Mattilsynet innfører hastevedtak mot pelsdyrnæringen

Mattilsynet kom i dag med to hastevedtak og 13 varsler om vedtak rettet mot pelsdyrnæringen.

Pelsdyr
Foto: Joar Elgåen / NRK

Vedtakene kommer etter at organisasjonen Nettverk for dyrs frihet leverte 44 bekymringsmeldinger med bilder av hardt skadde pelsdyr til Mattilsynet i slutten av august. De siste to ukene har Mattilsynet fulgt opp disse meldingene med tilsyn.

LES: Tok skrekk-bilder på pelsdyrfarm (vi advarer mot sterke bilder)

LES: Sjekker pelsdyrfarmer på nytt

Vedtakene skal i hovedsak være knyttet til manglende skriftlige driftsrutiner, manglende utbedring og oppgradering av bur og innredning, manglende inngjerding, for dårlig rengjøring og mangel på aktivitetsobjekter i burene, kommer det fram i en pressemelding fra Mattilsynet.

– Overraskende mange avvik

Kristina Landsverk

Tilsynsdirektør Kristina Landsverk i Mattilsynet.

Foto: Cornelius Poppe / Scanpix

Mattilsynet har i dag levert en oppsummering til Landbruks- og matdepartementet om oppfølgingen av saken.

– Vi har ikke gjort funn av det omfang eller den alvorlighetsgrad som Nettverkets bekymringsmeldinger viser. Men Mattilsynet ser likevel alvorlig på at vi fant såpass mange avvik i forhold til regelverket. Dette er overraskende, siden denne tilsynsrunden har vært mye omtalt i media i forkant, sier tilsynsdirektør Kristina Landsverk i Mattilsynet.

LES: - Biletbevisa er falske

LES: - Må vurdere støtta til pelsfarmane

– Kan ha ryddet opp før tilsyn

Selv om Mattilsynet ikke har avdekket forhold av den alvorlighetsgrad som det innleverte materialet fra Nettverk for dyrs frihet viste, utelukker de ikke at slike avvik har skjedd.

– Mattilsynets tilsyn har vært mye omtalt – ikke minst i media. Vi kan derfor ikke utelukke at de pelsdyrgårdene som kan ha hatt denne typen avvik, har ryddet opp før Mattilsynet gjennomførte tilsynet, skriver Mattilsynet i oppsummeringen til Landbruks- og matdepartementet.

LES: - Håper de angrer bittert

LES: Sender fagfolk til pelsdyrfarmer

Et utkast til en ny forskrift for pelsdyrhold i Norge er ventet å bli lagt ut til høring innen utgangen av året. Dagens forskrift om hold av pelsdyr er fra 1998.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger