Hopp til innhold

Handal urolig – avslår søknader om streikeunntak

Det renner inn med krav om dispensasjoner fra skoler i streik til Utdanningsforbundet. Forbundsleder Steffen Handal sier søknadene er påfallende like og frykter politisk spill.

Steffen Handal

Utdanningsforbundets leder Steffen Handal sier mange søknader om unntak fra streiken er altfor generelle til å kunne innvilges.

Foto: Charlotte Haarvik Sanden / NRK

Vi får nå mange likelydende dispensasjonssøknader av svært generell karakter. De dreier seg ikke om enkeltsituasjoner eller enkeltelever, men omfatter alle elever og kontaktlærere på hele trinn, sier Handal til NRK.

Mange av søknadene avvises nettopp fordi de er så generelle. Nå er Handal urolig.

Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

-Hvis systemet utnyttes for å presse fram tvungen lønnsnemnd, så er det svært alvorlig, sier Steffen Handal i Utdanningsforbundet.

Foto: Tore Skaar / Utdanningsforbundet

Vi har grunn til å frykte at dette ikke er dispensasjonssøknader som kommer fra «gølvet» på den enkelte skole, men fra et nivå eller to oppover i systemet. Jeg frykter at det er ordførere, fylkesordførere og oppvekstsjefer som tar initiativet til disse søknadene.

Tror du det går mot tvungen lønnsnemnd nå?

Det er ingen grunn til å avblåse streiken med tvungen lønnsnemnd nå, sier Handal.

Hva er hensikten med å sende inn alle disse søknadene da?

Det liker jeg ikke å spekulere i. Hvis systemet utnyttes for å presse fram tvungen lønnsnemnd, så er det svært, svært alvorlig. Da skyver man elevene foran seg i et politisk spill, fortsetter Utdanningsforbundets leder.

Les også Ap-ordfører krever tvungen lønnsnemnd i lærerstreiken

Robin Kåss, ordfører (Ap), Porsgrunn

Avslår søknader

Det er Utdanningsforbundet og de to andre streikende lærerorganisasjonene som i tråd med spillereglene i arbeidslivet tar stilling til søknader om dispensasjon fra streiken. Slike søknader om unntak fra streiken kommer fra virksomheter som er rammet av den.

Hovedregelen er at det skal stå om liv og helse eller andre vitale hensyn, som i dette tilfellet enkeltelever med spesielle behov.

I løpet av helgen kom det inn 843 søknader om dispensasjon for mandag 26. september. Av disse kom 254 fra Bergen og Vestland fylkeskommune.

Vi ser en endring i måten kommuner og fylkeskommuner nå søker på. Søknadene er svært generelle, framholder Handal og Utdanningsforbundet.

På spørsmål om hvordan han begrunner beskyldningene som fremmes mot ordførere, fylkesordførere og oppvekstsjefer, svarer Handal som følger:

Grunnlaget er kontakten og tilbakemeldingene med våre tillitsvalgte og streikeledere. Vi innvilger ikke dispensasjonssøknader som er av helt generell karakter. Dette er spilleregler som partene i arbeidslivet er enige om.

Les også Kommunene sparer millionbeløp – elever og foreldre vil ha pengene tilbake

Senterpartipolitiker Kristian Leerstang-Salvesen og datteren Alma A. Salvesen.

Dobling

I forrige uke fikk Utdanningsforbundet 1866 søknader om dispensasjon fra streiken, hvorav 1775 ble innvilget. Det er nesten en dobling fra uken før, da antallet var 1043. Av disse ble 940 innvilget, skriver Aftenposten.

Kommunene og fylkeskommunene har selv et ansvar for den helsemessige siden ved å ta vare på elever som trenger særlig oppfølging, sier Handal.

– Men streiken har vel konsekvenser for alle elever som rammer, ikke minst på skoler som har vært i streik i flere uker?

Streiken har konsekvenser for alle elever som er berørt. Men systemet med dispensasjoner er ment å ivareta enkeltelever med særskilte behov. Vi innvilger slike søknader. Lærernes streikerett kan ikke begrenses av generelle bekymringer om elevers psykiske helse.

– Nå er det nok

Streikende lærere i Porsgrunn kommune er blant dem som har fått dispensasjonssøknader til behandling, også søknader som Utdanningsforbundet mener er altfor generelle i formen til å innvilge.

Kommunen styres av ordfører Robin Kåss fra Arbeiderpartiet, som tidligere i dag gikk ut med krav om tvungen lønnsnemnd.

– Nå er det nok, streik er en demokratisk rettighet, men det er også en menneskerett å få skolegang, sier Robin Kåss (Ap).

Han sier kommunen får flere illevarslende meldinger fra foreldre, barnevern, psykologer og kommuneadministrasjonen.

– Regjeringen har en plikt å beskytte liv, helse og viktige samfunnsfunksjoner. De bør etter min mening ikke vente lenger med å gripe inn, mener ordføreren.

Steffen Handal liker dårlig budskapet fra Porsgrunn-ordføreren:

Robin Kåss er som ordfører part i saken. Han er en av dem som har gitt KS mandat i lønnsoppgjøret. Han bør bruke sin innflytelse inn i KS-systemet framfor å rope om tvungen lønnsnemnd, sier han.

Tror på streikeslutt

Kristine Nergaard fra forskningsstiftelsen Fafo tror ikke lærerstreiken kommer til å vare veldig mye lenger. Dersom partene ikke blir enige, kommer regjeringen til å gripe inn med tvungen lønnsnemnd, tror arbeidslivsforskeren.

– Om vi snakker denne uka eller neste uke, er litt vanskelig å si. Det er så mange som er berørt, sier hun.

Nergaard begrunner med at det etter hvert har kommet bekymringer fra flere hold. I tillegg til lokale reaksjoner flere steder har også Barneombudet uttrykt bekymring.

Forskeren sier tvungen lønnsnemnd er en av tre mulige veier ut av streiken.

– Enten kan de gjøre et nytt forsøk hos Riksmekleren. De kan også overlate oppgjøret til en frivillig nemnd så noen andre får bestemme. Tvungen lønnsnemnd er riset bak speilet, sier hun.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger