Listhaug ber Støre granske regjeringens pendlerboliger

– Det handler om tilliten til politikere, sier Frp-leder Sylvi Listhaug. Listhaug mener statsminister Jonas Gahr Støre må starte gransking av regjeringsapparatets bruk av pendlerboliger.

Sylvi Listhaug

GRANSKING: Frp-leder Sylvi Listhaug ber statsminister Jonas Gahr Støre granske regjeringsapparatets bruk av pendlerboliger

Foto: Torstein Bøe / NTB

– Jeg synes det er litt underlig at ikke statsministeren allerede har tatt initiativ til å gå igjennom regelverket knyttet til statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere, for å se om regelverket er fulgt, om regelverket er mangelfullt og at man også setter i gang en prosess på regjeringshold.

Det sier leder av Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug til NRK.

– Det utfordrer jeg Støre til å gjøre, slik at vi også får avdekket om det er forhold der, sier Listhaug.

– Handler om tillit

Torsdag kalte stortingspresidenten inn de parlamentariske lederne til oppvaskmøte og varslet full gjennomgang av alle Stortingets ordninger for pendlerboliger. Samme dag ble det klart at Skatteetaten skal sjekke praksisen for pendlerboliger både på Stortinget og i regjeringsapparatet (Statsministerens kontor).

Listhaug mener det er bra at skatteetaten nå skal gjøre kontroller hos regjeringsapparatet, men hun etterlyser likevel at Støre setter i gang en egen gransking av regjeringsapparatets ordninger for pendlerboliger.

– Det handler om tilliten til politikere, totalt sett, og regjeringsapparatet er definitivt en del av det, sier Listhaug.

Mistenker du at det finnes folk i regjeringsapparatet som har pendlerleiligheter i strid med regelverket?

– Nei, det har jeg ikke noe grunnlag for å si, men vi har lært oss, hvert fall på Stortinget, gjennom de sakene som har kommet, at vi har fått oss overraskelser. Det har vært mange saker som har vært uheldige. Her handler det om tilliten til politikken, til politikere og regjeringsapparatet er jo definitivt en del av det, sier Listhaug.

Støtte fra Rødt og SV

Parlamentarisk nestleder i Rødt, Marie Sneve Martinussen stiller seg bak Listhaug.

– Etter høstens maraton av pendlerleilighetskandler, så er det helt klart at hver stein må snues. Det gjelder også den tidligere Høyre-regjeringens bruk av pendlerleiligheter og tidligere regjeringer, sier Martinussen.

I likhet med Listhaug mener Martinussen dette handler om tilliten til politikerne.

– Det er viktig at man ikke lukker øynene for det som kanskje kan være liknende misforståelser hos regjeringsmedlemmer også, sier Martinussen.

Marie Sneve Martinussen

MARATON AV SKANDALER: Parlamentarisk nestleder i Rødt Marie Sneve Martinussen stiller seg bak Listhaugs initiativ etter det hun omtaler som et maraton av pendlerleilighetsskandaler.

Foto: Christopher Isachsen Sandøy / NRK

Visepresident på Stortinget for SV, Ingrid Fiskaa sier SV synes det er positivt med alle forslag som kan skape mer tillit til både Stortinget og regjeringsapparatet.

– Vi synes det er på høy tid at vi får en gjennomgang også av de ordningene som gjelder for de i regjeringsapparatet, på linje med den gjennomgangen vi skal ha nå for stortingsrepresentantene, sier Fiskaa.

Fiskaa sier dette er viktig for at det skal være likhet for loven

– Og at vi skal ha ordninger som er rimelige og vi skal passe på at de som eventuelt har fått for mye av noe slag, i strid med regelverket, selvfølgelig skal måtte betale eller skatte det, alt ettersom, sier Fiskaa.

SVs stortingskandidat

PÅ HØY TID: Visepresident på Stortinget for SV, Ingrid Fiskaa sier det er på høy tid med en gjennomgang.

Foto: Javad M.Parsa / NT

Pendlerbolig avgjørende

Utsagnet til Listhaug handler ikke om å bli kvitt pendlerboliger, men å gjennomgå praksisen for ordningen.

Tord Lien jobber i dag som Regiondirektør i NHO Trøndelag, men har tidligere sittet på Stortinget for Frp. Mellom 2013 og 2016 var han olje- og energiminister i regjeringen Solberg. Lien vil ikke uttale seg om denne enkeltsaken, men han understreker hvor viktig pendlerbolig er for folkevalgte utenfor det sentrale østlandet.

– Pendlerbolig mener jeg har helt avgjørendes betydning for nettopp å ha muligheten til å ivareta valgkretser utenfor det sentrale østlandsområdet sine interesser på Stortinget. Samtidig som du opprettholder muligheten for å ha et familieliv og opprettholde kontakten med de samme valgkretsene du er valgt for å representere, sier Lien.

Olje- og energiminister Tord Lien

VALGKRETSER: Tidligere statsråd og stortingspolitiker Tord Lien mener pendlerboliger er avgjørende for å ivareta valgkretser utenfor det sentrale Østlandet.

Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

Lien synes det er synd om pendlerboligsaken fører til at politikere som ikke har de økonomiske midlene til å betale for to bopeler, ikke får mulighet til å bli boende i valgkretsen sin.

– Det vil jeg synes er trist og jeg mener at det er på grensa til å være en utfordring for demokratiet, sier Lien.

– Lett å være etterpåklok

Pendlerboligsakene har pågått i flere år og Listhaug og Frp har selv sittet i regjering, uten at de gjorde noe med dette. Listhaug mener det siste året har vist at man må ta tak.

– Det er lett å være etterpåklok, men det viktigste nå er at vi får ryddet opp, gransker de sakene som ikke har vært undersøkt og at vi får gjort noe med regelverket, slik at vi får gjenoppbygget tilliten til folk flest, sier Listhaug.

Listhaug sier det har vært sterke reaksjoner på denne saken.

– Jeg vet mange lurer på om det er en ukultur på Stortinget. Dette er forhold som vi ikke kan leve med og som det må ryddes opp i, sier Listhaug.

Listhaug sier regjeringen bør vurdere å se på regelverket bakover i tid og se på enkeltsaker.

Da risikerer du jo at det kanskje ramler noen skjeletter ut av FrPs skap også?

– Ja, men det får det heller gjøre. Nå er ikke det viktigste å beskytte de som ikke følger reglene, sier Listhaug.

Dette handler ikke om partipolitikk, men om tilliten til Stortinget og det politiske systemet, ifølge Listhaug.

– Der må vi alle ta ansvar, sier Listhaug.

SMK: Ikke avdekket feil

Statsminister Jonas Gahr Støre ønsket ikke å stille til intervju i saken. Kommunikasjonssjef ved Statsministerens kontor (SMK) Anne Kristin Hjukse skriver i en e-post til NRK at SMK tildeler pendlerbolig til statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere som oppfyller kravene for dette:

«Verken SMK eller media har så langt avdekket feil ved tildeling av pendlerboliger eller i SMKs innberetninger av fordelen av fri pendlerbolig til skattemyndighetene. Dersom det i løpet av året fremkommer nye opplysninger som innebærer at vilkårene for skattefri pendlerbolig ikke lenger er oppfylt, slik tilfellet var med statsråd Ropstad, sender SMK inn korrigerte opplysninger til skattemyndighetene.»

Hjuske opplyser at SMK vil bidra med den informasjonen Skatteetaten måtte ha behov for, og viser til det statsminister Jonas Gahr Støre tidligere har uttalt om denne kontrollen:

– Vi politikere er helt avhengige av tillit. Det har i høst vært mye oppmerksomhet om politikere og pendlerleiligheter. Derfor er det fint at Skatteetaten vil se nærmere på dette. Kontroll kan bidra til økt tillit, sa Støre

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger