NRK Meny
Normal

Forsker: – Viktigere å vurdere andre isolasjonsfanger enn Breivik

KØBENHAVN/OSLO (NRK) Det er viktigere å ha fokus andre fanger som sitter isolert i norske fengsler enn massedrapsdømte Anders Behring Breivik, mener den danske isolasjonsforskeren Peter Scharff Smith.

Breivik

HAR SAKSØKT STATEN: Massedrapsdømte Anders Behring Breivik mener seg utsatt for menneskerettighetsbrudd i fengsel og har saksøkt Norge. Tirsdag 15. mars starter rettssaken bak murene i Skien fengsel, der Breivik soner.

NRK fortalte torsdag at soningsregimet særlig høy sikkerhet (SHS), som Breivik har vært underlagt siden han ble dømt til 21 års forvaring i 2012, aldri har blitt evaluert av norske myndigheter til tross for internasjonal kritikk.

Ifølge den danske eksperten på isolasjonsskader, Peter Scharff Smith, burde Norge være langt mer bekymret for innsatte som sitter langvarig isolert i norske fengsler uten å være underlagt SHS-regimet.

– Hvis vi snakker om isolasjon i fengsler, så er det ikke der problemet ligger, sier seniorforskeren ved Instiutt for menneskerettigheter i København til NRK, og viser til Breivik-saken.

Rundt 10 norske innsatte sitter i dag på et regime som gjør at de har vært utelukket fra fellesskap med andre fanger i over 42 dager, viser statistikk fra Kriminalomsorgsdirektoratet.

Breivik har saksøkt staten for brudd på menneskerettighetene fordi han mener soningsforholdene på SHS er for strenge. Massedrapsmannens advokat, Øystein Storrvik, sier Breivik har fått isolasjonsskader som følge av soningen.

Peter Smith

Bør ha mer fokus på alle andre som sitter isolert, sier seniorforsker Peter Smith ved Institutt for menneskerettigheter i København.

Foto: NRK

Smith mener det er langt viktigere for Norge å rette oppmerksomheten mot alle andre som sitter utelukket fra fellesskap i norske fengsler.

Ulovlig isolasjon

Ifølge oversikten fra Kriminalomsorgsdirektoratet sitter rundt 10 innsatte utelukket fra fellesskap med andre innsatte til enhver tid i norske fengsler, enten på tvang eller etter eget ønske.

Flere sitter isolert langt over det regelverket gir anledning til.

Når en innsatt har sittet 1 år utelukket fra kontakt med andre innsatte, skal de tilbake til fellesskapet. Men flere fanger har sitter langt over det.

Når en innsatt har sittet 42 dager isolert fra kontakt med andre innsatte blir det meldt inn til Kriminalomsorgsdirektoratet. De gjør målinger hvert halvår.

I januar 2016 satt 12 innsatte utelukket fra kontakt med andre straffedømte over 42 dager.

En innsatt har sittet i 928 dager, nesten 3 år isolert fra kontakt med andre innsatte. En annen i 668 dager, i underkant av 2 år.

– Dette er et større problem enn at en person har sittet i isolasjon, sier Smith og viser til at også Breivik sitter utelukket fra fellesskap med andre innsatte.

Isolasjon gir skader

– Det er allment kjent at langvarig isolasjon eller utelukkelse fra fellesskapet er skadelig, sier assisterende direktør ved Kriminalomsorgsdirektoratet, Jan Erik

Sandlie

Prøver å forebygge isolasjon: assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet, Jan Erik Sandlie.

Foto: Nils Tore Hjørnevik / NRK

Sandlie til NRK.

Av de som sitter i langvarig utelukkelse fra fellesskap sitter halvparten frivillig og halvparten på tvang. Det vil si at de kan ha utagerende oppførsel i fengselet som gjør at de ikke bør være med andre domfelte.

Ved Ila fengsel gir de innsatte mer samvær med ansatte for å forebygge isolasjonsskader. Men Sandlie innrømmer at det ikke er det samme som kontakt med innsatte.

– Når man har kontakt med andre innsatte, har man kontakt med andre likemenn, sier Sandlie.

Når så mange sitter utelukket fra fellesskap med andre innsatte i langt kortere perioder, hvordan kan det være greit med Breivik?

– Jeg vil ikke kommentere den enkelte saken, sier Sandlie.

Han sier at bruk av utelukkelse fra fellesskapet og innsettelse på avdeling for særlig høy sikkerhet har to forskjellige sikkerhetsnivå og at det er ulike regler.

Innsatte som sitter utelukket fra felleskap pr. jan 2016

INNSATT ANTALL DAGER

Hjemmelsgrunnlag

928

Tvang

668

Tvang

264

Eget ønske

197

Tvang

193

Eget ønske

173

Tvang

160

Eget ønske

97

Eget ønske

74

Tvang

70

Eget ønske

63

Tvang

50

Tvang

MANGE SITTER ISOLERT: Oversikten viser fanger i norske fenglser som har vært isolert lenge enten frivillig eller fordi de er underlagt tvang.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger