Hopp til innhold

Nakstad: – Tror ikke folk i Oslo forstår alvoret

Smittetallene i Oslo går jevnt oppover. Nå ber helsetoppen hovedstadens innbyggere ta mer ansvar. – Ikke usannsynlig at Oslo blir blant de rødeste byene i Europa, sier Nakstad.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad

BEKYMRET: Ifølge assisterende helsedirektør Espen Nakstad er det god kontroll på smittesituasjonen i Østfold og Bergen. Slik er det ikke i Oslo.

Foto: Vidar Ruud

– Jeg tror ikke folk i Oslo helt forstår alvoret. Smittetallene er høye. Det er ikke usannsynlig at Oslo blir blant de rødeste byene i hele Europa dersom utviklingen fortsetter som nå.

Det sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til NRK før han fortsetter:

– Nå ser det ut som folk har like mye kontakt med hverandre som i en normal situasjon. Mange er nok ikke flinke nok til å holde denne avstanden på en meter. Det gjør at smittespredningen kan skyte fart.

Nakstad sier situasjonen i hovedstaden er bekymringsfull blant annet fordi smittetrenden er jevnt økende, og er knyttet til mange forskjellige utbrudd.

Han sier at myndighetene nå er mer bekymret for Oslo enn Bergen.

– I Oslo har det vært jevnt stigende smittetall i flere uker i strekk. Oslo har blitt en rød by, og vi er litt bekymret fordi vi ser at det er ikke noe tegn til at tallene går ned. Det er fortsatt ganske mange lokale smitteutbrudd i Oslo. Vi er litt usikre på hvor lett det er å slå ned dette over tid, hvis det blir stadig flere små utbrudd i byen, sier Nakstad.

Her er tallene som bekymrer helsetoppen

I en pressemelding skriver Oslo kommune blant annet dette om situasjonen:

«Siste døgn er det registrert 68 nye tilfeller med covid-19 i Oslo. Smittetallene i Oslo har ligget stabilt på rundt 100 nysmittede per uke i august og begynnelsen av september. Forrige uke steg antallet til 210 nye tilfeller på en uke. Det har ikke vært registrert over 200 tilfeller en enkeltuke siden april.»

Det er de tallene som bekymrer Nakstad.

Oslo kommune skriver at de vurderer strengere tiltak allerede fra og med neste uke, for å begrense smitte.

Byrådsleder Raymond Johansen under en pressekonferanse i Oslo Rådhus om koronasituasjonen i Oslo.

Byrådslederen i Oslo, Raymond Johansen (Ap), sier smittesituasjonen i Oslo er bekymringsfull.

Foto: Vidar Ruud / Vidar Ruud

– Vi er bekymret over smitteutviklingen i Oslo, og følger situasjonen nøye. Avhengig av utviklingen de neste dagene vil vi vurdere å sette inn nye og strengere tiltak allerede neste uke, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Byrådslederen understreker likevel at de har god kontroll over situasjonen. Oslo kommune har høy testkapasitet og gode systemer for sporing og isolering av smittede, sier han.

– Men vi er helt avhengig av at alle i Oslo forstår alvoret i situasjonen, og bidrar til å få ned smittetallene, sier byrådslederen.

Espen Nakstad er også klar på at de som bor i Oslo må gjøre mer for å begrense smitteutbruddet. Han ber deg, meg og alle andre ta mer ansvar.

– Jeg tror ikke det er noen annen måte å snu utviklingen i Oslo enn at folk flest begynner å holde mer avstand og er litt flinkere til å være hjemme når de er syke.

Nakstad sier tallene vil falle av seg selv hvis osloborgerne klarer å opptre slik de gjorde gjennom våren.

– Det vi ser nå, er at testing og smittesporing hjelper. Vi klarer å identifisere og stoppe det etter hvert, men det drar seg ganske langt før man kommer dit fordi folk ikke holder nok avstand, sier Nakstad til NRK.

Det er Robert Steen (Ap), byråd for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo, helt enig i.

– Jeg deler Espen Nakstad bekymring over de økede smittetallene i Oslo. Jeg deler og hans analyse om at dette sannsynligvis er fordi at innbyggere i Oslo, som i resten av landet, begynner å bli litt mer avslappet i forhold de til grunnleggende smittevernrådene som gjelder så lenge vi har korona i samfunnet.

Han sier det kan bli aktuelt å innføre samme strenge tiltak som man har gjort i Bergen.

– Det vi ser er at Bergen har vært i en mer alvorlig situasjon enn det Oslo har vært i. De har gjort en del lokale tiltak som for eksempel å gå ned på gruppestørrelser i privat sammenheng, fra 20 til 10. De har begynt å registrerer alle som er på utesteder, restauranter og serveringssteder. Dette vil være tiltak som er naturlig å vurdere, dersom smitteøkningen fortsetter i Oslo, sier Steen.

Robert Steen

Robert Steen (Ap), byråd for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo.

Foto: Vidar Ruud / Vidar Ruud

Folkehelseinstituttet (FHI) skriver i en pressemelding at de opprettholder sin anbefaling om å bruke munnbind på kollektivtrafikk i Oslo der man ikke kan holde minst en meters avstand.

FHI understreker at avstand fortsatt er den viktigste faktoren for å forebygge smitte, og at munnbind ikke erstatter andre smitteverntiltak.

Fortsatt like farlig, og fortsatt ingen behandling

Det som har dratt opp statistikken etter sommerferien, er de yngre aldersgruppene. Dette kan blant annet skyldes at unge mennesker er mer på farten og i kontakt med flere mennesker gjennom en dag.

Det igjen gjør smitterisikoen høyere.

Men det er færre som blir innlagt og færre som dør av viruset. Har det blitt «snillere»?

– Nei. Vi har ingen holdepunkter for at viruset har blitt verken snillere eller mindre smittsomt. Det er nok i bunn og grunn de samme sykdomsfremkallende egenskapene viruset har nå som det hadde før. Vi har ingen holdepunkter for at det har blitt noen bedring, og vi har fortsatt ingen effektiv behandling mot dette, sier Nakstad.

Han sier at årsaken til at høyt antall smittede og et lavt antall innlagte på sykehus i forhold til i vår, er at mørketallene var formidable tidlig i pandemien. Nå testes mange flere, og da oppdages det også flere tilfeller.

– Den reelle smittebølgen i mars og april var veldig mye høyere enn det vi så. Man testet bare de mest alvorlig syke en periode, mens nå fanger vi opp veldig mange flere av mørketallene, også de med milde symptomer. Det er forklaringen på at vi foreløpig ikke ser en veldig dramatisk utvikling på sykehusene i Europa. Men den har begynt, og etter hvert vil også noe av den smitten som er blant yngre mennesker spre seg også til eldre mennesker. Hvis økningen fortsetter i total smitte, så vil vi snart få flere innleggelser og en mer bekymringsfull situasjon i hele Europa. Også på sykehusene, sier Nakstad.

AKTUELT NÅ