Hopp til innhold

Polsk transportselskap slapp straff for ulovlig varetransport - nå endres reglene

Et polsk transportselskap ble tatt på fersk gjerning da de omlastet varer ulovlig inne i Norge for å få flere oppdrag her. Det fikk ingen følger.

Polske trailere på Kampenes

Politiet aksjonerte mot en åpenlys ulovlig omlastingsterminal i Sarpsborg i 2019. Likevel har det ikke endt med noen ting.

Foto: Transport og logistikkforbundet

NRK omtalte den store aksjonen i 2019, da politiet, Skatteetaten, Vegvesenet og Arbeidstilsynet sammen avslørte en «svart terminal», der last fra utlandet ble flyttet over til flere biler, som tok det videre dit det skulle.

Det er anledning å ta tre ekstra turer i Norge i løpet av en uke, dersom et vogntog kommer med last fra et annet land, såkalt kabotasjekjøring.

Ved å spre godset på flere biler, og utstyre disse med falske fraktpapirer på at godset hadde kommet med denne bilen fra utlandet, lurte de til seg mange flere oppdrag.

Reglene sier også at lastebilene må ut av landet en periode etter en ukes kjøring i Norge, noe operatøren unngikk ved å jukse med papirene.

Men saken ble henlagt, til tross for at den ulovlige omlastingen ble avslørt mens den pågikk på parkeringsplassen i Sarpsborg, og det ble gjort beslag i dokumenter

De eneste man oppnådde, var at den ulovlige virksomheten opphørte.

Politiadvokat Qasim Bhatti svarer at det handler om kapasitet.

– Det stemmer at de ikke har fått en påtalemessig reaksjon. Saken er henlagt på grunn av manglende saksbehandlingskapasitet i april 2020 og ikke påklaget.

Ifølge Bhatti har politiet ikke oppnådd kontakt med selskapet, og kommet til at det blir for ressurskrevende å kjøre sak via det polske rettsapparatet, som ville inkludert oversettelse av alle sakspapirer.

NRK har tatt kontakt med det polske selskapet for å få deres kommentar, men har foreløpig ikke fått svar.

– Hvordan er det mulig?

I transportbransjen ble henleggelsen av saken kjent i februar.

Svein Furøy

Svein Furøy i Transport og logistikkforbundet er oppgitt over at den utenlandske transportøren gikk fri.

Det var Transport og logistikkforbundet som hadde ført politiet på sporet av det omfattende jukset som foregikk på Kampenes.

Forbundsleder Svein Furøy spør seg om hvordan en så åpenbar sak kan bli henlagt.

– Her fikk de en ferdig etterforsket sak med all mulig dokumentasjon og der transportøren i tillegg ble tatt på fersken under aksjonen. Hvordan er det mulig at det ikke ender med noen ting?, sier han til NRK.

Juks med ekstraturer i Norge regnes for å være utbredt i transportbransjen.

Norges Lastebileierforbund, NLF, anslår at sju av ti ekstraturer i Norge skjer med manglende dokumentasjon.

Kontroll på tollstasjonen på Svinesund.

Daglig kommer en lang rekke utenlandske vogntog inn over grensa ved Svinesund. De har bare lov til å ta tre turer i løpet av en uke i Norge etterpå.

Foto: Christian Nicolai Bjørke / NRK

Tar oppdrag fra andre

Ifølge Lastebileierforbundet er det liten kontroll med at reglene overholdes, og dermed liten fare for å bli avslørt.

I noen regioner av landet er det høyt fokus på juks med ekstraturer for utenlandske vogntog, men samlet sett anslår bransjen at en forsvinnende liten andel blir avslørt.

Det polske transportselskapet drev i full åpenhet med omlasting til flere biler.

På den måten tok de ulovlige oppdrag på det norske transportmarkedet med en rekke biler, og kunne øke omsetningen.

Dette går i neste omgang ut over andre transportselskap som driver på lovlig vis.

Nye regler på gang

Nå sier Statens vegvesen at de har nye metoder på gang for å bekjempe transportjukset.

Avdelingsdirektør for utekontroll, Kjetil Wigdel, sier til NLFs blad Lastebil.no at det kan komme nye virkemidler på banen snart.

Kjetil Wigdel, Statens vegvesen

Kjetil Wigdel i Statens vegvesen ønsker seg høye bøter for transportører som jukser med ekstraturer i Norge.

Foto: Torstein Paulsen / Statens vegvesen

– I løpet av første kvartal i år regner vi med å legge fram en høring der vi foreslår å innføre gebyr for en del av de lovbruddene som i dag blir anmeldt. Gebyrsatsene vi foreslår vil ligge på samme nivå som i Sverige og Danmark.

Det kan bety at det vil koste 40–50 000 kroner når et vogntog stanses med et ulovlig transportoppdrag.

– Vi vil også ha anledning til å holde igjen kjøretøy fram til gebyret er betalt. Dette tror vi vil ha en større preventiv effekt enn anmeldelse, sier Wigdel

– Det er utfordringer

Samferdselsminister Knut Arild Hareide svarer dette om at det utenlandske transportselskapet «slapp med skrekken», da flere etater dukket opp en natt til mandag den marsdagen i 2019,

Knut Arild Hareide

Samferdselsminister Knut Arild Hareide venter på muligheten til å bøtelegge utenlandske transportører, og holde igjen kjøretøy når de bryter kabotasjereglene.

Foto: Kirsti Haga Honningsøy / NRK

– Saken viser at det er utfordringer. Dette er bakgrunnen for at vei og transportområdet er særlig omtalt i regjeringens reviderte strategi mot arbeidslivskriminalitet som ble lagt frem i februar 2021, skriver Hareide.

Han har også forventninger til at det skal komme forslag om mer direkte reaksjoner på stedet når lovbrudd avdekkes hos transportører. Allerede nå er det mulig å holde kjøretøy tilbake.

– Fra 1. januar 2021 kan kjøretøy holdes tilbake inntil gebyrer er betalt. Så skal forslaget om bøter i stedet for anmeldelse for juks med ekstraturer i Norge på høring denne våren.

AKTUELT NÅ