Forsvaret kjøper transportfly

Regjeringen vil hastekjøpe fire Hercules  transportfly til Forsvaret for 3,6 milliarder kroner.

Hercules C130
Foto: AMUNDSEN SISSEL / SCANPIX

Det opplyste forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen på en pressekonferanse.

Kjøpet har vært et stridsspørsmål blant regjeringspartiene. Både SVs og Sps stortingsgrupper har gått i mot et slikt kjøp, mens Arbeiderpartiet har støttet det.

Sp vil kjøpe nye fly etter en vanlig anbudsrunde og oppgradere dagens fly, mens SV ikke vil kjøpe nye fly, men oppgradere de gamle. 

  

 

 

Forsvarsministeren offentliggjør flykjøpet

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen offentliggjør flykjøp-planene.

Foto: Eirik Veum / NRK

 

Det første flyet skal etter planen komme hit til landet i 2008, det andre i 2009 og de to siste i 2010. Det forutsetter at Stortinget vedtar kjøpet i juni.

Det har lederen for forsvarskomiteen, Jan Petersen, sagt kan bli vanskelig.

Bare en mulighet

- Vi kan alltid ønske oss en normal anbudsrunde, men det gir liten mening når det bare er en tilbyder og en type transportfly. En normal anbudsrunde ville dessuten tatt altfor lang tid, sa forsvarsministeren.

Hun ville ikke kommentere vedtakene i SVs og Sps stortingsgrupper, men sa at regjeringen står samlet bak beslutningen.

De nye flyene skal erstatte snart 40 år gamle Hercules-fly som har vært i bruk hittil.

Strøm-Erichsen mener tidligere regjeringer har forsømt vedlikehold av de gamle flyene

- Det gjør vi nå noe med, sier hun.

De gamle flyene er i Canada der de får nye vinger.

- Uansett hvor mye vi skifter ut, vil flyene fremdeles være 40 år gamle, mener forsvarsministeren.  

Viktig kjøp

Forsvarsministeren sier at de gamle flyene ikke er sikre nok i forbindelse med utenlandsoppdrag som for eksempel det i Afghanistan.

På pressekonferansen sa hun også at flykjøpet er viktig i forbindelse med transport av FN-soldater til fredsbevarende eller - opprettende oppgaver og til sivilt bruk som transport av humanitær bistand og nødhjelp til krigs- eller katastrofeområder.

SV skuffet

SVs forsvarspolitiske talsmann Bjørn Jacobsen er skuffet over regjeringens beslutning, men sier at den er til å leve med.

- De gamle flyene er gode nok. I tillegg er jeg skuffet over at vi fraviker reglene om anbud og konkurranse, sier han.

 

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger