Hopp til innhold

Frykter Airbnb tar boliger fra studenter

Arbeiderpartiet og Norsk Studentorganisasjon frykter at Airbnb-utleie spiser seg inn på studentboligmarkedet.

Marianne Aasen

Marianne Aasen (Ap) mener Kunnskapsdepartementet må komme på banen for å finne ut av hva som skjer i leiemarkedet.

Foto: Su thet mon / NRK

Det er i underkant av to uker til skolestart og fortsatt står flere tusen studenter uten et sted å bo. Ventelistene på studentboliger er rekordlange, med nesten 7000 på venteliste bare i hovedstaden.

Marianne Aasen (Ap) mener Kunnskapsdepartementet må komme på banen for å finne ut av hva som skjer i leiemarkedet.

– Når det gjelder studentboliger i Oslo har det i hvert fall blitt dårligere dekningsgrad. Og det har ikke blitt veldig mange flere studenter, så vidt jeg vet, siden det ikke har blitt opprettet mange flere studieplasser. Det viser at det kan ha skjedd noe i markedet og dette mener jeg Kunnskapsdepartementet må finne ut av, sier Aasen.

Vil kartlegge situasjonen

Hun frykter at stadig flere huseiere velger Airbnb-løsninger fremfor å leie ut til studenter, og får støtte fra Norsk Studentorganisasjon (NSO).

Marianne Andenæs

Også Norsk Studentorganisasjon er bekymret for at Airbnb-utleie ødelegger for studentene.

Foto: SKJALG BØHMER VOLD / NSO

– Vi er bekymret for at boliger som kunne vært leid ut til studenter nå går til korttidsleie, sier Marianne Andenæs, leder for NSO – og viser til et tilfelle i Bergen hvor nettopp det har skjedd.

– Det er viktig å få mer informasjon om omfanget, slik at vi kan vurdere hvorvidt det bør gjøres spesifikke tiltak, sier hun.

Aasen mener Kunnskapsdepartementet må kartlegge situasjonen.

– Jeg mener man må kartlegge leiemarkedet på en annen måte og se konsekvensene av det som nå kanskje er i ferd med å skje. Hvis delingstjenester forstyrrer i for stor grad så er det en ny problemstilling som vi må ta på alvor.

Ukjent med problemet

Bjørn Haugstad, statssekretær i Kunnskapsdepartementet, sier de vil undersøke situasjonen dersom det viser seg at det har vært en forverring.

Bjørn Haugstad.

Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet sier de har tett dialog med studentsamskipnadene.

Foto: Marte Garmann

– Det er første gang jeg hører spekulasjoner om at Airbnb er et problem for studenter, særlig fordi Airbnb først og fremst vil være aktuelt i folks ferie og da er stort sett også studenter på ferie, sier han, og legger til:

– Vi har tett kontakt med studentsamskipnadene rundt omkring i landet for å få oppdatert informasjon om hvordan det ser ut og hvis den informasjonen viser at det er en forverring, vil vi måtte sjekke ut hva den forverringen skyldes.

Flere studentboliger framover

– Er det ikke viktig å være proaktive når slike tilbud kommer på banen?

– Jeg føler vi er det, når vi har mer enn doblet innsatsen for å bygge nye studenthybler.

Han understreker at de også vil fortsette innsatsen fremover.

– Per år vi har gitt penger til 2200 nye hybelenheter hvert år, og så tar det tid fra pengene blir bevilget og fordelt til boligene står der og studentene kan få nøkkel til døra. Så vi regner med at situasjonen vil bedre seg, men som sagt tar det litt tid og vi tenker å opprettholde dette trykket.

AKTUELT NÅ