Gransking avviser ulovlige senaborter

Fostre med misdannelser er ikke blitt abortert i strid med loven, viser en gransking Helsedirektoratet har gjennomført.

Ultralyd

I Norge går den absolutte grensen for abort etter 21 uker og seks dager i svangerskapet. Helseministeren ba i sommer om at sju aborter gjennomført etter uke 22 i svangerskapet, skulle undersøkes.

Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

I sommer ba helseminister Bent Høie om at sju aborter gjennomført etter uke 22 i svangerskapet, skulle undersøkes.

Årsaken var mistanke om at abortene kunne ha skjedd i strid med loven.

Hjertefeil og klumpfot

I Norge går den absolutte grensen for abort etter 21 uker og seks dager i mors liv. Etter det kan abort bare skje hvis fosteret har så alvorlige misdannelser at det ikke kan leve opp, eller dersom svangerskapet medfører en overhengende fare for kvinnens liv og helse.

Bakgrunnen for granskingen var at informasjon fra Medisinsk fødselsregister viste at fostre med misdannelser kunne ha blitt abortert etter den absolutte grensen, selv om de var levedyktige.

Fostrene hadde blant annet hatt hjerte– og nyrefeil, ryggmargsbrokk, misdannelser i ansiktet og klumpfot, misdannelser som ikke nødvendigvis er dødelige.

– Ut fra diagnosene er ikke alle tilstandene uforenlige med liv. Men alvorlighetsgraden for en diagnose kan variere enormt, sa den erfarne nyfødtmedisineren og professoren Trond Markestad i sommer.

Gransking: Hadde kompliserte misdannelser

Nå har Helsedirektoratets gransking vist at fostrene hadde så store misdannelser at det var lovlig å abortere dem – også etter den absolutte grensen for abort.

I rapporten fra direktoratet heter det at gjennomgangen har avdekket at alle sakene var mer sammensatte enn det som fremkom av opplysningene i Abortregisteret:

«På grunn av kombinasjonen av alvorlige diagnoser/kompliserende avvik var fostrene ikke å anse som levedyktige på det tidspunkt svangerskapsavbruddet fant sted,» skriver Helsedirektoratet og konkluderer med at fostrene hadde tilstander som «var klart uforenlige med liv».

Helsedirektoratet understreker også at fordi det kan være snakk om alvorlige tilstander som hver for seg kan være forenlige med liv, men som til sammen gjør tilstanden så komplisert at barnet ikke vil kunne overleve, må hvert enkelt foster vurderes individuelt og helhetlig før senaborter.

De siste årene er det avdekket gjentatte feiltolkninger og brudd på abortloven i Norge. NRK har blant annet fortalt hvordan det i løpet av en tiårsperiode ble utført 17 ulovlige senaborter på friske fostre.

En uavhengig ekspertgruppe som har gransket abortloven, har også slått fast at det har vært betydelige ulikheter og uklarheter i hvordan loven forstår og praktiseres.

SISTE NYTT

Siste meldinger