Kommentar

Forsvarerne gjorde det de kunne

Advokatene til Svein Ludvigsen forsøkte etter beste evne å snu hver eneste stein i saken. Men om det holder til frifinnelse er et åpent spørsmål.

På rettssakens siste dag var det Svein Ludvigsens forsvarere som stod i fokus i sal 8 i Nord-Troms tingrett. Mange vil mene at de hadde en krevende jobb. Med en klient som har endret forklaringen sin på sentrale punkter er det ingen lett oppgave å få retten med på at det er hans historie som skal legges til grunn.

Forsvarerne står også i en slags spagat i argumentasjonen sin. For det første hevder de at det ikke har skjedd noen flere seksuelle handlinger enn de tre Ludvigsen selv har innrømmet.

Men hvis retten ikke tror på dette mener de hvert fall at det ikke er bevist at han har misbrukt sin stilling.

Det siste er egentlig viktigst. Ludvigsen er ikke tiltalt for seksuelle overgrep, skal han dømmes må dommerne komme til at han har misbrukt stillingen som fylkesmann til å oppnå seksuell kontakt, og han må ha forstått at han gjorde det.

«Retten må se saken med Svein Ludvigsens øyne» fremholdt forsvarer Kai Vaag i sin prosedyre. Og han har rett i at dommerne må vurdere den tidligere samfunnstoppens egen forklaring. Hvis de skal se bort fra forklaringen må de være helt sikre. Men det er her problemene starter for forsvarerteamet; et av aktors kronargumenter er at hele Ludvigsens forklaring må avvises fordi han har løyet i hele åtte politiavhør. Dermed må man kunne si at troverdigheten hans er kraftig svekket.

Kai Vaag

Svein Ludvigsens forsvarer, Kai Vaag, med sin prosedyre i rettssaken.

Foto: Petter Strøm / NRK

De mest sentrale bevisene i denne saken er i påtalemyndighetens øyne forklaringene til de involverte. Retten må kort og godt gjøre en troverdighetsvurdering, og vurdere det Ludvigsen har sagt opp mot det som er forklart fra de tre fornærmede. Som vi husker har alle tre, uavhengig av hverandre, gitt ganske likelydende forklaringer. Og ingen av dem kjente hverandre fra tidligere. Aktor mener dessuten at forklaringene dere kan underbygges av andre bevis. Men har de så høy troverdighet at forklaringene deres kan legges til grunn?

Forsvarerne mener ikke det.

Og de har klart å få frem noen nyanser i løpet av denne rettssaken.

En av de fornærmede er for eksempel tidligere dømt for falsk forklaring og NAV-svindel. En annen har vært fornærmet i en overgrepssak der den tiltalte ble frifunnet. En av dem har også selv sendt et nakenbilde til Ludvigsen sammen med spørsmål om de ikke skulle dra på flere hytteturer sammen.

Spørsmålet er om forsvarerne i tilstrekkelig grad har lyktes i å slå sprekker i troverdigheten deres.

Ludvigsen kan i alle fall ikke klage på innsatsen til advokatene, men de hadde et vanskelig utgangspunkt.

For den tiltalte har denne rettssaken uansett vært en påkjenning. Det var en offensiv Svein Ludvigsen vi så i retten de første dagene. Også da han selv forklarte seg fremstod han foroverlent. Men i dag så den tidligere fylkesmannen sliten ut. Alle tiltalte har rett til en sluttkommentar før saken tas opp til doms, men Ludvigsen avviste denne muligheten. «Jeg har ingenting å tilføye», svarte han kort på dommerens spørsmål.

Kanskje har han allerede begynt å innstille seg på en ankerunde. Blir han dømt her i tingretten vil han selvsagt anke til lagmannsretten. I motsatt fall er det all grunn til å tro at påtalemyndigheten vil anke. Og skulle Ludvigsen bli dømt også der kan straffeutmålingen meget vel havne i Høyesterett. Det finnes jo ingen sammenlignbare saker i det norske rettssystemet.

Aldri tidligere har en mann i Svein Ludvigsens posisjon stått tiltalt for forhold av denne typen.

Som en av bistandsadvokatene sa det, litt satt på spissen; «det handler egentlig om kongens bestevenn mot noen av de svakeste i samfunnet»

Dom i saken faller 4. juli.

SISTE NYTT

Siste meldinger