra 1980 og frem til i dag.

I 86 prosent av drapssakene var det en kjent relasjon mellom gjerningsperson og offeret. Ni av ofrene ble drept av sin partner eller ekspartner.

Seksuallovbrudd

Hver tredje anmeldelse i kategorien seksuallovbrudd gjelder seksuelle overgrep mot barn, totalt cirka 8000 anmeldelser, melder Politidirektoratet (POD).

Anmeldelser som gjelder seksuell omgang og voldtekt av barn under 14 år har økt med 18,4 prosent. Økningen de siste fem årene er på 73,1 prosent (fra 457 til 791 anmeldelser).

Seksuell omgang med barn 14–16 år, seksuell handling og seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd overfor barn under 16 år har økt med 6,1 prosent fra 2016 til 2017. Økningen de siste fem årene er på hele 182,3 prosent (fra 693 anmeldelser til 1956 anmeldelser.

– Det er en enorm økning, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Voldtekt

Voldtekt utgjorde 20,3 prosent av samtlige anmeldte seksuallovbrudd i 2017, men det var en nedgang i antall anmeldelser fra 2016 til 2017 på 2,6 prosent.

Fra 2015 til 2016 var det en økning på 21,9 prosent.

«Etter Kripos' vurdering er det naturlig at antall anmeldelser nå synes å stabilisere seg etter en stor økning de siste årene,» skriver POD.

Vold

Anmeldelser av vold i nære relasjoner har økt med 8,1 prosent fra 2016 til 2017. Det er en økning på 279 anmeldelser.

De siste fem årene har anmeldelser i samme kategori økt med 31,8 prosent. Det er en økning på 900 anmeldelser.

På voldslovbrudd generelt har det økt med 2,6 prosent fra 2016 til 2017.

Trusler

Trusler økte med 5,1 prosent fra 2016 til 2017 – en økning på 433 anmeldelser.

Trusler med skytevåpen og kniv eller andre liknende redskaper, grove inkludert, utgjorde 15 prosent (1 394 av 9 008) av samtlige anmeldte trusler i 2017.

Boliginnbrudd

Grovt tyveri fra bolig gikk ned 25 prosent fra 2016 til 2017 (fra 3077 til 2304 anmeldelser). De siste fem årene har anmeldte boliginnbrudd gått ned 40 prosent.

«En kombinasjon av økningen i anskaffelsene av boligalarmer og andre sikringstiltak og politiets målrettede innsats mot grove tyverier fra bolig er med på å forklare nedgangen i antall anmeldelser,» skriver POD.

Ran

Anmeldte ran gikk ned 4,7 prosent (fra 816 til 778 anmeldelser). De siste fem årene har anmeldte ran gått ned med 55 prosent.

POD mener at en målrettet innsats mot unge ranere, mindre kontantbruk blant folk og bedre sikring av mobiltelefoner er noen av årsakene til den positive utviklingen.

Anmeldelser totalt

I 2017 ble det anmeldt 5,3 prosent færre saker enn i 2016. På fem år er anmeldt kriminalitet redusert med 18 prosent, viser tall fra Politidirektoratet.

Vinningskriminalitet utgjør den største andelen av anmeldt kriminalitet, med nesten 32 prosent.

Nedgangen i anmeldte narkotikasaker fortsetter i 2017. Fra 2013 til 2017 er nedgangen på rundt 24 prosent.

Anmeldte lovbrudd i trafikken gikk ned 9,4 prosent.

AKTUELT NÅ