Hopp til innhold

Forskningsrapport: Arbeidsgivere skyr folk som har hatt arbeidstrening via Nav

Arbeidsgivere vil heller ansette folk som har gått arbeidsledige, enn folk som har hatt arbeidstrening på en arbeidsplass via Nav, viser en forskningsrapport fra Nova.

Christer Hyggen fra Dagsnytt18 tirsdag

NEGATIVE ARBEIDSGIVERE: Forsker Christer Hyggen ved Nova tror at mange arbeidsgivere har det travelt i rekrutteringsprosessen, og at små negative assosiasjoner gjør at mange med bakgrunn fra Nav ikke får sjansen til å gi et godt inntrykk. Her fra en debatt på Dagsnytt 18 tirsdag.

– De som ansetter straffer på mange måter unge som har vært på arbeidstrening. De vurderes som mindre egnet enn de søkerne som bare har vært arbeidsledige, sier forsker Christer Hyggen.

Han er ansatt på velferdsforskningsinstituttet Nova ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Hyggen og kollegaene sendte 5000 fiktive CV-er til arbeidsgivere som i virkeligheten søkte etter ansatte. Studien viser at en søker som har hatt arbeidstrening gjennom Nav, får en 17 prosent lavere «score» av arbeidsgiver enn en helt lik søker som ikke har det.

At en person er på arbeidstreningstiltak hos Nav betyr at han eller hun har et slags praksisopphold på en arbeidsplass. Hyggen skriver i forskningsartikkelen at arbeidstrening er det mest brukte tiltaket for å få unge ut i jobb.

– Negative assosiasjoner til NAV

– Jeg tror årsaken til dette er at arbeidsgiverne er usikre på hva arbeidstrening egentlig innebærer. I tillegg har mange generelt negative assosiasjoner til folk som får hjelp fra NAV, sier han.

Han tror at én negativ assosiasjon kan føre til at arbeidsgiveren ikke leter lenger ned i CV-en til søkeren, eller innkaller til intervju.

Han mener at arbeidsgiverne ofte har dårlig tid og mye å tape, og at de derfor går for den sikreste løsningen, uten å ha sjekket ut kandidatene grundig først.

– «Nav-stempelet» kan gjøre arbeidsgiverne usikre, fordi de kan tenke at det flere grunner til at en person har havnet i Nav-systemet, sier han.

– Istedenfor å finne ut av dette, minimerer de hjeller risikoen ved å dytte søknaden lenger ned i bunken, fortsetter han.

– Å ansette noen handler om marginer, enten så får du jobben, eller så får du den ikke. Hvis man ved første øyekast blir vurdert som mindre egnet, får du heller ingen mulighet til å vise hva arbeidstreningen har gitt deg av positiv erfaring, sier han.

– Må jobbe med kommunikasjonen

Hyggen mener ikke at arbeidstreningen til Nav er direkte negativt for unge arbeidssøkere. Han mener at ideen om arbeidstrening er veldig god, og at mange får utbytte av selve jobben.

– Nav må jobbe med å kommunisere hva arbeidstreningen handler om. Å formidle at de ikke bare kan gi støtte til arbeidstakerne, men også til arbeidsgiverne. Dette er et fellesprosjekt som alle parter må bidra til, fordi i Norge skal alle med, sier han.

Kjell Hugvik, arbeids- og tjenestedirektør i Nav, synes det er synd at det kan virke som at det er et stigma knyttet til å delta på arbeidstrening via Nav.

Han er likevel sikker på at arbeidstrening får mange i jobb, fordi det gir en relasjon mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

– Vi ser at de som har hatt praksis hos en bedrift, har større sjanse for å få tilbud om jobb på den samme arbeidsplassen senere, sier han.

Han mener at Nav må bli flinkere til å framsnakke arbeidssøkerne, og at han er glad for gode råd som Nav kan få fra forskere som Hygge.

Hyggen skriver i artikkelen at en av faktorene som kan svekke resultatene noe, er at arbeidsgiverne som mottar CV-ene er klar over at de er med på et eksperiment.

AKTUELT NÅ