Hopp til innhold

Full forvirring om myr-forbud

Det er bare å holde tunga rett i munnen når man snakker om hvilke partier som vil hva med norske myrlandskap.

Myr, Ørskogfjellet

GASSLAGRING: Det lagres mye klimagasser i myrene. Derfor mener mange at de bør bli stående urørte.

Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

For knapt ett år siden vedtok Stortinget å forby å gjøre myrer om til åkre. For som kjent, myrene lagrer enorme mengder CO₂.

Men Senterpartiet er imot. Derfor skal Stortinget 18. mai behandle et forslag om å oppheve forbudet. Partiet mener matberedskapen er viktigere, og at det er mulig å dyrke i myr uten å slippe ut store mengder karbon.

Så skrev både Vårt Land og NRK at Arbeiderpartiet vil støtte Senterpartiet. Med støtte også fra Frp har forslaget flertall, ble det konkludert.

– Dette er egentlig en videreføring av vårt forslag, som er motsatt av det som gjelder i dag. Vi mener det er viktigere å åpne opp for muligheten til å produsere mat på myrområder, enn å bygge der, sa Terje Aasland (Ap) til NRK.

Sjokkerte Sabima

– Vi er sjokkerte, skuffet og sinte. På naturens og på klimaets vegne. Vi hadde forventet mer av Ap, svarte Christian Steel i miljøorganisasjonen Sabima.

Tirsdag fyrte han av mot Terje Aasland i debatt i Dagsnytt 18 hos NRK. Men så ble ikke debatten helt slik han hadde ventet.

Christian Steel, Sabima

Christian Steel er generalsekretær i miljøorganisasjonen Sabima.

Foto: Sabima

– I dag er det kun en forskrift om nydyrking, med en rekke dispensasjonsmuligheter, begynte Aasland.

– Derfor vil vi lovfeste en beskyttelse av myra. Vi kommer til å foreslå at søknader om både nydyrking og nedbygging av myr kan skje kun gjennom en helhetlig plan godkjent av kommunen, som ivaretar hensynet til klima, natur og kulturlandskap.

Mer restriktiv

– Men hvem skal ha siste ord når det gjelder utbygging av myr. Er ikke det fortsatt kommunene?

– Det er sånn at staten sitter med en innsigelsesrett her. Så hvis ikke kommunen håndterer dette ansvaret i tråd med hensynet til naturen, så kan staten si nei.

Terje Lien Aasland

Terje Aasland (Ap) er andre nestleder i næringskomiteen på Stortinget.

Foto: Anne Longvik / NRK

Dere vil altså ikke ha et totalforbud, men en restriktiv praksis?

– Vi vil ha en mer restriktiv praksis enn det vi har bak oss i året som har gått. For med dagens regelverk er det fritt fram for å gjøre unntak.

– Støtter eller støtter dere da ikke Senterpartiets forslag?

– Nei, vi støtter ikke Senterpartiets forslag. Vi har et bedre forslag som går på å stadfeste gjennom lov en beskyttelse av myra. Det blir en bedre beskyttelse enn det som har vært, svarer Aasland.

Parkerte debatten

Og dermed var sjokket over for Sabima:

– Nei nå vet jeg ikke hva jeg skal gjøre med debatten her. For det høres ut som Ap mener noe annet enn det de sa til Vårt Land. Det er i så fall veldig gledelig og i tråd med det som Ap har sagt i programmet sitt, at vi må ta bedre vare på myr.

Ifølge Steel høres forslaget fra Aasland ut som både klok og fornuftig forvaltning av naturen.

– Da regner vi med at Senterpartiets forslag blir nedstemt. Så må vi bare få full fart på forbud mot nedbygging, få slutt på torv i hagejord og få mer restaurering av ødelagte myrer, sier Steel.

Regjeringen forbyr bøndene å dyrke mat i myrområder: – Vil ramme landbruket hardt – NRK

AKTUELT NÅ