Hopp til innhold

Forsvarsministeren: – IT-sikkerheten har ikke vært god nok

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) innrømmer at IT-sikkerheten ikke har vært god nok hos offentlige etater. Nå bevilges det en halv milliard kroner ekstra.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

PÅ ALVOR: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen mener at de digitale truslene må tas på alvor.

Foto: Truls A. Antonsen / NRK

Uttalelsen kommer i kjølvannet av to store dataangrep mot offentlige etater i Norge; datainnbruddet hos Helse Sør-Øst og nettverksangrepet som nylig ble kjent mot flere fylkesmenn.

NRK kunne torsdag fortelle at fylkesmennene manglet statlige digitale sensorer for å oppdage dataangrep. Slike sensorer ble først installert etter at flere fylkesmannsembeter var utsatt for nettverksangrep.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har hatt ansvaret for Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) som drifter sensornettverket fram til regjeringsutvidelsen, og mener disse store sakene viser mangler.

– IT-sikkerheten har ikke vært god nok, sier forsvarsministeren til NRK.

VDI-sensor fra NorCERT/NSM

Sensorene er en del av det såkalte VDI-nettverket som overvåker kritisk infrastruktur i Norge.

Foto: NorCERT

– Etatene må ta dette på alvor

Konfrontert med hvordan fylkesmannsembeter fikk installert slike sensorer, som skal beskytte mot dataangrep, først etter angrepet, svarer Bakke-Jensen dette.

– Dette er et problem som gjelder mange virksomheter. Vi opplever ganske mange angrep og dataangrep fra fremmede makter, kriminelle og andre. Jeg mener at de forskjellige etatene bør ta dette på alvor, sier forsvarsministeren.

Deretter opplyser han at regjeringen framover vil lansere en storsatsing på IT-sikkerhet. I slutten av januar vil de legge fram en egen strategi for feltet.

I strategien ligger en ekstrabevilgning på 497 millioner kroner til Nasjonal sikkerhetsmyndighet, etter det NRK får opplyst. Pengene går blant annet til å styrke sensornettverket.

– Nå styrker vi Nasjonal sikkerhetsmyndighet med en halv milliard for at man skal kunne sette ut slike digitale brannalarmer for å øke sikkerheten hos ulike etater. Så mener jeg det bare er for dem å melde seg på, og få installert dette, sier forsvarsminister Bakke-Jensen.

Satsingen inkluderer blant annet dette:

  • Nye sensorer som også skal plasseres ut i datanettverk tilhørende Forsvaret
  • Modernisering av sensorsystemene
  • Planer om å kunne oppdage også ukjente trusler ved sammenkobling av informasjon fra flere kilder og automatisert analyse
  • Felles navnetjenere (DNS) med sikkerhetsfilter for offentlige etater

– Trusselaktørene blir mer og mer sofistikerte. Da må vi hele tiden videreutvikle våre verktøy, som disse sensorene, sier avdelingsdirektør Bente Hoff i NSM om planene til NRK.

Bente Hoff inne hos NorCERT

Avdelingsdirektør Bente Hoff i Nasjonal sikkerhetsmyndighet foran skjermene som viser alarmer fra sensornettverket.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

IKT-Norge: Har ikke vært satset nok på sikkerhet

IKT-Norge er også tydelig på at sikkerhet har hatt altfor lite fokus i det offentlige Norge.

– Kort og godt kan vi si at sikkerhetsnivået i det offentlige Norge ikke har vært forsvarlig. Mye har vært godt nok, men mye har heller ikke vært på riktig nivå, sier Torgeir Waterhouse i IKT-Norge.

Han er direktør for internett og nye medier i bransjeorganisasjonen. De mener mangelen rundt sensorer hos fylkesmennene er enda et tegn på at feltet har vært nedprioritert i det offentlige.

Torgeir Waterhouse

Torgeir Waterhouse i IKT-Norge kjenner til mange tilfeller av dårlig IT-sikkerhet i det offentlige.

Foto: IKT-Norge

– Det har ikke vært investert nok i sikkerhet. Det har ikke vært satt av nok menneskelige ressurser og det har ikke vært nok fokus på det i utdanning. Så dette er et felt hvor vi ikke har gjort det vi skal på mange, mange år, sier Waterhouse.

Han mener det er et etterslep som den utvidede regjeringen med egne statsråder for digitalisering og samfunnssikkerhet må ta tak i.

Konfrontert med kritikken fra IKT-Norge, svarer forsvarsministeren dette:

– Ja, historien viser at noen er flinke og noen ikke er fullt så flinke. Vi registrerer nå at flere og flere vil ha slike alarmsystemer. At vi setter en dedikert statsråd til samfunnssikkerhet vil også gi mer arbeid innen sikkerhet for hele regjeringen, sier Frank Bakke-Jensen.

AKTUELT NÅ