Påstand 1 av 291/29

Det må bli mindrebom­pen­ger i Oslo, selv om det rammer plan­lagte vei- og kol­lek­tiv­pro­sjek­ter.

1. juni ble det satt opp 52 nye bomstasjoner inne Oslo og på bygrensa slik at tallet blir 83 totalt. De nye bommene er en konsekvens av et bredt politisk forlik i Oslo og Akershus om Oslopakke 3. Hensikten er å begrense biltrafikken, skaffe penger til vei- og kollektivprosjekter i Oslo og Akershus og spre bompengebelastningen på flere. Fornebubanen og ny sentrumstunnel for T-banen er viktige prosjekter som delvis skal finansieres av bompenger. I Oslo går pengene i hovedsak til kollektivtrafikk. Både i Oslo og i Bærum planlegges det veiprosjekter som vil føre til enda mer bompenger i fremtiden; E18 Vestkorridoren og E6 Oslo Øst (tidl. Manglerudprosjektet). Bompengemotstanderne mener at bilistene betaler for mye av samferdselsutbyggingen og at det har blitt altfor dyrt å kjøre bil.

Hva synes du?