Hopp til innhold

Frp og Venstre fortsatt uenige om detaljer i bompengeavtalen

Fredag ble bompengekonflikten som splittet regjeringen tilsynelatende lagt død. Mandag morgen krangler Frp og Venstre videre om hvem som egentlig vant dragkampen.

Nestleder i Frp, Sylvi Listhaug, er kritisk til planene Venstre har i Oslo. Hun møtte Ola Elvestuen til debatt i Politisk kvarter.

– UAKTUELT: Nestleder i Frp, Sylvi Listhaug, er kritisk til planene Venstre har i Oslo. Hun møtte Ola Elvestuen til debatt i Politisk kvarter mandag morgen.

– Det er for mange politikere som ønsker å tre løsninger ned over hodet på folk, som rett og slett gjør hverdagen deres mye vanskeligere. Det er ikke oppgaven til politikerne.

Slik fyrer Sylvi Listhaug løs mot regjeringspartner Venstre, bare en snau helg etter at Frp omsider ble enige med Venstre om bompenger.

Rett før midnatt fredag kom løsningen i den betente bompengestriden, etter at statsminister Erna Solberg ba Venstre og Frp si ja til en avtale – eller gå ut av regjeringen.

Allerede kort tid etter at avtalen lå på bordet, kalte Venstre avtalen «en seier for klima og kollektiv», samtidig som Frps samferdselsminister Jon Georg Dale skrev på Twitter at «bilistene vant».

– Forkjærlighet for bilistene

Mandag morgen er partene fortsatt like uenig om hvem som er de egentlige vinnerne i kjølvannet av kaoset som tilsynelatende truet med å velte regjeringen – bare uker før kommunevalget.

Frps nestleder Sylvi Listhaug mener partiet har fått «veldig gode gjennomslag for å redusere bompengebelastningen».

– Vi er det eneste partiet som har ønsket det i mange år, og har fått med oss de tre andre partiene i riktig retning. Vi skal redusere bompengebelastningen med 14 milliarder de neste tre årene, sier Listhaug på Politisk kvarter.

Samtidig unngikk Listhaug å svare på spørsmål om hvordan Venstre kan hevde at klimaet er de egentlige vinnerne i avtalen.

– Vi er ikke mot billigere kollektivtilbud, det er fint for dem som kan bruke det. Men vi har en forkjærlighet for bilistene, og folk flest i distriktene er helt avhengige av bilen, sier Listhaug.

Ola Elvestuen og Sylvi Listhaug er ikke enige om regjeringspartiene har blitt enige om hvorvidt det skal innføres en egenandel for byer som innfører bompakker.

– Klimaet vant

Venstre-nestleder Ola Elvestuen er om mulig like bastant som Listhaug, og gjentar at den nye avtalen er en seier for miljøet.

– Vi har en klimakrise, ingen bompengekrise. Det reflekterer denne enigheten. Nullvekstmålet, altså at det ikke skal flere biler inn i de store byene, ligger fast, sier Elvestuen.

Ifølge Venstre-nestlederen innebærer fredagens avtale en betydelig satsing på kollektivtransport, og trekker fram Fornebubanen og bybanen i Bergen som to eksempler.

– Her tar staten 66 prosent av kostnadene. Det har gått fra 0 til 66 prosent i løpet av seks år. Dette er en styrking av kollektivtransport og de miljøtiltakene vi skal gjennomføre.

Det må bli mindre bom­pen­ger i Oslo, selv om det rammer plan­lagte vei- og kol­lek­tiv­pro­sjek­ter.

Uenige om detaljer

I tillegg til ordkrigen om hvem som til slutt vant dragkampen, virker det mandag morgen som de to nestlederne heller ikke er helt samsnakket når det gjelder detaljene i bomavtalen.

Elvestuen og Listhaug har to ulike svar på om egenandelen på 20 prosent for nye bypakker (se faktaboks), faktisk kommer til å bli en realitet:

– Nå er det slutt på de tidene der man kan velte kostnadene over på bilistene for alt mulig annet enn vei, uten at kommunene selv må finne penger og være med på spleiselaget, sier Listhaug.

– Det er ikke en del av de pakkene vi har i dag. Det vil fortsette som før, kontrer Elvestuen.

Men denne egenandelen var en del av avtalen?

– Det skal utredes nærmere, sier Elvestuen, men blir avbrutt av Listhaug:

– Det skal gjennomføres!

– Unnskyld meg, skal det utredes, eller gjennomføres, spør programleder Lilla Sølhusvik.

– Det står begge deler. Det står 20 prosent, og at det skal være en utredning. Men det er også slik det er i dag, kommunene betaler allerede inn på prosjekter, så jeg ser ikke den store praktiske forskjellen, sier Elvestuen.

Sylvi Listhaug og Ola Elvestuen

SE HELE POLITISK KVARTER: Tilsynelatende god stemning mellom Frp-nestleder og Venstre-nestleder Ola Elvestuen før mandagens Politisk kvarter, der bomavtalen var tema.

– Helt uaktuelt!

Uenigheten kommer også til syne når de to nestlederne skal diskutere Oslo Venstres forslag om å doble bompengene i Oslo i rushtiden.

  • Sylvi Listhaug kaller forslaget «helt uaktuelt», og er tydelig på at det ikke er forenlig med premissene i fredagens bompengeløsning.

– Det har også Frp og Høyre i Oslo gitt uttrykk for, så det kommer ikke til å skje, sier Listhaug bestemt.

  • Elvestuen mener det kun er snakk om å «bruke bompengesystemet litt annerledes enn i dag», men helt i tråd med fredagens overenskomst.

– Summen skal bli lavere. Men det må gjøres på en måte som ikke fører til mer biltrafikk, og dette er en måte å gjøre det på, sier Elvestuen.

AKTUELT NÅ