Hopp til innhold

Hensynet til Nathan viktigst

UNE sier de er kritiske til den eksponeringen Nathan fikk under behandlingen i retten, og at det er derfor de ikke anker dommen.

UNE anker ikke Nathan-dommen på grunn av hensynet til gutten.

Nett-TV: Hensynet til barnets beste viktigst, sier UNE-direktør Ingunn-Sofie Aursnes.

Vi er kritiske til den eksponeringen et lite barn fikk under domstolsbehandlingen i retten. Den type eksponering av små barn har også Redd Barna advart mot, og vi har lagt vekt på det i dag, sier UNE-direktør Ingunn-Sofie Aursnes til NRK.

Hun mener det ville vært svært uheldig om det ble en ny runde i lagmannsretten.

– Det ville være uforsvarlig for gutten, sier hun.

I dag besluttet Utlendingsnemnda (UNE) at de ikke kommer til å anke dommen fra Oslo tingrett, etter at retten i går slo fast at UNEs vedtak i den såkalte Nathan-saken, må kjennes ugyldig.

Retten mener familiens avslag om oppholdstillatelse i Norge var ikke lovlig fordi UNE ikke hadde tatt nok hensyn til barnets beste.

Aursnes sier de er uenige med dommen, men at de ikke valgte å anke på grunn av hensynet til sju år gamle Nathan.

– At han ble så eksponert er til skade for ham, slik vi vurderer det. Vi er svært kritiske til at små barn blir eksponert på den måtens, sier hun.

Uenig med dommen

Oslo tingrett mener at nemnda begikk to feil da avslaget om beskyttelse og oppholdstillatelse på humanitært grunnlag ble opprettholdt. Den ene gjelder forvaltningens saksbehandling, den andre UNEs begrunnelse for det endelige avslaget på asylsøknaden, skriver NTB.

UNE-direktøren mener fortsatt at de i avslaget synliggjorde godt nok avveiningen mellom hensynet til barnets beste, og innvandringsregulerende hensyn.

– Vi er uenig i den vurderingen som kommer til uttrykk i dommen, hvor det fremgår at tingrettsdommeren mener at vi ikke har gjort en riktig avveining mellom hensynet til barnet beste og innvandringsregulerende hensyn, sier Austnes.

Glad for rask avgjørelse

Nathan

Nathan Eshete, sammen med mor Zinash Assefa og far Asfaw Eshete var onsdag svært glade over at Utlendingsnemnda ikke anker dommen fra Oslo tingrett.

Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix
Advokat Arild Humlen

Familiens advokat, Arild Humlen.

Foto: NRK

Familiens advokat, Arild Humlen, er glad for at UNE var så raske med å komme med en avgjørelse i saken.

– Det er klart at dette er noe som har preget familien i veldig stor grad, og at de slipper denne engstelsen i ankeperioden, det synes jeg er fortjenstfullt, sier han til NRK.

Han sier at mediebelastningen har vært stor.

– Det har vært en enormt krevende prosess, delvis fordi den har vært så mediefokusert, noe som selvfølgelig er en belastning, spesielt for Nathan, sier han.

Den norske staten, ved UNE, er dømt til å betale saksomkostninger på nesten 200.000 kroner. Nathan og familien kan heller ikke bli sendt ut av Norge før det foreligger en rettskraftig dom, heter det i dommen.

AKTUELT NÅ