Her er budsjettlekkasjer til nesten 15 milliader

Klokken 10:00 i dag legger Høyre og Frp frem sitt første statsbudsjett. Her er det vi vet så langt.

Erna Solberg og Siv Jensen

Statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) legger frem sitt første statsbudsjett onsdag.

Foto: Grøtt, Vegard / NTB scanpix

Det har vært knyttet stor interesse til det første statsbudsjettet til Høyre og Frp, spesielt når det gjelder helse, samferdsel, kommuneøkonomi og skatt.

Fasiten får vi klokken 10.00, men dette er lekkasjene:

Samferdsel:

 • Fylkesveiene skal få bedre og sikrere tunneler og regjeringen opplyser overfor NRK at de vil bruke 270 millioner kroner på å sikre gamle og brannfarlige tunneler.
 • Sotrasambandet blir fremskyndet gjennom å åpne for Offentlig-Privat samarbeid (OPS) der et privat selskap får ansvar for utbygging og vedlikehold. Det melder NRK.
 • Regjeringen setter NSB i stand til å kjøpe 15 flere Flirt-tog enn planlagt, blant annet for å øke kapasiteten i Oslo-området i rushtiden. Det melder Aftenposten.

Helse:

 • Overgrepsmottakene blir værende i kommunene og finansieres av spesialisthelsetjenesten. Det melder NRK.
 • Regjeringen opplyser overfor NRK at de gir penger til innvesteringstilskudd til nye omsorgsplasser, dagaktivitet til personer med demens, rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistent og forsøksordning i utvalgte kommuner til statlig finansiering av eldreomsorg. Prislapp: 580 millioner kroner.
 • Et pilotprosjekt for behandling av ME- og fibromualgipasienter foreslås finansiert med 20 millioner kroner over statsbudsjettet. Det melder Dagbladet.
 • Regjeringen vil også, ifølge VG, åpne for at flere dyre medisiner skal kunne kjøpes på blå resept. Dette blir det avsatt 25 millioner kroner til.
 • Samtidig økes straffegebyret for manglende oppmøte til avtalt behandling på sykehus fra 320 til 640 kroner, melder Stavanger Aftenblad.

Kommuneøkonomi:

 • Regjeringen vil gi et veksttilskudd på 400 millioner kroner fordelt på 68 kommuner. Dette er for å sette kommuner med sterk befolkningsvekst i stand til å tilby nok skole- og barnehageplasser, melder NRK.

Skatt:

 • Formueskatten kuttes med 4,1 milliader kroner. Det erfarer VG.
 • Grensen for kjøp av varer i utlandet heves fra dagens 200 kroner til 500 kroner, melder TV2.
 • Samme kanal melder at de samlede skattelettene i statsbudsjettet kommer til å ligge på 8,6 milliarder kroner.

Justis og forsvar:

 • Statsbudsjettet setter av midler til 41 nye fengselsplasser i Norge, opplyser Høyre til NRK.
 • 32,6 millioner kroner skal brukes til å styrke helikopterberedskapen i Forsvaret. Det melder NRK. Pengene brukes til å innføre døgnbemanning på Bardufoss og Rygge.
 • Det blir foreslått å bruke 165 millioner kroner til å ansette 350 nyutdannede politifolk neste år. Det melder TV2.
 • VG melder om at det fra nyttår skal opprettes 69 nye juriststillinger. 50 av stillingene går til politiet mens 19 går til den høyere påtalemyndigheten. Prisen er på 51,4 millioner kroner.

Arbeidsliv:

 • VG melder at statsbudsjettet vil inneholde store endringer i uføretrygden som vil berøre 310 000 uføre i Norge. Hvilke øknomiske effekter dette vil ha er ikke kjent.

Barn, familie og utdanning:

 • Maksimalprisen på barnehager senkes med 500 kroner i måneden for familiene med lavest inntekt. Dette finansieres med en økning av prisen for alle andre med 100 kroner i måneden, får NRK opplyst. Ifølge Aftenposten må imidlertid lavtlønnede familier betale 175 kroner mer enn i dag per måned i et halvt år før prisene settes ned.
 • Regjeringen lover 160 millioner kroner til kvalitetsheving av barnehagene og flere barnehageopptak i året, får NRK opplyst.
 • I budsjettet foreslås det å øke bevilgningene til forskning med 600 millioner kroner neste år. Det melder TV2. Målet er 500 flere forskere innen fire år.
 • Ifølge VG skal det bevilges 15 millioner kroner ekstra til familievernskontorene i Norge.

Klima:

 • Regjeringen skal gi 200 millioner kroner til «Det grønne klimafondet». Det melder NRK.
 • Avskrivingsreglene for utbygging av vindkraft skal endres slik at det norske systemet blir mer i tråd med det svenske.
 • Regjeringen skal gi 650 millioner kroner for å sikre urfolk som lever i og av regnskogen, melder NRK.

Kultur og sport:

 • Det skal bevilges 605 millioner kroner til nytt Munch-museum, melder NRK.
 • Tippenøkkelen endres slik at breddeidretten får 64 prosent av tippemidlene, ikke 56 prosent slik som tidligere år.
 • Kulturminister Thorhild Widvey sier til NRK at de i statsbudsjettet setter av midler til å lage et toppsenter for kulturen, etter modell av Olympiatoppen i idretten.

Bistand:

 • Regjeringen skal bruke nær 2,4 milliarder kroner på utdanning av barn i kriseområder på neste års budsjett. Det melder NRK.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger