Hopp til innhold

Her blir slangen foret med en levende kanin

I høst ble det lov å eie slanger i Norge. Nå frykter Dyrevernalliansen at flere vil mate slanger med levende dyr.

Videosnutten varer i ti sekunder. Den viser en liten kanin innesperret i et terrarium, sammen med en Kongeboa. Kaninen snuser litt rundt, mens slangen ligger i angrepsposisjon. En mannsstemme sier:

– Når tar han den.

Så hugger slangen til og kveiler seg rundt kaninen.

Frykter mer ulovlig mating

– Ved å bli plassert i et bur med en slange, utsettes kaninen først for frykt. Så for en smertefull død, i det den blir kvalt til døde, sier Live Kleveland, jurist i Dyrevernalliansen.

Fra 15. august har det blitt lov å eie enkelte slanger i Norge. Dyrevernalliansen frykter at flere vil mate slanger med levende dyr, nå når flere skaffer seg reptiler.

– Mange av dem har ingen kunnskaper om disse reptilene. De har heller ingen kunnskap om eller interesse for fôrdyrene, hevder Kleveland.

Ulovlig

Videoen har fått Dyrevernalliansen og Norges Kaninforening til å reagere. Å fôre med levende dyr er ulovlig i Norge, og kan straffes med inntil ett års fengsel.

– Dette er særdeles alvorlig fordi det handler om å påføre dyr lidelse. Det er et åpenbart lovbrudd, og derfor har vi valgt å anmelde det, sier Kleveland.

Live Kleveland i Dyrevernalliansen

Live Kleveland, jurist i Dyrevernalliansen.

Foto: Dag Robert Johansen / NRK

Hun mener saken kan sammenliknes med den såkalte "Lukas-saken", der en mann ble dømt til 120 dagers fengsel for å ha druknet en hund. Han bandt den til et betongrør og kastet den i elva fra en bro.

«Vi vil for ordens skyld påpeke at dyrevelferdsloven ikke rangerer pattedyrarter i verdi, og at lovovertredelser rettet mot mus og kaniner derfor skal ansees som like alvorlige som overfor en hund.» skriver Kleveland i anmeldelsen.

Ikke første gang

I miljøkrimavdelingen hos Økokrim har de sett levende mating før.

Hans Tore Høviskeland i Økokrim

Hans Tore Høviskeland, leder i avdelingen for miljøkrim i Økokrim.

Foto: Odd Iversen / NRK

– Vi får med jevne mellomrom tips om denne typen straffbare handlinger, og det er også personer som er dømt for slike forhold, sier avdelingsleder Hans Tore Høviskeland.

Han vil ikke kommentere denne saken, ettersom den nå etterforskes av politiet. Han har heller ikke sett videoen, men på generelt grunnlag vil han si:

– Det å fôre en slange med et levende dyr, er en alvorlig overtredelse av dyrevelferdsloven.

Fikk ikke tak i vanlig fôr

Det vanlige er å fôre med allerede døde dyr som selges frosne hos dyrebutikker. Alternativt kan man selv ta livet av dyret, på lovlig måte.

Foring av slange med dødt dyr

SLIK GJØRES DET LOVLIG: I Oslo reptilpark fores slangene med døde dyr.

Foto: Martin Roalsø / NRK

NRK har vært i kontakt med slangeeieren, som ikke ønsker å stille til intervju. Han sier at han ikke foret slangen med kanin for underholdningens skyld, men fordi han mener en slange vet bedre enn ham hvordan en skal ta livet av et dyr. Han forteller at videoen er to år gammel, og at han har matet med levende kanin noen få ganger, når han ikke har fått tak i døde frosne dyr.

– Bare å be butikken bestille

– Dette argumentet eksisterer ikke, sier Camilla Bjerke.

Hun er styremedlem i Norsk Herpetologisk forening, interesseorganisasjonen for dem som er interessert i reptiler og amfibier. Hun mener det er enkelt å få tak i frosne dyr i dag, og tror verken levende foring er, eller kommer til å bli, et stort problem.

– Har ikke dyrebutikken frosne dyr, er det bare å spørre dem, så bestiller de det inn. Og er det vanskelig å få fatt i slangemat, så må man finne ut det før man eventuelt anskaffer seg en slange, sier hun.

Foreningen tar avstand fra levende foring.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger