Hopp til innhold

Angriper Aps behandling: – Giske er forsvarsløs

Trond Giskes advokater går til frontalangrep på Arbeiderpartiets behandling av varslingssakene, etter at partiet i en pressemelding torsdag kveld konkluderte med at den tidligere nestlederen har brutt partiets retningslinjer.

Christopher Hansteen sier Arbeiderpariet skyver bevisbyrden over på Trond Giske.

TIL ANGREP: Gjennom sine advokater går Trond Giske til frontalangrep på Arbeiderpartiets behandling i varslingssakene mot han. De mener at han ikke har fått kommet til orde min sin versjon.

– Giske er sjokkert over behandlingen i denne saken, og jeg forstår at han reagerer, sier hans advokat Christopher Hansteen.

Han og advokat Frode Sulland mener Ap har konkludert uten å la Giske komme med sin versjon.

Arbeiderpartiets landsmøte 2017

TRAKK SEG: Trond Giske trakk seg som nestleder og finanspolitisk talsperson i Ap etter varslingssakene mot han.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Når man ikke avventer hans tilsvar, mangler kontradiksjon, så er konklusjonen gitt. Han er forsvarsløs, sier Hansteen.

Han påpeker at det hele skjer i en situasjon der Giske er sykmeldt og utsatt for et enormt press.

Det er advokatene Christopher Hansteen og Frode Sulland som uttaler seg om dette på Giskes vegne.

– Vi stiller oss kritiske til at Arbeiderpartiet i realiteten opptrer både som etterforsker og dommer i sakene, uten å ha den uavhengighet som er nødvendig for å opptre uhildet i begge relasjoner, sier Hansteen.

– Skulle få komme med et ordentlig tilsvar

Advokatene sier at Giske - på et innledende stadium - hadde to møter med partiledelsen om sakene.

De hevder de at det var uttalt ved flere anledninger at Giske skulle få komme med et ordentlig tilsvar før partiet tok stilling.

Advokaten sier de 12.januar fikk lese gjennom det partiet hadde til da, men at de ikke har fått utlevert varslene eller annet bevismateriale.

– På dette grunnlaget har vi ikke kunnet ivareta Giskes versjon.

– Men Ap sier at dere har hatt fullt innsyn hele veien, dermed også mulighet for tilsvar?

– Det er en sannhet med mange modifikasjoner. Vi kan ikke bidra med hans versjon om han ikke er frisk nok til å kunne gjøre det selv, sier Hansteen.

Giskes advokat

ADVOKAT: Christopher Hansteen og Frode Sulland sier på vegne av Giske at han er sjokkert over behandlingen i varslingssakene mot han i Arbeiderpartiet.

Foto: CHRISTIAN KRÅKENES

Giske mener det er feil i flere varsel

Advokaten hevder Giske ved flere anledninger varslet at han har supplerende bevis å komme med, som vil kunne tilbakevise enkelte påstander.

– Konklusjonen er basert på ensidig innhenting av bevis, og det er vårt inntrykk at det man har tatt utgangspunkt i er å forsøke å finne bevis for å underbygge varslernes versjoner, sier Hansteen.

Giske og advokatene mener dermed at det er andre gode grunner som tilsier at Arbeiderpartiet burde ha avstått fra å avsi «dom»:

– Slike saker reiser kompliserte bevisspørsmål om mellommenneskelige forhold, og hensynene til rettssikkerhet og uavhengighet tilsier derfor at konkrete saker med påstander om seksuell trakassering tilbake i tid primært behandles av domstolene med de avanserte prinsipper for bevisføring og bevisvurdering som der gjelder.

– Arbeiderpartiet kan ikke opptre uavhengig

De mener at Ap bryter et grunnleggende rettssikkerhetsprinsipp når konklusjonene trekkes uten det de mener er et tilstrekkelig tilsvar fra Giske.

– Enda mer alvorlig blir når partiet har lagt opp til at varslerens forklaring legges til grunn, og at det er Giskes ansvar å bevise sin uskyld. Arbeiderpartiet er ingen uavhengig instans og kan ikke opptre uhildet.

– Mener dere saken heller burde bli behandlet i en domstol?

– Det kan jeg ikke si på generelt grunnlag, men en domstol ville være bedre egnet i en slik sak, som stiller avanserte spørsmål for bevisføring og bevisvurdering.

«Arbeiderpartiet vurderinger er videreformidlet til den enkelte varsler og Trond Giske. Arbeiderpartiet vil av hensyn til de berørte ikke gi ytterligere kommentarer til de enkelte varslene», heter det i pressemeldingen fra Ap.

Det påpekes videre at Giske allerede har trukket seg fra sine verv i partiet, og at det derfor ikke er aktuelt med noen ytterligere reaksjon fra partiets side.

Ifølge Arbeiderpartiet har Giske vært forelagt innholdet i varslene.

– Hans advokater har hatt tilgang til alt materiale i sakene og har hatt løpende kontakt med partiets advokat, heter det videre i pressemeldingen fra Ap.

Mener Giske at anklagene mot ham er politisk motivert?

– Det har jeg ingen kommentar til, sier Hansteen.

Han har heller ingen kommentar til om Giske ønsker omkamp om nestledervervet i partiet.

Se hele intervjuet med APs nestleder Trond Giske i Dagsrevyen.

BEKLAGET: Trond Giske beklaget upassende oppførsel, i Dagsrevyen før jul.

AKTUELT NÅ