Hopp til innhold

Frykter en framtid der flyene har palmeolje på tanken

Den internasjonale luftfartsorganisasjonen vil bytte ut alt fossilt drivstoff for fly med biodrivstoff. – Det kan bety døden for regnskogen, advarer Regnskogfondet.

United Airlines' Ecologically Friendly "Flight For The Planet" Arrives At LAX

Fly på biodrivstoff kan bli døden for regnskogen, frykter Regnskogfondet.

Foto: Mario Tama / AFP

CO₂ i atmosfæren
425,4 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

Mens flyskammen herjer og ungdommen demonstrerer mot klimaendringene, har luftfartens øverste ledere vært samlet til generalforsamling i Montreal.

Signalene fra Den internasjonale luftfartsorganisasjonen (ICAO) peker sterkt mot beslutninger som kan få store konsekvenser for regnskogene.

Luftfartsnæringen har satt seg som ambisjon å halvere sine CO₂-utslipp innen 2050, og det samtidig som flytrafikken er ventet å doble seg. Sentralt i denne visjonen er et nesten totalt skifte fra fossilt til biologisk basert drivstoff.

– Det blir en dyster fremtid for regnskogen, dersom luftfarten ikke tar avstand fra råstoffer som palmeolje og soya, som har svært høy risiko for avskoging, advarer Nils Hermann Ranum i Regnskogfondet.

Palmeoljeplantasje på Sumatra

Regnskog må vike plassen for palmeoljetrær på Sumatra i Indonesia. Palmeolje og soya er i dag de billigste og best tilgjengelige råstoffene for biodrivstoff til fly.

Foto: Achmad Ibrahim / AP

Truer område på størrelse med Belgia

Regnskogfondet har laget en rapport om biodrivstoff i luftfarten.

Den konkluderer med at økt etterspørselen etter palmeolje og soya i luftfarten kan føre til tap av 3 millioner hektar tropisk skog, et område tilsvarende Belgia.

De billigste og mest tilgjengelige råstoffene for biodrivstoff til fly i dag er nemlig palmeolje og soya, og det bekymrer Regnskogfondet.

Nils Hermann Ranum

Nils Hermann Ranum i Regnskogfondet frykter at klimaambisjonene til Den internasjonale luftfartsorganisasjonen skal virke mot sin hensikt.

Foto: Regnskogfondet

Luftfartens ambisjoner om reduserte utslipp risikerer å føre til det motsatte, på grunn av massive ødeleggelser av regnskogen. I tillegg kommer tap av naturmangfold, advarer Nils Hermann Ranum i Regnskogfondet.

Etterspørselen etter biodrivstoff vil med dette kunne komme til å øke med 50 prosent for palmeolje og 60 prosent for soya i 2030.

Bør gjøre som Norge

Nå haster det å få på plass insentiver i alle land, slik at flyreisene våre ikke bidrar til å ødelegge regnskogen, mener Regnskogfondet, og peker på Norge som et eksempel til etterfølgelse.

Tidligere i år bestemte regjeringen at alt flydrivstoff i Norge skal inneholde minst 0,5 prosent biodrivstoff i 2020. Målet til regjeringen er å øke dette til 30 prosent i 2030.

Helt avgjørende er det at Norge utelukker drivstoff laget av mat- eller fôrvekster, og bare tillater råstoffer som avfall og rester.

– Norge bidrar ikke til den massive avskogingen som er omtalt i vår rapport, sier Ranum til NRK.

Det norske påbudet om innblanding av biodrivstoff i flydrivstoffet er det første i verden noensinne. Andre land som tenker på det samme, bør gjøre som Norge, og utelukke drivstoff med høy avskogingsrisiko, mener Regnskogfondet.

– Liten grunn til bekymring

Det statlig eide selskapet Avinor, som er Norges største flyplasseier, synes det er viktig at Regnskogfondet er på vakt, og berømmer den nye rapporten.

Men Avinor mener det er liten grunn til bekymring dersom den europeiske luftfartsbransjen får gjennomslag for sitt syn.

Olav Mosvold Larsen

Olav Mosvold Larsen, leder for klimaprogrammet i Avinor

Foto: Avinor

– Det finnes gode alternativer til biomasse fra regnskog, og det er laget gode sertifiseringssystemer. Det er viktig at det kommer frem at norsk luftfartsbransje ikke vil bruke drivstoff som truer regnskogen, sier Olav Mosvold Larsen, leder for klimaprogrammet i Avinor.

Så langt er det ikke kommet noen signaler fra ICAO om å forby biodrivstoff som truer regnskogen. Men ICAO sier til NRK at de jobber med å lage en liste av kriterier som skal sikre at fremtidens flydrivstoff er bærekraftig.

– Vi bør avvente resultatene fra dette arbeidet før vi konkluderer om det er noen fare for regnskogen, konkluderer Mosvold Larsen i Avinor.

William Raillant-Clark, pressekontakt hos ICAOs generalsekretær, peker på at det allerede finnes bærekraftssertifisering for biodrivstoff som drivstoffleverandører kan velge å operere etter.

International Civil Aviation Organization (ICAO) headquarters in Montreal

International Civil Aviation Organization (ICAO) sitt hovedkarter er i Montreal i Canada.

Foto: Christinne Muschi / Reuters

AKTUELT NÅ