Hopp til innhold

Foreldreutvalg tar til orde for kortere åpningstid i barnehagene

Foreldre støtter kortere åpningstid, for at barna skal få den oppfølgingen de har krav på. Kunnskapsdepartementet vil nå tydeliggøre at barnehagene kan kutte i åpningstid for at smittevern kan ivaretas.

Barnehage i koronatid.

KORTERE ÅPNINGSTIDER: En rekke barnehager har innført kortere åpningstider for å kunne følge kravene i smittevernveilederen. Foreldreutvalget i Oslo påpeker at disse kravene egentlig er de samme, også når det ikke er innført koronatiltak.

Foto: Stein Lorentzen / NRK

Mandag åpnet barnehagene igjen, men med noen begrensninger.

I smitteveilederen heter det blant annet at det kun skal være tre barn under tre år per ansatt, eller seks barn over tre år.

– Det interessante er at smittevernveilederen for barnehager faktisk ikke krever høyere bemanning enn den bemanningstettheten som allerede er lovfestet, sier leder av FUB Oslo, Caroline Omberg.

Caroline Omberg, leder for Foreldreutvalget for barnehager i Oslo (FUB Oslo)

Caroline Omberg, leder for Foreldreutvalget for barnehager (FUB) i Oslo.

Foto: Privat / Privat

Hun sier den eneste forskjellen er at smittevernveilederen tar utgangspunkt i at denne bemanningstettheten faktisk praktiseres i barnehagehverdagen i en normalsituasjon.

Slik er det ikke, og det har vi ropt om i lang tid. Endelig får kanskje myndighetene også øynene opp for dette store problemet med bemanning i barnehager, sier Omberg.

– Positivt for barna

Nå mener Foreldreutvalget for barnehager i Oslo (FUB Oslo) at åpningstidene kortes ned, for at det lovfestede antallet barn og ansatte kan praktiseres i hele åpningstiden.

– Dette er en god anledning for myndighetene til å få øynene opp for at det lovfestede antall barn per ansatt i barnehagen ikke har vært praktisert i barnehagehverdagen frem til nå, sier Omberg.

Hun åpner også for at åpningstidene i barnehagene bør kuttes permanent, om ikke barnehagene tilføres mer ressurser.

– Vi har alltid ment at det lovfestede forholdet mellom antall ansatte og barn må opprettholdes hele barnehagedagen. Da har man to muligheter: Bevilge midler til å ansette flere, eller ha kortere åpningstider.

Hun mener situasjonen i barnehagen under koronatiltakene, faktisk har vært positiv for mange barn.

– Den viktigste positive konsekvensen er at det er mange nok ansatte til stede. Det er også bra for barna, sier Omberg,

– Bare på papiret

Foreldreutvalget sier de opplever at tidligere og eksisterende kunnskapsminister tror det faktisk er én ansatt per tredje barn under tre år, og per sjette barn over tre år i barnehagene, slik lovverket sier at det skal være, i en normalsituasjon.

FUB mener dette bare noe som praktiseres på papiret, men at virkeligheten er at denne voksen-barn-tettheten kun er realisert i noen timer midt på dagen.

– Dette problemet har ansatte i barnehager påpekt i lang tid, lenge før Covid19, blant annet i forbindelse med Barnehageopprøret, sier Omberg.

Kunnskapsminister Guri Melby og Eiliv Hansen Melby 4 år leverer i Espira Marienfryd

Kunnskapsminister Guri Melby leverte sønnen Eiliv da barnehagene åpnet i forrige uke.

Foto: Rahand Bazaz / NRK

– Kan kutte i åpningstiden

Da smittevernveilederen for barnehagene ble lagt frem, sa kunnskapsminister at det er opp til hver enkelt barnehage å sikre at det er nok anastte på jobb.

Søndag sier Melby til NRK at man får fått en del henvendelser de siste dagene, fordi den nåværende forskriften har blitt oppfattet på en annen måte enn man ønsker.

– I den nye forskriften gjør vi det tydelig at barnehager og SFO kan ha redusert åpningstid, dersom det er nødvendig av hensyn til smittevern, sier Melby.

Kunnskapsministeren er enig med foreldreutvalget i at den nåværende bemanningsnormen alene ikke sikrer nok bemanning til å ha grupper med tre eller seks barn hele dagen.

Jeg har derfor full forståelse for at noen har opplevd det som vanskelig å kombinere vanlig åpningstid med hensyn til smittevern i barnehagene, sier Melby til NRK.

Hun påpeker at smittevernet er det viktigste, men at alt skjer i dialog med foreldrene.

– I barnehagen der mine egne barn går, er det for eksempel åpningstid fra 08 til 16, men foreldre oppfordres til å ta kortere dager. Jeg vil oppfordre til fleksibilitet.

Påvirker dagliglivet

NRK har tidligere skrevet om hvordan kortere åpningstid i barnehagene påvirker dagliglivet til mange nordmenn, blant annet dem som har samfunnskritiske jobber.

I smitteveilederen for barnehage heter det blant annet at man skal «unngå større samlinger av barn».

For å unngå dette deles avdelingene opp i mindre grupper. Foreldre har også blitt tildelt bestemte tidspunkt for levering og henting av barna, som ligger innenfor barnehagens kjernetid. I praksis betyr dette at barna må bringes og hentes innenfor et tidsrom på om lag seks timer.

Veilederen sier også at man skal unngå at foresatte blir med inn i barnehagen «hvis ikke det er nødvendig». I flere barnehager løses dette ved at foreldre leverer og henter barna på barnehagens uteområde.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger