Hopp til innhold

Vil bruke NAV-penger i skolen

Bare i Vest-Agder bruker NAV to millioner kroner daglig på stønader til unge under 30 år. Nå vil de prioritere tiltak i skolen for å hindre at flere havner på trygd.

Skolefravær

Om lag hver fjerde elev dropper ut av videregående skole. NAV ønsker å bidra til at flere fullfører skolen.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

Hva kan gjøres for at færre unge mennesker dropper ut av skolen og havner på stønad? Spørsmålet er diskutert hos NAV og fylkesutdanningskontoret i Vest-Agder.

En firedel av alle elever som begynte på videregående i 2011, har ikke fullført og bestått videregående opplæring innen fem år, viser tall fra Utdanningsdirektoratet.

NAV i Vest-Agder ber nå sentrale myndigheter om lov til å prioritere skoleelever. Det sier assisterende direktør, Viggo Hannås.

Store kostnader

Viggo Hannås

Viggo Hannås sier NAV ber om lov til å bruke penger direkte inn i skolen.

Foto: Anne Wirsching / NRK

Hannås mener å ha fasiten på hvordan unge mennesker kan hjelpes gjennom utdanning, og ut i yrkeslivet.

– Vi har sett gjennom vår praksis og samarbeid med videregående skole at hvis pengene blir brukt annerledes og smartere, så vil flere unge få gjennomført skolen på en god måte.

Utenforskap koster både den enkelte og samfunnet dyrt.

I Vest-Agder betaler NAV ut 60 millioner kroner i måneden i ulike stønader til unge mennesker under 30 år. Nå vil de søke om lov til å bruke NAV-kroner i skolen.

Rektor Morten Torkelsen ved Kvadraturen skolesenter var gjest i tv-sendingen.

– Færre dropper ut

Fylkesutdanningssjefen har sett at det nytter å sette inn tiltak i skolen.

– Vi har jobbet veldig systematisk med at ungdom som har vært utenfor skal komme inn i skolen igjen. I løpet av de siste 5–6 årene er antallet som dropper ut redusert fra til 900 til 300, sier utdanningssjef Arly Hauge i Vest-Agder.

– Hva er viktig for NAV å bruke pengene til i skolen?

Arly Hauge

Arly Hauge sier antall dropouts fra vg. skole er redusert med 600 på få år.

Foto: Anne Wirsching / NRK

– Skole skal være skole og NAV skal jobbe med det som er vårt mandat, sier Hannås.

Men unge melder at skolehelsetjenesten er et område som bør styrkes og har betydning for gjennomføring, sier han.

– Jeg vil sette meg ned sammen med skolene og elever å finne ut hva de trenger er for at de skal kunne fullføre skolen. Da vil vi komme fram til hva som er de viktigste tingene, sier Hannås.

Flere NAV-penger bør kanaliseres inn i skolen, for å sikre at flest mulig elever fullfører videregående.
Det sier assisterende direktør i NAV Vest-Agder, Viggo Hannås
NAV i Vest-Agder ber nå sentrale myndigheter om lov til å prioritere skoleelever.